Advanced

Protestantism, kapitalism och utveckling i Peru. Athualpa Jerusalen – en fallstudie

Sundqvist, Max LU (2017) SOCK04 20171
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Den här fallstudien syftar till att analysera och förklara varför ett visst samhälle i Anderna i norra Peru som arbetar och fungerar under kooperativ som social ordning har varit relativt sett framgångsrik när det gäller att skapa arbetstillfällen och en till synes mer utvecklad organisation. Atahualpa-Jerusalen bildades som ett kooperativ I kölvattnet av jordreformen från 1969 i Peru. Under 1970-talet konverterade de flesta av bosättarna till protestantismen efter besök från flera olika evangliserande organisationer från USA. Samhället är till synes mer social- och ekonomiskt utvecklat än dess omnejd – som alla har katolsk majoritetsbefolkning – och är därför ur en sociologisk synvinkel ett intressant tillfälle att studera Max Webers... (More)
Den här fallstudien syftar till att analysera och förklara varför ett visst samhälle i Anderna i norra Peru som arbetar och fungerar under kooperativ som social ordning har varit relativt sett framgångsrik när det gäller att skapa arbetstillfällen och en till synes mer utvecklad organisation. Atahualpa-Jerusalen bildades som ett kooperativ I kölvattnet av jordreformen från 1969 i Peru. Under 1970-talet konverterade de flesta av bosättarna till protestantismen efter besök från flera olika evangliserande organisationer från USA. Samhället är till synes mer social- och ekonomiskt utvecklat än dess omnejd – som alla har katolsk majoritetsbefolkning – och är därför ur en sociologisk synvinkel ett intressant tillfälle att studera Max Webers klassiska tes om protestantismen och kapitalismens ursprung. Den tes som jag kommer utforska i den här texten är huruvida ideologi kan påverka invånares förhållande till produktionsmedlen. Genom kvalitativ datainsamling direkt på plats vid kooperativet Atahualpa-Jerusalen, med hjälp av en etnometodologisk analaysmetod av data insamlad genom observation, intervjuer och analys av visuell information (fotografier) vill jag i den här uppsatsen utforska möjliga anledningar bakom kooperativets uppenbara framgång. (Less)
Popular Abstract
This case study aims to analyse and explain why a specific community in the Andes of Northern Peru working under the social organisation of cooperative has been relatively successful in creating work opportunities and an apparent higher level of development and organisation. In the aftermath of the agrarian reform in Peru of 1969 Atahualpa-Jerusalen was formed as a cooperative. In the seventies, most of the dwellers converted to Protestantism after being visited by several missionaries from the United States. Today the community is seemingly more developed than its surrounding neighbouring communities – all catholics – and is therefore an interesting opportunity to study the classical sociological theory of the protestant ethic and the... (More)
This case study aims to analyse and explain why a specific community in the Andes of Northern Peru working under the social organisation of cooperative has been relatively successful in creating work opportunities and an apparent higher level of development and organisation. In the aftermath of the agrarian reform in Peru of 1969 Atahualpa-Jerusalen was formed as a cooperative. In the seventies, most of the dwellers converted to Protestantism after being visited by several missionaries from the United States. Today the community is seemingly more developed than its surrounding neighbouring communities – all catholics – and is therefore an interesting opportunity to study the classical sociological theory of the protestant ethic and the spirit of capitalism as it was first presented by Max Weber. The thesis to be explored in this text is how ideology can influence the relationship of community members with the community and the modes of production. By qualitative data collection on site at the Atahualpa-Jerusalen cooperative, using an ethno methodological approach to the analysis of participative observation, observation, interview and analysis of visual information (photograph) this paper intends to explore the reasons behind Atahualpa-Jerusalens apparent success and the plausibility of Weber´s classical thesis. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sundqvist, Max LU
supervisor
organization
alternative title
Protestantism, capitalism and development in Peru. Atahualpa Jerusalen – a case study.
course
SOCK04 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Rural development, Capitalism, Max Weber, Peru, Protestant ethic, Religion
language
Swedish
id
8916107
date added to LUP
2017-06-19 09:18:09
date last changed
2017-06-19 09:18:09
@misc{8916107,
 abstract   = {Den här fallstudien syftar till att analysera och förklara varför ett visst samhälle i Anderna i norra Peru som arbetar och fungerar under kooperativ som social ordning har varit relativt sett framgångsrik när det gäller att skapa arbetstillfällen och en till synes mer utvecklad organisation. Atahualpa-Jerusalen bildades som ett kooperativ I kölvattnet av jordreformen från 1969 i Peru. Under 1970-talet konverterade de flesta av bosättarna till protestantismen efter besök från flera olika evangliserande organisationer från USA. Samhället är till synes mer social- och ekonomiskt utvecklat än dess omnejd – som alla har katolsk majoritetsbefolkning – och är därför ur en sociologisk synvinkel ett intressant tillfälle att studera Max Webers klassiska tes om protestantismen och kapitalismens ursprung. Den tes som jag kommer utforska i den här texten är huruvida ideologi kan påverka invånares förhållande till produktionsmedlen. Genom kvalitativ datainsamling direkt på plats vid kooperativet Atahualpa-Jerusalen, med hjälp av en etnometodologisk analaysmetod av data insamlad genom observation, intervjuer och analys av visuell information (fotografier) vill jag i den här uppsatsen utforska möjliga anledningar bakom kooperativets uppenbara framgång.},
 author    = {Sundqvist, Max},
 keyword   = {Rural development,Capitalism,Max Weber,Peru,Protestant ethic,Religion},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Protestantism, kapitalism och utveckling i Peru. Athualpa Jerusalen – en fallstudie},
 year     = {2017},
}