Advanced

Länsstyrelsernas energi- och klimatstrategier - Från utformning till uppfyllelse

Larsson, Anna LU (2017) MVEM30 20171
Studies in Environmental Science
Abstract
This study has been conducted in cooperation with the County Administrative
Board of Halland and the results will be used as input for the Board in the upcoming
revision of their currently working energy- and climate strategy.
The study shows the importance of goal formulation in goal-oriented
documents, in this case energy- and climate strategies belonging to the different
County Administrative Boards of Sweden. To succeed, it is important that both
goals and in some way actions taken to reach them are simple, specific, measurable,
accepted, dynamic, somehow realistic, time-set, easily communicated, coherent
and motivating. This is not always the case in the studied energy- and climate
strategies. This study shows that the... (More)
This study has been conducted in cooperation with the County Administrative
Board of Halland and the results will be used as input for the Board in the upcoming
revision of their currently working energy- and climate strategy.
The study shows the importance of goal formulation in goal-oriented
documents, in this case energy- and climate strategies belonging to the different
County Administrative Boards of Sweden. To succeed, it is important that both
goals and in some way actions taken to reach them are simple, specific, measurable,
accepted, dynamic, somehow realistic, time-set, easily communicated, coherent
and motivating. This is not always the case in the studied energy- and climate
strategies. This study shows that the strategies differ in style, content and goal
formulation which results in differences in the effectiveness of the strategies.
The study has aimed to analyze the differences between the strategies and in
some way to why they are there and what they result in. This has been done by two
document analyses of both the strategies and the selected follow-up documents
following 5 interviews with selected employees of the Boards responsible for
energy- and climate strategies. The selection was made from the criteria in the
analysis of all the 21 energy- and climate strategies.
The conclusion is that the government order which the energy- and climate
strategies origin from is not clearly expressed in how the strategies should be
designed and what they should incorporate. This results in differences between the
strategies which have effect on their fulfillment. Therefore, there is a need for
clarifying the government order in order to increase the effectiveness of the energyand
climate strategies and for a sustainable development. The conclusion is also
that coordination and follow-up is key for the success of an energy- and climate
strategy. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Steg 1: Sätt mål. Steg 2: Glöm dem inte!

Sverige och världen står inför en stor utmaning. Klimatet håller på att förändras utöver vad som är naturligt och sannolikt står världens befolkning inför en drastisk förändring som kommer att påverka samhället. Det krävs en anpassning till de här förändringarna på internationell, nationell, regional och lokal nivå och den här studien fokuserar på en av många anpassningsåtgärder, nämligen regionala energi- och klimatstrategier.

Länsstyrelsen i Hallands län är aktuella med processen att revidera sin energi- och klimatstrategi och den här studien är ett samarbete med Länsstyrelsen men tros även ge samtliga länsstyrelser stöd då Länsstyrelsen i Hallands län inte är ensam om att utföra eller... (More)
Steg 1: Sätt mål. Steg 2: Glöm dem inte!

Sverige och världen står inför en stor utmaning. Klimatet håller på att förändras utöver vad som är naturligt och sannolikt står världens befolkning inför en drastisk förändring som kommer att påverka samhället. Det krävs en anpassning till de här förändringarna på internationell, nationell, regional och lokal nivå och den här studien fokuserar på en av många anpassningsåtgärder, nämligen regionala energi- och klimatstrategier.

