Advanced

Kunskapsammanställning av dagvattenanläggningar i Södertälje kommun - En utvärdering av åtta anläggningar samt förslag på tillsynsstrategi

Dahlberg, Mikaela LU (2017) MVEM13 20171
Studies in Environmental Science
Abstract
As a result of urbanization, more impervious areas such as roofs, roads and parking lots, replace green areas. This prevents rain and snowmelt from infiltrating into the ground. As a consequence of this and the increase of precipitation due to climate change, larger amounts of contaminated storm water can pass directly to the nearest recipient. The increase of water to lakes and streams can cause environmental problems. Since storm water is considered a significant source of contamination in recipients it is important to have a good storm water management system to create and maintain a better water quality in the surrounding waters.
The aim of this study was to evaluate eight storm water facilities in the municipality of Södertälje, as... (More)
As a result of urbanization, more impervious areas such as roofs, roads and parking lots, replace green areas. This prevents rain and snowmelt from infiltrating into the ground. As a consequence of this and the increase of precipitation due to climate change, larger amounts of contaminated storm water can pass directly to the nearest recipient. The increase of water to lakes and streams can cause environmental problems. Since storm water is considered a significant source of contamination in recipients it is important to have a good storm water management system to create and maintain a better water quality in the surrounding waters.
The aim of this study was to evaluate eight storm water facilities in the municipality of Södertälje, as well as to clarify the responsibility of the management of the facilities and evaluate the maintenance plans. The study also aimed at giving ideas to what parameters that are relevant to include in the management of the facilities. The study was conducted as a literature review, field inspections of the storm water facilities and interviews with inspectors at the municipal Environmental and Health Protection Units.
The result of the study showed a need for a compilation of the municipality's storm water treatment facilities. The compilation should also include who is in charge of each facility. The field inspections of the facilities showed that there is a need for clearance of vegetation as well removal of foreign objects in and around the facilities. The literature review and the interviews showed that examples of parameters to include when doing fields inspections are: the purpose of the facility, its design, the maintenance routines, the amount and which pollutants that are entering the facility and the ecological and chemical status of the receiving recipient. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Bristande underhåll på dagvattenanläggningar, och vikten av tillsyn
Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner av från hårdgjorda ytor såsom tak, vägar och parkeringsplatser. Dagvatten är ett miljöproblem eftersom det för med sig föroreningar från bland annat trafik och industri ut i våra sjöar och vattendrag. Väl där kan föroreningarna försvåra för växter och djur att överleva. Ett annat problem som kan uppstå med dagvatten är översvämningar om det regnar kraftigt och vattnet inte kan infiltreras och tas upp i jorden. Det är därför jätteviktigt att de dagvattenanläggningar som finns fungerar och uppfyller sitt syfte. Olika typer av dagvattenanläggningar är bland annat dammar, våtmarker och diken av olika slag.
I den här studien har... (More)
Bristande underhåll på dagvattenanläggningar, och vikten av tillsyn
Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner av från hårdgjorda ytor såsom tak, vägar och parkeringsplatser. Dagvatten är ett miljöproblem eftersom det för med sig föroreningar från bland annat trafik och industri ut i våra sjöar och vattendrag. Väl där kan föroreningarna försvåra för växter och djur att överleva. Ett annat problem som kan uppstå med dagvatten är översvämningar om det regnar kraftigt och vattnet inte kan infiltreras och tas upp i jorden. Det är därför jätteviktigt att de dagvattenanläggningar som finns fungerar och uppfyller sitt syfte. Olika typer av dagvattenanläggningar är bland annat dammar, våtmarker och diken av olika slag.
I den här studien har jag undersökt vad som är viktigt att kontrollera när man gör tillsyn på dagvattenanläggningar. Jag har även besök åtta dagvattenanläggningar i Södertälje kommun för att se hur deras kondition och underhåll upplevs. I dagsläget har inte miljökontoret i Södertälje kommun någon tillsyn på dagvattenanläggningar men det finns ett intresse inom kommunen att lägga ett större fokus på dagvatten och just dagvattenanläggningar. Vilket är så bra ur miljösynpunkt! Resultatet från studien är därför tänkt att vara ett hjälpmedel för miljökontoret i deras framtida tillsynsarbete av kommunens dagvattenanläggningar.
Resultatet från studien visade bland annat att det är viktigt vid tillsynen att kontrollera att dagvattenanläggningen inte tar emot mer vatten än vad den är dimensionerad för. För om anläggningen tar emot mer kan det bland annat medföra att dagvatten bräddas och tar andra vägar. Om bräddning av dagvatten sker kan det leda till att förorenat vatten kommer ut i den mottagande recipienten. Det är även viktigt att det finns en fungerande egenkontroll på dagvattenanläggningarna, helt enkelt att det bland annat finns rutiner för underhåll och skötsel. Besöket på de åtta dagvattenanläggningarna visade att några av dammarna var i stort behov av rensning av växtlighet, men även av främmande föremål! Alltifrån glas, papper, burkar, cyklar (!), vägskyltar (!!) och däck upptäcktes vid besöken. Det här kan visa på att egenkontrollen inte fungerar speciellt bra på just dessa anläggningar. Det visade sig även att den kemiska och ekologiska vattenstatusen i de mottagande recipienterna generellt inte var speciellt bra!
Genom studien kan jag konstatera att det finns ett behov av att börja med tillsyn på dagvattenanläggningar. Dels för att få en överblick av hur kommunens anläggningar fungerar, men också för att visa verksamhetsutövarna att krav ställs på dem. Det är också viktigt att dagvattenanläggningarna fungerar som tänkt och inte bidrar till att allt för stora halter föroreningar kommer ut i recipienterna som kan leda till miljöproblem. Särskilt eftersom den kemiska och ekologiska vattenstatusen inte visade sig vara speciellt bra! (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahlberg, Mikaela LU
supervisor
organization
course
MVEM13 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Storm water, contamination, water management storm water treatment
language
Swedish
id
8915704
date added to LUP
2017-08-22 15:58:47
date last changed
2017-08-22 15:58:47
@misc{8915704,
 abstract   = {As a result of urbanization, more impervious areas such as roofs, roads and parking lots, replace green areas. This prevents rain and snowmelt from infiltrating into the ground. As a consequence of this and the increase of precipitation due to climate change, larger amounts of contaminated storm water can pass directly to the nearest recipient. The increase of water to lakes and streams can cause environmental problems. Since storm water is considered a significant source of contamination in recipients it is important to have a good storm water management system to create and maintain a better water quality in the surrounding waters. 
The aim of this study was to evaluate eight storm water facilities in the municipality of Södertälje, as well as to clarify the responsibility of the management of the facilities and evaluate the maintenance plans. The study also aimed at giving ideas to what parameters that are relevant to include in the management of the facilities. The study was conducted as a literature review, field inspections of the storm water facilities and interviews with inspectors at the municipal Environmental and Health Protection Units. 
The result of the study showed a need for a compilation of the municipality's storm water treatment facilities. The compilation should also include who is in charge of each facility. The field inspections of the facilities showed that there is a need for clearance of vegetation as well removal of foreign objects in and around the facilities. The literature review and the interviews showed that examples of parameters to include when doing fields inspections are: the purpose of the facility, its design, the maintenance routines, the amount and which pollutants that are entering the facility and the ecological and chemical status of the receiving recipient.},
 author    = {Dahlberg, Mikaela},
 keyword   = {Storm water,contamination,water management storm water treatment},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kunskapsammanställning av dagvattenanläggningar i Södertälje kommun - En utvärdering av åtta anläggningar samt förslag på tillsynsstrategi},
 year     = {2017},
}