Advanced

Hur bra är digital vård? En undersökning av kvalitet och effektivitet hos en digital vårdcentral

Knutsson, Ebba LU and Holmberg, Emelie (2017) MAM920 20171
Ergonomics and Aerosol Technology
Abstract (Swedish)
Digitalisering av sjukvården tar idag stor plats i samhällsdiskussionen och ses som ett sätt att möta utmaningarna sjukvården står inför. En förutsättning för ett effektiviserat sjukvårdssystem är en förstärkt och effektiviserad primärvård. E-hälsa och digital teknik är viktiga verktyg för att kunna uppnå detta. I Sverige finns ett fåtal digitala vårdcentraler. För att de ska vara en långsiktig lösning krävs att verksamheten är effektiv samtidigt som den medicinska kvaliteten bibehålls. Hittills har få utvärderingar gjorts av detta. Det övergripande syftet med detta examensarbete är därför att studera en svensk, digital vårdcentral ur ett kvalitets- och effektivitetsperspektiv. Det första delsyftet är att undersöka den digitala... (More)
Digitalisering av sjukvården tar idag stor plats i samhällsdiskussionen och ses som ett sätt att möta utmaningarna sjukvården står inför. En förutsättning för ett effektiviserat sjukvårdssystem är en förstärkt och effektiviserad primärvård. E-hälsa och digital teknik är viktiga verktyg för att kunna uppnå detta. I Sverige finns ett fåtal digitala vårdcentraler. För att de ska vara en långsiktig lösning krävs att verksamheten är effektiv samtidigt som den medicinska kvaliteten bibehålls. Hittills har få utvärderingar gjorts av detta. Det övergripande syftet med detta examensarbete är därför att studera en svensk, digital vårdcentral ur ett kvalitets- och effektivitetsperspektiv. Det första delsyftet är att undersöka den digitala vårdcentralens följsamhet till Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer, för provtagning och läkemedelsförskrivning, för cystit och faryngotonsillit. Det andra delsyftet är att undersöka om digitala kommunikationsmedel, textmeddelanden och videosamtal, används på ett strukturerat sätt eller om användningen enbart beror på läkarens personliga preferens. Båda undersökningarna genomfördes baserat på data som erhållits från den digitala vårdcentralen och samlats in genom ett digitalt formulär som representerar insamlingen av anamnesen. Denna analyserades genom en kvantitativ metod baserad på olika statistiska metoder. Följsamheten till Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer varierar mellan diagnoserna. Resultatet visade på möjlighet till förbättring. Den vanligaste anledningen till att rekommendationerna frångicks var att antibiotika förskrevs utan provtagning trots att detta var rekommenderat. För det andra delsyftet kunde inga definitiva slutsatser dras på grund av bristande datamängd. Däremot indikerade resultatet att huruvida textmeddelande eller videosamtal valdes berodde på den individuella läkarens preferens, och inte på vilken diagnos som ställts eller hur patienten svarat i den digitala anamnesen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Knutsson, Ebba LU and Holmberg, Emelie
supervisor
organization
course
MAM920 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
digitalisering, digital vård, e-hälsa, medicinsk kvalitet, digitala kommunikationsmedel
language
Swedish
id
8916086
date added to LUP
2017-06-22 12:09:46
date last changed
2017-06-22 12:09:46
@misc{8916086,
 abstract   = {Digitalisering av sjukvården tar idag stor plats i samhällsdiskussionen och ses som ett sätt att möta utmaningarna sjukvården står inför. En förutsättning för ett effektiviserat sjukvårdssystem är en förstärkt och effektiviserad primärvård. E-hälsa och digital teknik är viktiga verktyg för att kunna uppnå detta. I Sverige finns ett fåtal digitala vårdcentraler. För att de ska vara en långsiktig lösning krävs att verksamheten är effektiv samtidigt som den medicinska kvaliteten bibehålls. Hittills har få utvärderingar gjorts av detta. Det övergripande syftet med detta examensarbete är därför att studera en svensk, digital vårdcentral ur ett kvalitets- och effektivitetsperspektiv. Det första delsyftet är att undersöka den digitala vårdcentralens följsamhet till Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer, för provtagning och läkemedelsförskrivning, för cystit och faryngotonsillit. Det andra delsyftet är att undersöka om digitala kommunikationsmedel, textmeddelanden och videosamtal, används på ett strukturerat sätt eller om användningen enbart beror på läkarens personliga preferens. Båda undersökningarna genomfördes baserat på data som erhållits från den digitala vårdcentralen och samlats in genom ett digitalt formulär som representerar insamlingen av anamnesen. Denna analyserades genom en kvantitativ metod baserad på olika statistiska metoder. Följsamheten till Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer varierar mellan diagnoserna. Resultatet visade på möjlighet till förbättring. Den vanligaste anledningen till att rekommendationerna frångicks var att antibiotika förskrevs utan provtagning trots att detta var rekommenderat. För det andra delsyftet kunde inga definitiva slutsatser dras på grund av bristande datamängd. Däremot indikerade resultatet att huruvida textmeddelande eller videosamtal valdes berodde på den individuella läkarens preferens, och inte på vilken diagnos som ställts eller hur patienten svarat i den digitala anamnesen.},
 author    = {Knutsson, Ebba and Holmberg, Emelie},
 keyword   = {digitalisering,digital vård,e-hälsa,medicinsk kvalitet,digitala kommunikationsmedel},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur bra är digital vård? En undersökning av kvalitet och effektivitet hos en digital vårdcentral},
 year     = {2017},
}