Advanced

Rätt information med 3D-animation

Dahlström, Magnus LU and Bengtsson, Fredrik (2017) In TVBP VBEM01 20171
Construction Management
Abstract (Swedish)
För att skapa ett obrutet informationsflöde har studien
konstaterat två bidragande faktorer. ICE-projektering är ett
steg att kvalitetssäkra information mellan aktörerna samt
korta svarstiderna. Det viktigaste med ICE-projektering är
även att informationen blir tillgänglig för alla. Den andra
faktorn är en välfungerade projektportal. Detta åstadkoms
genom en tydlig mappstruktur och en tjänsteman som styr
över portalen. Studien kom fram till att denna roll saknas
idag i de flesta projekt och att rollen har stor betydelse för
att nå det obrutna informationsflödet. Rollen innebär att
man sammanlänkar beställare, entreprenör och projektörer.
En välfungerande projektportal minskar
informationsförlusten mellan fasövergångarna... (More)
För att skapa ett obrutet informationsflöde har studien
konstaterat två bidragande faktorer. ICE-projektering är ett
steg att kvalitetssäkra information mellan aktörerna samt
korta svarstiderna. Det viktigaste med ICE-projektering är
även att informationen blir tillgänglig för alla. Den andra
faktorn är en välfungerade projektportal. Detta åstadkoms
genom en tydlig mappstruktur och en tjänsteman som styr
över portalen. Studien kom fram till att denna roll saknas
idag i de flesta projekt och att rollen har stor betydelse för
att nå det obrutna informationsflödet. Rollen innebär att
man sammanlänkar beställare, entreprenör och projektörer.
En välfungerande projektportal minskar
informationsförlusten mellan fasövergångarna projektering,
produktion och förvaltning. För att skapa ett obrutet
informationsflöde konstaterade studien att
leverantörsspecifika objekt underlättar detta. Det
kvalitetssäkrar informationen genom alla byggprojektets
faser. Samtidigt underlättar leverantörsspecifika objekt
informationshanteringen eftersom all information finns
lagrat direkt objektet, som komplement till projektportalen.
Studien konstaterade även att det idag råder ovisshet om
vilken information som behövs i dessa objekt och hur de ska
användas. Frågan om vilken detaljeringsgrad som modellen
behöver vara i förblir obesvarad, eftersom det råder oense
bland de olika aktörerna idag om vad modellen ska
användas till. För att utveckla leverantörsspecifika objekts
användning behövs fler pilotprojekt och fler leverantörer
som digitaliserar sina produkter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahlström, Magnus LU and Bengtsson, Fredrik
supervisor
organization
alternative title
En studie om det obrutna informationsflödet vid 3D-projektering
course
VBEM01 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
publication/series
TVBP
report number
17/5545
ISSN
1651-0380
language
Swedish
additional info
Handledare: Stefan Olander
Bi-handledare: Joakim Örn, vedekke Entreprenad AB
Examinator: Anne Landin
id
8917125
date added to LUP
2017-06-22 08:43:47
date last changed
2019-10-08 11:44:18
@misc{8917125,
 abstract   = {För att skapa ett obrutet informationsflöde har studien
konstaterat två bidragande faktorer. ICE-projektering är ett
steg att kvalitetssäkra information mellan aktörerna samt
korta svarstiderna. Det viktigaste med ICE-projektering är
även att informationen blir tillgänglig för alla. Den andra
faktorn är en välfungerade projektportal. Detta åstadkoms
genom en tydlig mappstruktur och en tjänsteman som styr
över portalen. Studien kom fram till att denna roll saknas
idag i de flesta projekt och att rollen har stor betydelse för
att nå det obrutna informationsflödet. Rollen innebär att
man sammanlänkar beställare, entreprenör och projektörer.
En välfungerande projektportal minskar
informationsförlusten mellan fasövergångarna projektering,
produktion och förvaltning. För att skapa ett obrutet
informationsflöde konstaterade studien att
leverantörsspecifika objekt underlättar detta. Det
kvalitetssäkrar informationen genom alla byggprojektets
faser. Samtidigt underlättar leverantörsspecifika objekt
informationshanteringen eftersom all information finns
lagrat direkt objektet, som komplement till projektportalen.
Studien konstaterade även att det idag råder ovisshet om
vilken information som behövs i dessa objekt och hur de ska
användas. Frågan om vilken detaljeringsgrad som modellen
behöver vara i förblir obesvarad, eftersom det råder oense
bland de olika aktörerna idag om vad modellen ska
användas till. För att utveckla leverantörsspecifika objekts
användning behövs fler pilotprojekt och fler leverantörer
som digitaliserar sina produkter.},
 author    = {Dahlström, Magnus and Bengtsson, Fredrik},
 issn     = {1651-0380},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBP},
 title    = {Rätt information med 3D-animation},
 year     = {2017},
}