Advanced

Öppna intranät: Påverkan på en kommun och dess förvaltningar

Olsson, Joel LU and Bohlin, Marcus (2017) SYSK02 20171
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Vissa offentliga verksamheter har börjat implementera öppna intranät i syfte att skapa mer transparens för medborgare. Det finns skilda uppfattningar och åsikter om vilken påverkan ett öppet intranät har på en verksamhet. Dessa uppfattningar och åsikter är däremot varken referentgranskade eller resultat av vetenskapliga studier. Således har vi valt att undersöka hur ett öppet intranät påverkar en verksamhet, i syfte att ge stöd åt kommunikatörer som i framtiden står inför valet mellan att göra sina intranät öppna eller behålla dem internt. Vår empiri bygger på intervjuer med kommunikatörer angående hur de upplever att deras verksamhet har påverkats efter implementationen av ett öppet intranät. De områden som presenteras är transparens,... (More)
Vissa offentliga verksamheter har börjat implementera öppna intranät i syfte att skapa mer transparens för medborgare. Det finns skilda uppfattningar och åsikter om vilken påverkan ett öppet intranät har på en verksamhet. Dessa uppfattningar och åsikter är däremot varken referentgranskade eller resultat av vetenskapliga studier. Således har vi valt att undersöka hur ett öppet intranät påverkar en verksamhet, i syfte att ge stöd åt kommunikatörer som i framtiden står inför valet mellan att göra sina intranät öppna eller behålla dem internt. Vår empiri bygger på intervjuer med kommunikatörer angående hur de upplever att deras verksamhet har påverkats efter implementationen av ett öppet intranät. De områden som presenteras är transparens, informationskvalitet, sociala funktioner, personlig integritet, kommunikationsnätverk och informationsöverflöd. Studiens resultat visar att samtliga kommunikatörer upplever att verksamhetens informationskvalitet, tillgänglighet och transparens har förbättrats. Vissa kommunikatörer upplever att möjligheten att ge förhandsinformation och målgruppsanpassa information är en utmaning i det öppna intranätet. Kommunikatörerna upplever även att det öppna intranätet är mer resurskrävande. Att ett öppet intranät bidrar till en förbättrad informationskvalitet och är mer resurskrävande är däremot svårt att bevisa, då dessa faktorer inte nödvändigtvis behöver vara en produkt av själva öppenheten i det öppna intranätet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Joel LU and Bohlin, Marcus
supervisor
organization
course
SYSK02 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
report number
INF17-041
language
Swedish
id
8915773
date added to LUP
2017-06-21 14:15:31
date last changed
2017-06-21 14:15:31
@misc{8915773,
 abstract   = {Vissa offentliga verksamheter har börjat implementera öppna intranät i syfte att skapa mer transparens för medborgare. Det finns skilda uppfattningar och åsikter om vilken påverkan ett öppet intranät har på en verksamhet. Dessa uppfattningar och åsikter är däremot varken referentgranskade eller resultat av vetenskapliga studier. Således har vi valt att undersöka hur ett öppet intranät påverkar en verksamhet, i syfte att ge stöd åt kommunikatörer som i framtiden står inför valet mellan att göra sina intranät öppna eller behålla dem internt. Vår empiri bygger på intervjuer med kommunikatörer angående hur de upplever att deras verksamhet har påverkats efter implementationen av ett öppet intranät. De områden som presenteras är transparens, informationskvalitet, sociala funktioner, personlig integritet, kommunikationsnätverk och informationsöverflöd. Studiens resultat visar att samtliga kommunikatörer upplever att verksamhetens informationskvalitet, tillgänglighet och transparens har förbättrats. Vissa kommunikatörer upplever att möjligheten att ge förhandsinformation och målgruppsanpassa information är en utmaning i det öppna intranätet. Kommunikatörerna upplever även att det öppna intranätet är mer resurskrävande. Att ett öppet intranät bidrar till en förbättrad informationskvalitet och är mer resurskrävande är däremot svårt att bevisa, då dessa faktorer inte nödvändigtvis behöver vara en produkt av själva öppenheten i det öppna intranätet.},
 author    = {Olsson, Joel and Bohlin, Marcus},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Öppna intranät: Påverkan på en kommun och dess förvaltningar},
 year     = {2017},
}