Advanced

Användande av IKT i gymnasieskolan : Lärares användaracceptans av digitala läromedel

Nilsson Linder, Marcus LU (2017) In Användandet av IKT i gymnasieskolan : Lärares användaracceptans av digitala läromedel INFK11 20171
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
År 2016 presenterades skolverkets strategi för digitaliseringen av skolväsendet. Där fastslås att visionen för gymnasieskolan är att eleverna ska utveckla en digital kompetens och att skolan ska tillvarata digitaliseringens möjligheter. Trots visionerna så är användningen av digitala läromedel låg, i en undersökning från lärarnas riksförbund angav 59 procent av dem tillfrågade lärarna att de använde digitala läromedel i mindre än 25 procent av undervisningen.
Uppsatsen identifierar viktiga faktorer som påverkar lärares användaracceptans av digitala läromedel. Utifrån TAM, TPB, UTAUT, Bingimlas teorier om IT-hinder i skolan och status quo bias theory skapades ett teoretiskt ramverk med fyra kategorier: upplevd nytt, sociala normer,... (More)
År 2016 presenterades skolverkets strategi för digitaliseringen av skolväsendet. Där fastslås att visionen för gymnasieskolan är att eleverna ska utveckla en digital kompetens och att skolan ska tillvarata digitaliseringens möjligheter. Trots visionerna så är användningen av digitala läromedel låg, i en undersökning från lärarnas riksförbund angav 59 procent av dem tillfrågade lärarna att de använde digitala läromedel i mindre än 25 procent av undervisningen.
Uppsatsen identifierar viktiga faktorer som påverkar lärares användaracceptans av digitala läromedel. Utifrån TAM, TPB, UTAUT, Bingimlas teorier om IT-hinder i skolan och status quo bias theory skapades ett teoretiskt ramverk med fyra kategorier: upplevd nytt, sociala normer, organisation och personliga faktorer. Baserat på ramverket genomfördes intervjuer och enkätundersökning med gymnasielärare i Vellinge, Varberg och Båstad.
Studien identifierade tre viktiga faktorer för att skapa användaracceptans hos lärare för digitala läromedel. Den första faktorn är lärarnas kompetens. Får inte lärarna tillgång till effektiv och relevant utbildning kommer användandet vara bristfälligt och acceptansen låg. Den andra faktorn är att det ska ge fördelar att använda digitala läromedel. Ger inte användandet någon vinning kring undervisningen så kommer systemen inte att användas. Den tredje faktorn är vikten av att ledningen har en positiv inställning och erbjuder support och stöd för användandet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson Linder, Marcus LU
supervisor
organization
course
INFK11 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Digitala läromedel, användaracceptans, gymnasieskola, IKT, lärare
publication/series
Användandet av IKT i gymnasieskolan : Lärares användaracceptans av digitala läromedel
report number
INF17-046
language
Swedish
id
8916409
date added to LUP
2017-06-21 14:13:32
date last changed
2017-06-21 14:13:32
@misc{8916409,
 abstract   = {År 2016 presenterades skolverkets strategi för digitaliseringen av skolväsendet. Där fastslås att visionen för gymnasieskolan är att eleverna ska utveckla en digital kompetens och att skolan ska tillvarata digitaliseringens möjligheter. Trots visionerna så är användningen av digitala läromedel låg, i en undersökning från lärarnas riksförbund angav 59 procent av dem tillfrågade lärarna att de använde digitala läromedel i mindre än 25 procent av undervisningen. 
Uppsatsen identifierar viktiga faktorer som påverkar lärares användaracceptans av digitala läromedel. Utifrån TAM, TPB, UTAUT, Bingimlas teorier om IT-hinder i skolan och status quo bias theory skapades ett teoretiskt ramverk med fyra kategorier: upplevd nytt, sociala normer, organisation och personliga faktorer. Baserat på ramverket genomfördes intervjuer och enkätundersökning med gymnasielärare i Vellinge, Varberg och Båstad. 
Studien identifierade tre viktiga faktorer för att skapa användaracceptans hos lärare för digitala läromedel. Den första faktorn är lärarnas kompetens. Får inte lärarna tillgång till effektiv och relevant utbildning kommer användandet vara bristfälligt och acceptansen låg. Den andra faktorn är att det ska ge fördelar att använda digitala läromedel. Ger inte användandet någon vinning kring undervisningen så kommer systemen inte att användas. Den tredje faktorn är vikten av att ledningen har en positiv inställning och erbjuder support och stöd för användandet},
 author    = {Nilsson Linder, Marcus},
 keyword   = {Digitala läromedel,användaracceptans,gymnasieskola,IKT,lärare},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Användandet av IKT i gymnasieskolan : Lärares användaracceptans av digitala läromedel},
 title    = {Användande av IKT i gymnasieskolan : Lärares användaracceptans av digitala läromedel},
 year     = {2017},
}