Länsstyrelsen i Hallands län är aktuella med processen att revidera sin energi- och klimatstrategi och den här studien är ett samarbete med Länsstyrelsen men tros även ge samtliga länsstyrelser stöd då Länsstyrelsen i Hallands län inte är ensam om att utföra eller planera att utföra en revidering.
Nämnda strategier är ett regeringsuppdrag till de svenska länsstyrelserna med syftet att minska klimatförändringen, främja energiomställning och effektivisering, öka andelen förnybar energi samt främja effektivare transportsystem. Den här studien visar att länsstyrelsernas respektive energi- och klimatstrategier skiljer sig åt till en stor del vilket påverkar deras effektivitet när det kommer till måluppfyllelse. Den största anledningen till detta anses var ett otillräckligt regeringsuppdrag där det inte är tydligt vad som ska ingå eller ej. Detta medför att en av studiens slutsatser är att det krävs ett tydligare regeringsuppdrag för att energi- och klimatstrategierna ska uppnå sin fulla potential.
Mål är en viktig del i den här typen av dokument och då särskilt hur de är formulerade vilket är studiens andra slutsats. För att nå framgång är det viktigt att målen är enkla, specifika, mätbara, accepterade, dynamiska, realistiska, tidsbestämda, kommunicerbara, sammanhållna och motiverande vilket inte alltid är fallet i de olika länsstyrelsernas energi- och klimatstrategier. Skillnaderna mellan de olika länsstyrelsernas strategier handlar om allt från övergripande till detaljerade till mängden mål men även om det generella innehållet i dokumentet.
Även om energi- och klimatstrategierna från samtliga länsstyrelser skulle se likadana ut och följa ovan målteori till fullo så skulle resultaten utebli om det inte finns en hög nivå av samverkan mellan olika aktörer. Samverkan och integrering är därmed den tredje, viktiga slutsatsen i studien och vikten av samverkan och integrering visas ytterligare med följande kloka ord från Konfucius (450 BC);
“Tell me, and I will forget.
Show me, and I may remember.
Involve me, and I will understand.”
En sista slutsats som precis som samverkan och integrering är en nyckel för en effektiv energi- och klimatstrategi är uppföljning. Utan uppföljning av mål och åtgärder i strategierna kommer arbetet att stå stilla och få eller inga mål kommer att nås.
Slutsatserna har kunnat dras genom två dokumentanalyser av både samtliga strategier och utvalda länsstyrelsers uppföljningsdokument samt genom 5 stycken intervjuer med ansvariga anställda på 5 utvalda länsstyrelser. Urvalet gjordes utifrån den inledande dokumentanalysen av samtliga länsstyrelsers energi- och klimatstrategier vilken baserades på tre kriterier.
Sammanfattningsvis är arbetsprocessen för en sådan här energi- och klimatstrategi uppdelad i flera steg men grundläggande är;
Steg 1: Sätt mål. Steg 2: Glöm dem inte! (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Anna LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Energi- och klimatstrategi, målformulering, policyteori, länsstyrelse, energy- and climate strategy, goal setting, policy theory, Administrative County Board
language
Swedish
id
8917121
date added to LUP
2017-06-30 15:02:38
date last changed
2017-06-30 15:02:38
@misc{8917121,
 abstract   = {This study has been conducted in cooperation with the County Administrative
Board of Halland and the results will be used as input for the Board in the upcoming
revision of their currently working energy- and climate strategy.
The study shows the importance of goal formulation in goal-oriented
documents, in this case energy- and climate strategies belonging to the different
County Administrative Boards of Sweden. To succeed, it is important that both
goals and in some way actions taken to reach them are simple, specific, measurable,
accepted, dynamic, somehow realistic, time-set, easily communicated, coherent
and motivating. This is not always the case in the studied energy- and climate
strategies. This study shows that the strategies differ in style, content and goal
formulation which results in differences in the effectiveness of the strategies.
The study has aimed to analyze the differences between the strategies and in
some way to why they are there and what they result in. This has been done by two
document analyses of both the strategies and the selected follow-up documents
following 5 interviews with selected employees of the Boards responsible for
energy- and climate strategies. The selection was made from the criteria in the
analysis of all the 21 energy- and climate strategies.
The conclusion is that the government order which the energy- and climate
strategies origin from is not clearly expressed in how the strategies should be
designed and what they should incorporate. This results in differences between the
strategies which have effect on their fulfillment. Therefore, there is a need for
clarifying the government order in order to increase the effectiveness of the energyand
climate strategies and for a sustainable development. The conclusion is also
that coordination and follow-up is key for the success of an energy- and climate
strategy.},
 author    = {Larsson, Anna},
 keyword   = {Energi- och klimatstrategi,målformulering,policyteori,länsstyrelse,energy- and climate strategy,goal setting,policy theory,Administrative County Board},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Länsstyrelsernas energi- och klimatstrategier - Från utformning till uppfyllelse},
 year     = {2017},
}