Advanced

”Känner du dig som man eller kvinna?” ”Nej!” Om upplevelser av könsidentitet och könsinkongruens i en icke-klinisk population

Leiram, Ella LU and Diskin Wetter, John LU (2017) PSPR14 20171
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
En internetbaserad enkätstudie med 823 deltagare undersökte huruvida det gick att finna variationer i könsidentitet som överskred en binär syn på könsidentitet, om det fanns upplevelser av könsinkongruens i en icke-klinisk population samt hur två mått på könsidentitet förhöll sig till varandra. Detta undersöktes i en icke-klinisk population. Könsidentitet definierades som ”vilket kön en känner sig som”. Studien bestod av självskattningsformulär (Multi-GIQ och BSRI), vilka mätte könsidentitet utifrån två olika teoretiska utgångspunkter, såväl som hur viktig ens könsidentitet är för en, samt demografisk information. Resultaten visade att majoriteten av deltagarna identifierade sig som (cis-)kvinnor eller (cis-)män. En stor andel av... (More)
En internetbaserad enkätstudie med 823 deltagare undersökte huruvida det gick att finna variationer i könsidentitet som överskred en binär syn på könsidentitet, om det fanns upplevelser av könsinkongruens i en icke-klinisk population samt hur två mått på könsidentitet förhöll sig till varandra. Detta undersöktes i en icke-klinisk population. Könsidentitet definierades som ”vilket kön en känner sig som”. Studien bestod av självskattningsformulär (Multi-GIQ och BSRI), vilka mätte könsidentitet utifrån två olika teoretiska utgångspunkter, såväl som hur viktig ens könsidentitet är för en, samt demografisk information. Resultaten visade att majoriteten av deltagarna identifierade sig som (cis-)kvinnor eller (cis-)män. En stor andel av deltagarna identifierade sig dock som individer med transidentitet/icke-binär identitet. Dessutom återfanns variationer i upplevelsen av könsidentitet samt upplevelser av könsinkongruens i någon utsträckning bland deltagare med cisidentitet, emellertid i högst utsträckning hos deltagare med en trans-/ickebinär identitet. Signifikanta skillnader fanns mellan cisgrupperna (kvinnor och män) och trans-/ickebinära gruppen i könsidentitet samt könsinkongruens såsom det mättes med Multi-GIQ och BSRI. De två måtten på könsidentitet samvarierade med självdefinierad könsidentitet men konstaterades mäta olika aspekter av könsidentitet. Detta fynd ger stöd åt idén om könsidentitet som ett komplext och mångfacetterat koncept. Implikationer av en mer nyanserad och ickebinär syn på könsidentitet inom fältet psykologi diskuteras. (Less)
Abstract
An internet-based survey with 823 participants explored the possibility of finding variations in gender identity that lay outside the gender binary, whether any experiences of gender incongruence were present, as well as how two measures of gender identity were related to one another. This was explored in a non-clinical sample. Gender identity was defined as "the gender one feels like". The study was comprised of self-report inventories (the Multi-GIQ and the BSRI) which measured gender identity from two different theoretical perspectives, as well as how important gender identity was for the participant, and demographic information. The results showed that a majority of the participants identified as (cis-)women and (cis-)men. However, a... (More)
An internet-based survey with 823 participants explored the possibility of finding variations in gender identity that lay outside the gender binary, whether any experiences of gender incongruence were present, as well as how two measures of gender identity were related to one another. This was explored in a non-clinical sample. Gender identity was defined as "the gender one feels like". The study was comprised of self-report inventories (the Multi-GIQ and the BSRI) which measured gender identity from two different theoretical perspectives, as well as how important gender identity was for the participant, and demographic information. The results showed that a majority of the participants identified as (cis-)women and (cis-)men. However, a large proportion of the participants identified as individuals with a transgender/non-binary identity. Also, a certain degree of variation in terms of experiences of gender identity as well as experiences of gender incongruence were found among the participants with cis-identity. Significant differences between the cis-groups (women and men) and the transgender/non-binary group in terms of gender identity and gender incongruence, as measured by the Multi-GIQ and the BSRI, were observed. The two measures of gender identity covaried with self-defined gender identity but it was concluded that they measured different aspects of gender identity. This finding supports the notion of gender identity as a complex and multi-faceted concept. The implications of a more nuanced and non-binary perspective on gender identity within the field of psychology are discussed. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Leiram, Ella LU and Diskin Wetter, John LU
supervisor
organization
course
PSPR14 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
gender identity, gender incongruence, gender dysphoria, Multi-Gender Identity Questionnaire, Bem Sex-Role Inventory, gender differences, non-binary gender identity
language
Swedish
id
8917047
date added to LUP
2017-06-21 13:34:31
date last changed
2017-06-21 13:34:31
@misc{8917047,
 abstract   = {An internet-based survey with 823 participants explored the possibility of finding variations in gender identity that lay outside the gender binary, whether any experiences of gender incongruence were present, as well as how two measures of gender identity were related to one another. This was explored in a non-clinical sample. Gender identity was defined as "the gender one feels like". The study was comprised of self-report inventories (the Multi-GIQ and the BSRI) which measured gender identity from two different theoretical perspectives, as well as how important gender identity was for the participant, and demographic information. The results showed that a majority of the participants identified as (cis-)women and (cis-)men. However, a large proportion of the participants identified as individuals with a transgender/non-binary identity. Also, a certain degree of variation in terms of experiences of gender identity as well as experiences of gender incongruence were found among the participants with cis-identity. Significant differences between the cis-groups (women and men) and the transgender/non-binary group in terms of gender identity and gender incongruence, as measured by the Multi-GIQ and the BSRI, were observed. The two measures of gender identity covaried with self-defined gender identity but it was concluded that they measured different aspects of gender identity. This finding supports the notion of gender identity as a complex and multi-faceted concept. The implications of a more nuanced and non-binary perspective on gender identity within the field of psychology are discussed.},
 author    = {Leiram, Ella and Diskin Wetter, John},
 keyword   = {gender identity,gender incongruence,gender dysphoria,Multi-Gender Identity Questionnaire,Bem Sex-Role Inventory,gender differences,non-binary gender identity},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Känner du dig som man eller kvinna?” ”Nej!” Om upplevelser av könsidentitet och könsinkongruens i en icke-klinisk population},
 year     = {2017},
}