Advanced

Hemlängtan - En studie om den betydelse individer tillskriver orter och sociala relationers påverkan i känslan av tillhörighet

Olofsson Hagelbäck, Lovisa LU (2017) SOCM04 20171
Sociology
Abstract (Swedish)
Denna uppsats syftar till att undersöka vilken betydelse individer tillskriver olika orter, samt vilken inverkan deras sociala kontaktnät har för känslan av tillhörighet till både den ursprungliga och nuvarande orten. I studien inkluderas åtta informanter vilka flyttat från sin hemort till en ny bostadsort. Genom kvalitativa intervjuer tolkar dessa individer i retroperspektiv de olika orterna, deras flytt från hemorten till bostadsorten, samt vilken betydelse deras sociala relationer har för påverkan i känslan av tillhörighet. Den teoretiska utgångspunkten ligger i emotionssociologi, social anknytning och dess betydelse för platser, samt social organisation. I analysen presenteras olika faser som för informanten varit av betydelse i deras... (More)
Denna uppsats syftar till att undersöka vilken betydelse individer tillskriver olika orter, samt vilken inverkan deras sociala kontaktnät har för känslan av tillhörighet till både den ursprungliga och nuvarande orten. I studien inkluderas åtta informanter vilka flyttat från sin hemort till en ny bostadsort. Genom kvalitativa intervjuer tolkar dessa individer i retroperspektiv de olika orterna, deras flytt från hemorten till bostadsorten, samt vilken betydelse deras sociala relationer har för påverkan i känslan av tillhörighet. Den teoretiska utgångspunkten ligger i emotionssociologi, social anknytning och dess betydelse för platser, samt social organisation. I analysen presenteras olika faser som för informanten varit av betydelse i deras liv. I dessa faser har hemorten beskrivits som trygg, med nära relationer till familj, släkt, vänner och grannar. Det talas om fenomenet ”alla känner alla”, samt tydliga kollektiva föreställningar och beteendemönster. Därefter beskrivs beslutet gällande att flytta och den första tiden på bostadsorten. Beslutet att flytta till bostadsorten ställs i relation till de sociala kontakter som redan fanns på orten och den första tiden beskrivs som spännande och utvecklande. Vissa beskriver denna period som att man nu ”kunde vara sig själv”. Denna fas följs av tillökningen av barn i hushållet. Detta innebär en återupptagning, upprätthållning och ett skapande av relationerna på både hemorten och bostadsorten. Barnen fungerar som ett verktyg för de sociala relationer dessa individer har och inleder. Den relation informanterna idag tillskriver hemorten beskrivs i betydelsen av de sociala relationer de har kvar på orten. Sociala relationer är även anledningen till varför mina informanter valt stanna kvar på bostadsorten. Barnen fyller återigen en funktion där mina informanter tar rollen av att vara ett socialt ankare, en person som håller fast fundamentet för familjen som en plats att återkomma till. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olofsson Hagelbäck, Lovisa LU
supervisor
organization
course
SOCM04 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
sociala relationer, tillhörighet, beskrivningar, emotioner, migration, hemort, bostadsort
language
Swedish
id
8917149
date added to LUP
2017-06-27 15:18:10
date last changed
2017-06-27 15:18:10
@misc{8917149,
 abstract   = {Denna uppsats syftar till att undersöka vilken betydelse individer tillskriver olika orter, samt vilken inverkan deras sociala kontaktnät har för känslan av tillhörighet till både den ursprungliga och nuvarande orten. I studien inkluderas åtta informanter vilka flyttat från sin hemort till en ny bostadsort. Genom kvalitativa intervjuer tolkar dessa individer i retroperspektiv de olika orterna, deras flytt från hemorten till bostadsorten, samt vilken betydelse deras sociala relationer har för påverkan i känslan av tillhörighet. Den teoretiska utgångspunkten ligger i emotionssociologi, social anknytning och dess betydelse för platser, samt social organisation. I analysen presenteras olika faser som för informanten varit av betydelse i deras liv. I dessa faser har hemorten beskrivits som trygg, med nära relationer till familj, släkt, vänner och grannar. Det talas om fenomenet ”alla känner alla”, samt tydliga kollektiva föreställningar och beteendemönster. Därefter beskrivs beslutet gällande att flytta och den första tiden på bostadsorten. Beslutet att flytta till bostadsorten ställs i relation till de sociala kontakter som redan fanns på orten och den första tiden beskrivs som spännande och utvecklande. Vissa beskriver denna period som att man nu ”kunde vara sig själv”. Denna fas följs av tillökningen av barn i hushållet. Detta innebär en återupptagning, upprätthållning och ett skapande av relationerna på både hemorten och bostadsorten. Barnen fungerar som ett verktyg för de sociala relationer dessa individer har och inleder. Den relation informanterna idag tillskriver hemorten beskrivs i betydelsen av de sociala relationer de har kvar på orten. Sociala relationer är även anledningen till varför mina informanter valt stanna kvar på bostadsorten. Barnen fyller återigen en funktion där mina informanter tar rollen av att vara ett socialt ankare, en person som håller fast fundamentet för familjen som en plats att återkomma till.},
 author    = {Olofsson Hagelbäck, Lovisa},
 keyword   = {sociala relationer,tillhörighet,beskrivningar,emotioner,migration,hemort,bostadsort},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hemlängtan - En studie om den betydelse individer tillskriver orter och sociala relationers påverkan i känslan av tillhörighet},
 year     = {2017},
}