Advanced

När krav blir stöd och stöd blir kontroll

Carlsson, Rebecca LU (2017) SOCM13 20171
Sociology
Abstract (Swedish)
Skolans grundläggande syfte är att utbilda och fostra barn och elever. Samtidigt är skolan Sveriges största arbetsplats. Därigenom påverkas en stor del av samhället både kortsiktigt och långsiktigt av skolans verksamhet. På senare tid har brister i skolans arbetsmiljö uppmärksammats. En negativ psykosocial arbetsmiljö medför risker för stress och reducerar individers möjligheter att utföra en god arbetsinsats. Rektorn har ansvaret för skolans arbetsmiljö. Därför är det av största vikt att rektorns psykosociala arbetsmiljö är utformad så att denne har ordentliga förutsättningar att fullfölja sitt ansvar. I denna studie undersöks rektorers upplevelser av sin psykosociala arbetsmiljö utifrån Karasek och Theorells (1990) modell, där samspelet... (More)
Skolans grundläggande syfte är att utbilda och fostra barn och elever. Samtidigt är skolan Sveriges största arbetsplats. Därigenom påverkas en stor del av samhället både kortsiktigt och långsiktigt av skolans verksamhet. På senare tid har brister i skolans arbetsmiljö uppmärksammats. En negativ psykosocial arbetsmiljö medför risker för stress och reducerar individers möjligheter att utföra en god arbetsinsats. Rektorn har ansvaret för skolans arbetsmiljö. Därför är det av största vikt att rektorns psykosociala arbetsmiljö är utformad så att denne har ordentliga förutsättningar att fullfölja sitt ansvar. I denna studie undersöks rektorers upplevelser av sin psykosociala arbetsmiljö utifrån Karasek och Theorells (1990) modell, där samspelet mellan de krav-, kontroll- och stödfaktorer rektorn har i sitt arbete indikerar hur arbetsförhållandena kan påverka rektorns arbetsprestation och hälsa. Studien tar avstamp i att skolan är en människobehandlande organisation som påverkas av intressenter i omgivningen, därigenom är skolans kontext viktig även för rektorns psykosociala arbetsmiljö. Samhället genomgår samtidigt en individualiseringsprocess där misstron till offentlig verksamhet ökar. Studiens empiriska material, som har insamlats genom intervjuer med åtta grundskolerektorer, visar att rektorerna upplever höga och ibland motstridiga krav i sitt arbete. De saknar dessutom autonomi över vissa delar av arbetet. Rektorerna efterlyser också bättre stöd. Samtidigt är det är svårt att göra tydliga gränsdragningar mellan vad som egentligen är kontroll, krav och stöd i deras arbetsmiljö då många relationer och situationer innehåller flera aspekter som inte tydligt går att särskilja. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carlsson, Rebecca LU
supervisor
organization
alternative title
En studie av rektorers psykosociala arbetsmiljö
course
SOCM13 20171
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Rektor, Psykosocial arbetsmiljö, Krav, Kontroll, Stöd, Människobehandlande organisationer
language
Swedish
id
8916228
date added to LUP
2017-06-19 08:30:24
date last changed
2021-05-24 09:43:15
@misc{8916228,
 abstract   = {Skolans grundläggande syfte är att utbilda och fostra barn och elever. Samtidigt är skolan Sveriges största arbetsplats. Därigenom påverkas en stor del av samhället både kortsiktigt och långsiktigt av skolans verksamhet. På senare tid har brister i skolans arbetsmiljö uppmärksammats. En negativ psykosocial arbetsmiljö medför risker för stress och reducerar individers möjligheter att utföra en god arbetsinsats. Rektorn har ansvaret för skolans arbetsmiljö. Därför är det av största vikt att rektorns psykosociala arbetsmiljö är utformad så att denne har ordentliga förutsättningar att fullfölja sitt ansvar. I denna studie undersöks rektorers upplevelser av sin psykosociala arbetsmiljö utifrån Karasek och Theorells (1990) modell, där samspelet mellan de krav-, kontroll- och stödfaktorer rektorn har i sitt arbete indikerar hur arbetsförhållandena kan påverka rektorns arbetsprestation och hälsa. Studien tar avstamp i att skolan är en människobehandlande organisation som påverkas av intressenter i omgivningen, därigenom är skolans kontext viktig även för rektorns psykosociala arbetsmiljö. Samhället genomgår samtidigt en individualiseringsprocess där misstron till offentlig verksamhet ökar. Studiens empiriska material, som har insamlats genom intervjuer med åtta grundskolerektorer, visar att rektorerna upplever höga och ibland motstridiga krav i sitt arbete. De saknar dessutom autonomi över vissa delar av arbetet. Rektorerna efterlyser också bättre stöd. Samtidigt är det är svårt att göra tydliga gränsdragningar mellan vad som egentligen är kontroll, krav och stöd i deras arbetsmiljö då många relationer och situationer innehåller flera aspekter som inte tydligt går att särskilja.},
 author    = {Carlsson, Rebecca},
 keyword   = {Rektor,Psykosocial arbetsmiljö,Krav,Kontroll,Stöd,Människobehandlande organisationer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {När krav blir stöd och stöd blir kontroll},
 year     = {2017},
}