Advanced

Grön IT, hur och varför?

Hall, Oskar LU and Hollerup, Jacob LU (2017) SYSK02 20171
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Dagens samhälle står inför stora miljöproblem genom klimatförändringar. En stor bidragande faktor är utsläppen av växthusgaser som produktion av energi leder till. IT står för en stor del av världens energikonsumtion. Detta har lett till att teknologier och praxis har utvecklats för att minska IT:s miljöpåverkan, vilket kallas för grön IT. Ett antal studier har gjorts för att kart-lägga utsträckningen av grön IT i privat sektor och vad som motiverar implementation. Inom offentlig sektor är detta inte lika undersökt. Denna studie gör en kvantitativ undersökning på kända delar av grön IT och en värdering av drivkrafter i form av motivationsfaktorer för grön IT. Detta utfördes genom en webbenkät som skickades ut till 55 IT-chefer på svenska
... (More)
Dagens samhälle står inför stora miljöproblem genom klimatförändringar. En stor bidragande faktor är utsläppen av växthusgaser som produktion av energi leder till. IT står för en stor del av världens energikonsumtion. Detta har lett till att teknologier och praxis har utvecklats för att minska IT:s miljöpåverkan, vilket kallas för grön IT. Ett antal studier har gjorts för att kart-lägga utsträckningen av grön IT i privat sektor och vad som motiverar implementation. Inom offentlig sektor är detta inte lika undersökt. Denna studie gör en kvantitativ undersökning på kända delar av grön IT och en värdering av drivkrafter i form av motivationsfaktorer för grön IT. Detta utfördes genom en webbenkät som skickades ut till 55 IT-chefer på svenska
kommuner. 20 svar inkom. Resultatet visade att etiska och legitima drivkrafter var viktigast för kommuner och att de arbetar med grön IT i stor utsträckning med endast ett fåtal brister. Storleken på kommunen har inte stor påverkan på motivation eller utsträckning av grön IT med undantag för regulativt påtryck som var högre värderat av större kommuner. Samvariat-ioner identifierades mellan regulativa och legitima motivationer med ett fåtal faktorer för ut-sträckning av grön IT. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hall, Oskar LU and Hollerup, Jacob LU
supervisor
organization
course
SYSK02 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Grön IT, Drivkrafter, Hållbart IT arbete
report number
INF17-050
language
Swedish
id
8915846
date added to LUP
2017-06-21 14:17:46
date last changed
2017-06-21 14:17:46
@misc{8915846,
 abstract   = {Dagens samhälle står inför stora miljöproblem genom klimatförändringar. En stor bidragande faktor är utsläppen av växthusgaser som produktion av energi leder till. IT står för en stor del av världens energikonsumtion. Detta har lett till att teknologier och praxis har utvecklats för att minska IT:s miljöpåverkan, vilket kallas för grön IT. Ett antal studier har gjorts för att kart-lägga utsträckningen av grön IT i privat sektor och vad som motiverar implementation. Inom offentlig sektor är detta inte lika undersökt. Denna studie gör en kvantitativ undersökning på kända delar av grön IT och en värdering av drivkrafter i form av motivationsfaktorer för grön IT. Detta utfördes genom en webbenkät som skickades ut till 55 IT-chefer på svenska 
kommuner. 20 svar inkom. Resultatet visade att etiska och legitima drivkrafter var viktigast för kommuner och att de arbetar med grön IT i stor utsträckning med endast ett fåtal brister. Storleken på kommunen har inte stor påverkan på motivation eller utsträckning av grön IT med undantag för regulativt påtryck som var högre värderat av större kommuner. Samvariat-ioner identifierades mellan regulativa och legitima motivationer med ett fåtal faktorer för ut-sträckning av grön IT.},
 author    = {Hall, Oskar and Hollerup, Jacob},
 keyword   = {Grön IT,Drivkrafter,Hållbart IT arbete},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Grön IT, hur och varför?},
 year     = {2017},
}