Advanced

Nya Liljeholmsbadet - Ett flytande bad

Bothén, Georg LU (2017) AAHM01 20171
Department of Architecture and the Built Environment
Abstract (Swedish)
Havet och vattnet symboliserar för mig avkoppling och rekreation, likväl som träning och sport. Att blicka ut över havet eller en vattenspegel får mig att känna ett lugn och välbefinnande.
Det här examensarbetet tog sin början då jag ville undersöka ett aktuellt ämne. Jag fick till min kännedom att det flytande badhuset Liljeholmsbadet invid Bergsunds strand på Södermalm i Stockholm hade stängts i augusti 2016 på grund av dess dåliga skick. Badets framtid var och är idag fortfarande oviss. Med anledning av badets osäkra framtidsutsikter såg jag möjligheten att undersöka hur ett nytt bad skulle kunna formges.
Syftet är att gestalta ett Nytt Liljeholmsbad, ett förslag som bidrar till debatten kring en ny typ av badanläggning. Att... (More)
Havet och vattnet symboliserar för mig avkoppling och rekreation, likväl som träning och sport. Att blicka ut över havet eller en vattenspegel får mig att känna ett lugn och välbefinnande.
Det här examensarbetet tog sin början då jag ville undersöka ett aktuellt ämne. Jag fick till min kännedom att det flytande badhuset Liljeholmsbadet invid Bergsunds strand på Södermalm i Stockholm hade stängts i augusti 2016 på grund av dess dåliga skick. Badets framtid var och är idag fortfarande oviss. Med anledning av badets osäkra framtidsutsikter såg jag möjligheten att undersöka hur ett nytt bad skulle kunna formges.
Syftet är att gestalta ett Nytt Liljeholmsbad, ett förslag som bidrar till debatten kring en ny typ av badanläggning. Att tillgängliggöra och komma närmare vattnet har hela tiden funnits med i arbetet.
För att uppnå detta har jag undersökt sambandet och mötet mellan stad, strand, sjö och bad. Upplevelsen att befinna sig på badet kommer vara föränderlig med årstiderna. För att knyta an till platsen och tillgången på vatten kommer bassängen renas med biologisk rening. En relativt ny metod, men liknande referensprojekt finns och flera projekt är i planeringsstadiet. Med denna typ av rening undgår man den kemiska reningen med klor som används i simhallar.
Med Nya Liljeholmsbadet är min förhoppning att intresset väcks för en ny typ av badupplevelse. En sinnlig badupplevelse som skiftar mellan värme och kyla, sommar och vinter. En föränderlig plats där de interiöra och exteriöra rummen i relation till varandra blir Nya Liljeholmsbadet. Med detta förslag hoppas jag att intresset väcks för liknande bad i våra städer. (Less)
Popular Abstract
For me the ocean and water symbolize relaxation and recreation, as well as training and sport. To look out over the ocean or a water mirror makes me feel calm and relaxed.
This thesis began with the idea to explore a current topic. I discovered that the floating bath Liljeholmsbadet at Bergsunds strand, Södermalm in Stockholm was in a bad condition and due to that the municipality of Stockholm decided to close the bath in August, 2016. The future was and is still today unclear. Due to the unclear prospects I saw an opportunity to make a design proposal for a new bath.
The aim is to create a New Liljeholmsbad, a proposal which will contribute to the debate about a new type of bath.
The desire to get closer and make the water more... (More)
For me the ocean and water symbolize relaxation and recreation, as well as training and sport. To look out over the ocean or a water mirror makes me feel calm and relaxed.
This thesis began with the idea to explore a current topic. I discovered that the floating bath Liljeholmsbadet at Bergsunds strand, Södermalm in Stockholm was in a bad condition and due to that the municipality of Stockholm decided to close the bath in August, 2016. The future was and is still today unclear. Due to the unclear prospects I saw an opportunity to make a design proposal for a new bath.
The aim is to create a New Liljeholmsbad, a proposal which will contribute to the debate about a new type of bath.
The desire to get closer and make the water more available has followed the project.
To accomplish this I have had to analyze the relationships between the city, the waterfront, the lake and bathing. The experience of being on the bath will be change with the seasons. To make use of its site and the access to water the pool will be cleaned through biological treatment. It is a relatively new method, but similar project are in development and some have been built. With this type of filtering you avoid having to clean the pool with chlorine.
With the New Liljeholmsbad I hope spark interest for a new type of bath experience. A sensual bath experience changing between hot and cold, summer and winter. The relationship between interior and exterior spaces at the New Liljeholmsbad are constantly changing with the seasons. I hope I can inspire a new type of bath for our cities. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bothén, Georg LU
supervisor
organization
course
AAHM01 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Bad, vattenrening, utomhusbad, Liljeholmsbadet, vatten, biologisk rening, simma, Stockholm, kakel, keramiska plattor
language
Swedish
id
8915928
date added to LUP
2017-12-11 14:53:37
date last changed
2017-12-11 14:53:37
@misc{8915928,
 abstract   = {Havet och vattnet symboliserar för mig avkoppling och rekreation, likväl som träning och sport. Att blicka ut över havet eller en vattenspegel får mig att känna ett lugn och välbefinnande. 
	Det här examensarbetet tog sin början då jag ville undersöka ett aktuellt ämne. Jag fick till min kännedom att det flytande badhuset Liljeholmsbadet invid Bergsunds strand på Södermalm i Stockholm hade stängts i augusti 2016 på grund av dess dåliga skick. Badets framtid var och är idag fortfarande oviss. Med anledning av badets osäkra framtidsutsikter såg jag möjligheten att undersöka hur ett nytt bad skulle kunna formges. 
	Syftet är att gestalta ett Nytt Liljeholmsbad, ett förslag som bidrar till debatten kring en ny typ av badanläggning. Att tillgängliggöra och komma närmare vattnet har hela tiden funnits med i arbetet.
	För att uppnå detta har jag undersökt sambandet och mötet mellan stad, strand, sjö och bad. Upplevelsen att befinna sig på badet kommer vara föränderlig med årstiderna. För att knyta an till platsen och tillgången på vatten kommer bassängen renas med biologisk rening. En relativt ny metod, men liknande referensprojekt finns och flera projekt är i planeringsstadiet. Med denna typ av rening undgår man den kemiska reningen med klor som används i simhallar. 
	Med Nya Liljeholmsbadet är min förhoppning att intresset väcks för en ny typ av badupplevelse. En sinnlig badupplevelse som skiftar mellan värme och kyla, sommar och vinter. En föränderlig plats där de interiöra och exteriöra rummen i relation till varandra blir Nya Liljeholmsbadet. Med detta förslag hoppas jag att intresset väcks för liknande bad i våra städer.},
 author    = {Bothén, Georg},
 keyword   = {Bad,vattenrening,utomhusbad,Liljeholmsbadet,vatten,biologisk rening,simma,Stockholm,kakel,keramiska plattor},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nya Liljeholmsbadet - Ett flytande bad},
 year     = {2017},
}