Advanced

Enterprise Gamification och dess utmaningar - En kvalitativ studie

Sundin, Viktor LU ; Åhlström, Oskar and Sörvik Swärd, Fredrik (2017) INFK11 20171
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Denna studie behandlar Gamification (Spelifiering), ett begrepp som definieras som använ-dandet av spelelement i en icke-spels kontext för att främja motivation och användarenga-gemang. Mer specifikt behandlar uppsatsen Enterprise Gamification som handlar om att applicera Spelifiering i organisationers affärsprocesser. Syftet med denna uppsats är att un-dersöka de fallgropar som möjligtvis kan fungera som en förklaring till varför organisation-er misslyckas med att Spelifiera sina affärsprocesser. Studien består av en litteraturgenom-gång som ger en grundlig förklaring av konceptet Spelifiering samt ett teoretiskt ramverk som består av en del utmaningar som är förenade med Spelifiering. Vi tillämpar en kvalita-tiv metod i form av... (More)
Denna studie behandlar Gamification (Spelifiering), ett begrepp som definieras som använ-dandet av spelelement i en icke-spels kontext för att främja motivation och användarenga-gemang. Mer specifikt behandlar uppsatsen Enterprise Gamification som handlar om att applicera Spelifiering i organisationers affärsprocesser. Syftet med denna uppsats är att un-dersöka de fallgropar som möjligtvis kan fungera som en förklaring till varför organisation-er misslyckas med att Spelifiera sina affärsprocesser. Studien består av en litteraturgenom-gång som ger en grundlig förklaring av konceptet Spelifiering samt ett teoretiskt ramverk som består av en del utmaningar som är förenade med Spelifiering. Vi tillämpar en kvalita-tiv metod i form av semistrukturerade intervjuer som baseras på det teoretiska ramverket. I slutsatserna påstår vi att Spelifiering framförallt misslyckas på grund av användandet av felaktiga motivatorer, utebliven utvärdering och att hänsyn till företagskulturen ej tas i be-aktande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sundin, Viktor LU ; Åhlström, Oskar and Sörvik Swärd, Fredrik
supervisor
organization
course
INFK11 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Gamification, Enterprise Gamification, Spelifiering, Affärsprocess, Misslyckande, Fallgropar, Organisation
report number
INF17-024
language
Swedish
id
8915699
date added to LUP
2017-06-21 13:54:01
date last changed
2017-06-21 13:54:01
@misc{8915699,
 abstract   = {Denna studie behandlar Gamification (Spelifiering), ett begrepp som definieras som använ-dandet av spelelement i en icke-spels kontext för att främja motivation och användarenga-gemang. Mer specifikt behandlar uppsatsen Enterprise Gamification som handlar om att applicera Spelifiering i organisationers affärsprocesser. Syftet med denna uppsats är att un-dersöka de fallgropar som möjligtvis kan fungera som en förklaring till varför organisation-er misslyckas med att Spelifiera sina affärsprocesser. Studien består av en litteraturgenom-gång som ger en grundlig förklaring av konceptet Spelifiering samt ett teoretiskt ramverk som består av en del utmaningar som är förenade med Spelifiering. Vi tillämpar en kvalita-tiv metod i form av semistrukturerade intervjuer som baseras på det teoretiska ramverket. I slutsatserna påstår vi att Spelifiering framförallt misslyckas på grund av användandet av felaktiga motivatorer, utebliven utvärdering och att hänsyn till företagskulturen ej tas i be-aktande.},
 author    = {Sundin, Viktor and Åhlström, Oskar and Sörvik Swärd, Fredrik},
 keyword   = {Gamification,Enterprise Gamification,Spelifiering,Affärsprocess,Misslyckande,Fallgropar,Organisation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Enterprise Gamification och dess utmaningar - En kvalitativ studie},
 year     = {2017},
}