Advanced

Slaget om pornografin - en analys av diskurser om pornografi i svenska dagstidningar mellan 2013-2017

Christensen, Nana LU (2017) SOCM04 20171
Sociology
Abstract
The aim of the study is to examine discourse on pornography in Swedish news media. The methodological point of departure is Critical Discourse Analysis, as presented by Fairclough. The empirical material consists of 69 articles, editorials and chronicles publicized in Swedish news media between July 2013 and March 2017. The primary theoretical point of departure of the study is Fairclough’s critical discourse analysis. Moreover, McCombs and Shaw (1972), Jackson (1999), Rubin (1984), Winther Jörgensen (2003) and Long (2012) inform the study. The result shows that there are crucial discursive struggles in the construction of pornography. These struggles stand between the description of pornography as a private matter and the de-scription... (More)
The aim of the study is to examine discourse on pornography in Swedish news media. The methodological point of departure is Critical Discourse Analysis, as presented by Fairclough. The empirical material consists of 69 articles, editorials and chronicles publicized in Swedish news media between July 2013 and March 2017. The primary theoretical point of departure of the study is Fairclough’s critical discourse analysis. Moreover, McCombs and Shaw (1972), Jackson (1999), Rubin (1984), Winther Jörgensen (2003) and Long (2012) inform the study. The result shows that there are crucial discursive struggles in the construction of pornography. These struggles stand between the description of pornography as a private matter and the de-scription porn as a political matter, the description of the pornographic actor as a victim or an agent and lastly between the description of pornography as dangerous to the consumers sexu-ality or not. Further the results show that rhetorical strategies are frequently used to undermine the opponent’s arguments and to promote one’s own. The rhetorical strategies that has been identified are the worst example, modalities, befuddlement, victimization, subordination, scien-tification, the moralizing opponent and naturalization. Further result shows that there are sim-ilarities between the descriptions of pornography found in the empirical material and radical feminist and liberal descriptions of pornography. Lastly the result shows that two dominant discourses on pornography can be identified in the empirical material; a sexnegative discourse and a liberal discourse. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Sexualitet har länge varit föremål för kontroll, kategorisering och reglering. I vårt nutida västerländska samhälle har vi lagar som reglerar vilka sexuella handlingar som är acceptabla och vilka som inte är det, och vissa typer av sexualitet är även sjukdomsklassade. De senaste åren har viss form av sex diskuterats intensivt i svenska nyhetsmedier; nämligen pornografi. Diskussionen berör frågor om sexualitet och makt och därför tycker jag att det är ett spännande och relevant område att utforska inom sociologins ramar.

Syftet med studien är att undersöka olika beskrivningar av pornografi i svensk nyhetsmedia. För det första vill jag vill undersöka vilka skillnader och likheter det finns i beskrivningarna. För det andra vill jag... (More)
Sexualitet har länge varit föremål för kontroll, kategorisering och reglering. I vårt nutida västerländska samhälle har vi lagar som reglerar vilka sexuella handlingar som är acceptabla och vilka som inte är det, och vissa typer av sexualitet är även sjukdomsklassade. De senaste åren har viss form av sex diskuterats intensivt i svenska nyhetsmedier; nämligen pornografi. Diskussionen berör frågor om sexualitet och makt och därför tycker jag att det är ett spännande och relevant område att utforska inom sociologins ramar.

Syftet med studien är att undersöka olika beskrivningar av pornografi i svensk nyhetsmedia. För det första vill jag vill undersöka vilka skillnader och likheter det finns i beskrivningarna. För det andra vill jag undersöka vilka retoriska strategier som används i beskrivningarna av pornografi. Slutligen vill jag undersöka om den omgivande samhällskontexten kan tänkas på-verka eller påverkas av hur pornografi beskrivs.

Uppsatsens metod är kritisk diskursanalys. Det betyder att jag undersöker vilken bild av verkligheten som målas upp genom språket i i diskussionen om pornografi. Materialet som användes bestod av 69 tidningsartiklar skrivna mellan juli 2013 och mars 2017.

Undersökningens resultat visar att de stora skillnaderna i hur pornografi beskrivs handlar om huruvida pornografi är en privat eller politisk fråga, samt huruvida pornografi är eller inte är skadligt för den tittaren. En viktig likhet mellan de olika sidorna i diskussionen är att de alla beskriver porrskådespelaren som kvinna. Resultat visar också att flera olika retoriska strategier används i diskussionen. De retoriska strategier som identifierats är värsta exemplet (Rubin, 1984), modaliteter
(Fairclough, 1992), nersmutsning, offerfiering, suborderdinering, vetenskapifiering, ”den moraliserande motståndaren” och naturalisering. Vidare visar studiens resultat att det finns likheter mellan motståndarsidans och mot-motståndarsidans beskrivningar av pornografi och radikal feministiska samt liberala beskrivningar av pornografi. Slutligen visar studiens resultat att det finns två framträdande sätt att tala om pornografi i de artiklar som studerats: ett liberal sätt och ett sexnegativt sätt.

Uppsatsens resultat är ett exempel på hur pornografi och sexualitet betyder olika saker för olika människor. Det visar också på språkets makt och hur språket formar verkligheten och vår bild av verkligheten. Jag menar att det är viktigt att kritiskt granska beskrivningar av pornografi och sexualitet så att vi inte fördömer sexualiteter som skiljer sig från vår egen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Christensen, Nana LU
supervisor
organization
course
SOCM04 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Pornography, Sweden, Daily Newspaper, Critical Discourse Analysis
language
Swedish
id
8916439
date added to LUP
2017-06-19 08:30:36
date last changed
2017-06-19 08:30:36
@misc{8916439,
 abstract   = {The aim of the study is to examine discourse on pornography in Swedish news media. The methodological point of departure is Critical Discourse Analysis, as presented by Fairclough. The empirical material consists of 69 articles, editorials and chronicles publicized in Swedish news media between July 2013 and March 2017. The primary theoretical point of departure of the study is Fairclough’s critical discourse analysis. Moreover, McCombs and Shaw (1972), Jackson (1999), Rubin (1984), Winther Jörgensen (2003) and Long (2012) inform the study. The result shows that there are crucial discursive struggles in the construction of pornography. These struggles stand between the description of pornography as a private matter and the de-scription porn as a political matter, the description of the pornographic actor as a victim or an agent and lastly between the description of pornography as dangerous to the consumers sexu-ality or not. Further the results show that rhetorical strategies are frequently used to undermine the opponent’s arguments and to promote one’s own. The rhetorical strategies that has been identified are the worst example, modalities, befuddlement, victimization, subordination, scien-tification, the moralizing opponent and naturalization. Further result shows that there are sim-ilarities between the descriptions of pornography found in the empirical material and radical feminist and liberal descriptions of pornography. Lastly the result shows that two dominant discourses on pornography can be identified in the empirical material; a sexnegative discourse and a liberal discourse.},
 author    = {Christensen, Nana},
 keyword   = {Pornography,Sweden,Daily Newspaper,Critical Discourse Analysis},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Slaget om pornografin - en analys av diskurser om pornografi i svenska dagstidningar mellan 2013-2017},
 year     = {2017},
}