Advanced

LiDARstudie av glaciala landformer sydväst om Söderåsen, Skåne, Sverige

Silvén, Björn LU (2017) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20171
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Syftet med mitt arbete har varit att kartlägga dynamiken för inlandsisen i undersökningsområdet på och sydväst om Söderåsen i Skåne från senaste glaciationsmaximum (LGM) till deglaciationen. Mest fokus har lagts på att identifiera och tolka glaciala landformer från höjdmodeller och jordartskartor. Området omfattar Söder-åsen, Helsingborgsryggen och Ängelholmssänkan. Dessa tre områden har olika geologi. Söderåsen är en urbergs-horst med tunt jordtäcke, Helsingborgsryggen består av mestadels jurassisk sandsten täckt av i genomsnitt 5 m lerig morän medan Ängelholmssänkan är fylld med tjocka sediment och täckt av glacial finlera av varierande tjocklek. Området är komplext med landformer som tyder på flera olika isrörelseriktningar. Målet med... (More)
Syftet med mitt arbete har varit att kartlägga dynamiken för inlandsisen i undersökningsområdet på och sydväst om Söderåsen i Skåne från senaste glaciationsmaximum (LGM) till deglaciationen. Mest fokus har lagts på att identifiera och tolka glaciala landformer från höjdmodeller och jordartskartor. Området omfattar Söder-åsen, Helsingborgsryggen och Ängelholmssänkan. Dessa tre områden har olika geologi. Söderåsen är en urbergs-horst med tunt jordtäcke, Helsingborgsryggen består av mestadels jurassisk sandsten täckt av i genomsnitt 5 m lerig morän medan Ängelholmssänkan är fylld med tjocka sediment och täckt av glacial finlera av varierande tjocklek. Området är komplext med landformer som tyder på flera olika isrörelseriktningar. Målet med det här arbetet har varit främst att tolka isrörelseriktningarna utifrån kartdata och befintlig litteratur och att identifiera den krono-logiska ordningen på de strömlinjeformade landformerna. Jag har även karterat en del glacifluviala landformer för att skapa en bild av isavsmältningen i området. Litteraturen påvisar en isframstöt från nordöst med ursprung i centrala Sverige och en isframstöt från syd med Baltiskt ursprung som stannat vid Söderåsen. Genom att tolka deformationer på underliggande strömlinjeformade landformer så kan en riktningsförändring från sydväst-nordost till en syd-nordlig riktning påvisas. Tack vare glacifluviala landformer i området kan man även se spår av de-glaciationen till att området var isfritt. (Less)
Abstract
The purpose of this degree project has been to review how the Weichselian ice sheet dynamics have developed from the last glacial maximum (LGM) until the deglaciation in my examination area, on and southwest of Söderåsen in Scania Sweden. Most work has been put into the interpretations of different landforms from LiDAR based elevation models and soil maps. The area includes Söderåsen, the Helsingborg Ridge and the Ängelholm Basin. These three areas have a very different geology. Söderåsen is a horst with Precambrian bedrock and only a thin soil cover, the Helsingborg Ridge is mostly comprised of Jurassic sandstone with an average soilcover of about 5 m and the Ängelholm Basin has a think soil cover with the top being draped in a fine... (More)
The purpose of this degree project has been to review how the Weichselian ice sheet dynamics have developed from the last glacial maximum (LGM) until the deglaciation in my examination area, on and southwest of Söderåsen in Scania Sweden. Most work has been put into the interpretations of different landforms from LiDAR based elevation models and soil maps. The area includes Söderåsen, the Helsingborg Ridge and the Ängelholm Basin. These three areas have a very different geology. Söderåsen is a horst with Precambrian bedrock and only a thin soil cover, the Helsingborg Ridge is mostly comprised of Jurassic sandstone with an average soilcover of about 5 m and the Ängelholm Basin has a think soil cover with the top being draped in a fine glacial clay of greatly variating thickness. The area is complex, filled with landforms that tell of ice streams in different directions. The foremost question I am trying to answer in this degree project is to interpret these ice flows from elevation models, soil maps and literature, I also looked into some of the glacifluvial landforms to start forming an idea about the deglaciation in the area. Examinations give indications of an ice stream from the northeast that origi-nated in central Sweden and was followed by an ice stream from the south with Baltic origin that reached Söderåsen and after that changed direction from a southwest-northeast direction to a more south-north one. Thanks to the glacifluvial landforms in the area it is possible to se traces of the deglaciation until the area was ice free. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Silvén, Björn LU
supervisor
organization
course
GEOL01 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
LiDAR, Söderåsen, drumliner, crag and tail, strömlinjeformade landformer, glacifluviala landformer
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
509
language
Swedish
id
8916609
date added to LUP
2017-06-16 18:32:35
date last changed
2017-06-16 18:32:35
@misc{8916609,
 abstract   = {The purpose of this degree project has been to review how the Weichselian ice sheet dynamics have developed from the last glacial maximum (LGM) until the deglaciation in my examination area, on and southwest of Söderåsen in Scania Sweden. Most work has been put into the interpretations of different landforms from LiDAR based elevation models and soil maps. The area includes Söderåsen, the Helsingborg Ridge and the Ängelholm Basin. These three areas have a very different geology. Söderåsen is a horst with Precambrian bedrock and only a thin soil cover, the Helsingborg Ridge is mostly comprised of Jurassic sandstone with an average soilcover of about 5 m and the Ängelholm Basin has a think soil cover with the top being draped in a fine glacial clay of greatly variating thickness. The area is complex, filled with landforms that tell of ice streams in different directions. The foremost question I am trying to answer in this degree project is to interpret these ice flows from elevation models, soil maps and literature, I also looked into some of the glacifluvial landforms to start forming an idea about the deglaciation in the area. Examinations give indications of an ice stream from the northeast that origi-nated in central Sweden and was followed by an ice stream from the south with Baltic origin that reached Söderåsen and after that changed direction from a southwest-northeast direction to a more south-north one. Thanks to the glacifluvial landforms in the area it is possible to se traces of the deglaciation until the area was ice free.},
 author    = {Silvén, Björn},
 keyword   = {LiDAR,Söderåsen,drumliner,crag and tail,strömlinjeformade landformer,glacifluviala landformer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {LiDARstudie av glaciala landformer sydväst om Söderåsen, Skåne, Sverige},
 year     = {2017},
}