Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Inte bättre än din senaste match : en studie av maskulinitet i fotbollsmagasinet Offside

Vikström, Axel LU (2016) JOUK10 20152
Journalism
Abstract (Swedish)
Denna uppsats syftar till att studera hur män och maskulinitet porträtteras i Skandinaviens största fotbollsmagasin Offside 2004 respektive 2014. I ett samhälle som i takt med feminismens allt starkare position kan argumenteras ha blivit allt mer jämställt och öppet för alternativa maskuliniteter har idrottsvärlden, sportjournalistiken inbegripen, förblivit en institution som fortfarande domineras av män och ett konservativt ideal för maskulinitet. Studien undersöker fotbollsmagasinets textmaterial med hjälp av kritisk diskursanalys utifrån två huvudsakliga maskulinitetsteorier: Raewyn Connells teori om hegemonisk maskulinitet och Eric Andersons teori om ”inclusive masculinities”. Därtill används semiotikern Roland Barthes teori kring... (More)
Denna uppsats syftar till att studera hur män och maskulinitet porträtteras i Skandinaviens största fotbollsmagasin Offside 2004 respektive 2014. I ett samhälle som i takt med feminismens allt starkare position kan argumenteras ha blivit allt mer jämställt och öppet för alternativa maskuliniteter har idrottsvärlden, sportjournalistiken inbegripen, förblivit en institution som fortfarande domineras av män och ett konservativt ideal för maskulinitet. Studien undersöker fotbollsmagasinets textmaterial med hjälp av kritisk diskursanalys utifrån två huvudsakliga maskulinitetsteorier: Raewyn Connells teori om hegemonisk maskulinitet och Eric Andersons teori om ”inclusive masculinities”. Därtill används semiotikern Roland Barthes teori kring myter för att studera implicita utsagor om maskulinitet i materialet. Studien visar att även om Offside inte ger direkta uppmaningar till hur deras manliga läsare ska leva så kan det i magasinet spåras implicita värderingar som reproducerar en hegemonisk maskulinitet. Det handlar främst om marginalisering av kvinnor och femininitet i reportagen och avsaknaden av problematisering av fotbollsspelarens hälsovådliga offerattityd. I jämförelsen mellan de två årgångarna visade det sig dock tydligt att Offside 2014 porträtterar en mer mångfaldig skara män, vilket tyder på att magasinets journalistik rör sig mot en större öppenhet gentemot alternativa maskuliniteter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vikström, Axel LU
supervisor
organization
course
JOUK10 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sportjournalistik, Genus, Maskulinitet, Fotboll, Offside, Diskurs, Semiotik
language
Swedish
id
8916276
date added to LUP
2017-09-07 11:41:32
date last changed
2017-09-13 16:02:54
@misc{8916276,
 abstract   = {Denna uppsats syftar till att studera hur män och maskulinitet porträtteras i Skandinaviens största fotbollsmagasin Offside 2004 respektive 2014. I ett samhälle som i takt med feminismens allt starkare position kan argumenteras ha blivit allt mer jämställt och öppet för alternativa maskuliniteter har idrottsvärlden, sportjournalistiken inbegripen, förblivit en institution som fortfarande domineras av män och ett konservativt ideal för maskulinitet. Studien undersöker fotbollsmagasinets textmaterial med hjälp av kritisk diskursanalys utifrån två huvudsakliga maskulinitetsteorier: Raewyn Connells teori om hegemonisk maskulinitet och Eric Andersons teori om ”inclusive masculinities”. Därtill används semiotikern Roland Barthes teori kring myter för att studera implicita utsagor om maskulinitet i materialet. Studien visar att även om Offside inte ger direkta uppmaningar till hur deras manliga läsare ska leva så kan det i magasinet spåras implicita värderingar som reproducerar en hegemonisk maskulinitet. Det handlar främst om marginalisering av kvinnor och femininitet i reportagen och avsaknaden av problematisering av fotbollsspelarens hälsovådliga offerattityd. I jämförelsen mellan de två årgångarna visade det sig dock tydligt att Offside 2014 porträtterar en mer mångfaldig skara män, vilket tyder på att magasinets journalistik rör sig mot en större öppenhet gentemot alternativa maskuliniteter.},
 author    = {Vikström, Axel},
 keyword   = {Sportjournalistik,Genus,Maskulinitet,Fotboll,Offside,Diskurs,Semiotik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Inte bättre än din senaste match : en studie av maskulinitet i fotbollsmagasinet Offside},
 year     = {2016},
}