Advanced

Anestesisjuksköterskors avvikelserapporter utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv på operationsavdelningar

Sljivar, Mirsad LU and Kidbro, Marcus LU (2017) ANSM20 20171
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: En journalgranskningsstudie av Sveriges kommuner och landsting gjord 2013–2015 visade att vårdskador kostar Sverige 7 miljarder/år. Vårdskador är ett globalt problem. WHO har därför utvecklat olika instrument och riktlinjer för att öka patientsäkerheten på operation. Operationsverksamhet är en högriskmiljö och anestesisjuksköterskans vardag.
Syfte: Syftet med studien var att undersöka och belysa förekommande avvikelser inom operationsverksamhet skrivna av anestesisjuksköterskor på tre operationsavdelningar i södra Sverige.
Metod: En registerstudie med kvalitativ och kvantitativ ansats genomfördes. Innehållsanalys och chi 2 test genomfördes.
Resultat: Teknik och samarbete stod för cirka 20 % av avvikelserna på alla tre... (More)
Bakgrund: En journalgranskningsstudie av Sveriges kommuner och landsting gjord 2013–2015 visade att vårdskador kostar Sverige 7 miljarder/år. Vårdskador är ett globalt problem. WHO har därför utvecklat olika instrument och riktlinjer för att öka patientsäkerheten på operation. Operationsverksamhet är en högriskmiljö och anestesisjuksköterskans vardag.
Syfte: Syftet med studien var att undersöka och belysa förekommande avvikelser inom operationsverksamhet skrivna av anestesisjuksköterskor på tre operationsavdelningar i södra Sverige.
Metod: En registerstudie med kvalitativ och kvantitativ ansats genomfördes. Innehållsanalys och chi 2 test genomfördes.
Resultat: Teknik och samarbete stod för cirka 20 % av avvikelserna på alla tre sjukhusen. Den största signifikanta skillnaden mellan operationsavdelningarna hittades i huvudkategorin Mänsklig faktor. Största kategorierna var Mänsklig faktor och Rutiner de hade även ett samband grupperna emellan.
Slutsats: Mänskliga fel inom sjukvården är något som inte kan undvikas. I patientsäkerhetsarbetet finns en modell ”Swiss cheese model” framtagen för att kunna reducera de mänskliga misstagen. Förändrings och förbättringsarbeten görs för att förbättra patientsäkerheten. Anestesisjuksköterskan är verksam i en högriskmiljö och har en viktig roll i patientsäkerhetsarbetet och behöver ständigt se över sitt arbetssätt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sljivar, Mirsad LU and Kidbro, Marcus LU
supervisor
organization
course
ANSM20 20171
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
8915975
date added to LUP
2017-06-16 07:59:35
date last changed
2017-06-16 07:59:35
@misc{8915975,
 abstract   = {Bakgrund: En journalgranskningsstudie av Sveriges kommuner och landsting gjord 2013–2015 visade att vårdskador kostar Sverige 7 miljarder/år. Vårdskador är ett globalt problem. WHO har därför utvecklat olika instrument och riktlinjer för att öka patientsäkerheten på operation. Operationsverksamhet är en högriskmiljö och anestesisjuksköterskans vardag.
Syfte: Syftet med studien var att undersöka och belysa förekommande avvikelser inom operationsverksamhet skrivna av anestesisjuksköterskor på tre operationsavdelningar i södra Sverige.
Metod: En registerstudie med kvalitativ och kvantitativ ansats genomfördes. Innehållsanalys och chi 2 test genomfördes.
Resultat: Teknik och samarbete stod för cirka 20 % av avvikelserna på alla tre sjukhusen. Den största signifikanta skillnaden mellan operationsavdelningarna hittades i huvudkategorin Mänsklig faktor. Största kategorierna var Mänsklig faktor och Rutiner de hade även ett samband grupperna emellan.
Slutsats: Mänskliga fel inom sjukvården är något som inte kan undvikas. I patientsäkerhetsarbetet finns en modell ”Swiss cheese model” framtagen för att kunna reducera de mänskliga misstagen. Förändrings och förbättringsarbeten görs för att förbättra patientsäkerheten. Anestesisjuksköterskan är verksam i en högriskmiljö och har en viktig roll i patientsäkerhetsarbetet och behöver ständigt se över sitt arbetssätt.},
 author    = {Sljivar, Mirsad and Kidbro, Marcus},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Anestesisjuksköterskors avvikelserapporter utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv på operationsavdelningar},
 year     = {2017},
}