Advanced

Kön, men inte bara kön: en kvalitativ studie om domares externa bemötande med fokus på jämställdhet

Svensson, Erica LU and Pettersson, Sofia LU (2017) RÄSK02 20171
Department of Sociology of Law
Abstract (Swedish)
Idag anses den formella jämställdheten vara uppnådd. Formella och rättsliga sammanhang gör det möjligt för kvinnor och män att få samma förutsättningar. Den reella jämställdheten anses däremot inte vara uppnådd. Kvinnor och män har inte samma förutsättningar i realiteten. Den här uppsatsen undersöker därför om domstolen, den myndighet som ska upprätthålla ordning i samhället, och dess domare som tar livsavgörande beslut för vissa av samhällets individer, bemöter individer jämställt under förhandlingar i brottmål.
Genom intervjuer och observationer har vi tagit reda på hur domare och notarier uppfattar att det externa bemötandet med fokus på jämställdhet hanteras under brottmålsförhandlingar samt hur domare agerar i sitt bemötande med... (More)
Idag anses den formella jämställdheten vara uppnådd. Formella och rättsliga sammanhang gör det möjligt för kvinnor och män att få samma förutsättningar. Den reella jämställdheten anses däremot inte vara uppnådd. Kvinnor och män har inte samma förutsättningar i realiteten. Den här uppsatsen undersöker därför om domstolen, den myndighet som ska upprätthålla ordning i samhället, och dess domare som tar livsavgörande beslut för vissa av samhällets individer, bemöter individer jämställt under förhandlingar i brottmål.
Genom intervjuer och observationer har vi tagit reda på hur domare och notarier uppfattar att det externa bemötandet med fokus på jämställdhet hanteras under brottmålsförhandlingar samt hur domare agerar i sitt bemötande med fokus på jämställdhet i realiteten.
Resultatet syftar till att ge förslag på hur det externa bemötandet kan utvecklas med fokus på jämställdhet. Resultatet visar att det delvis finns skillnader i domarnas bemötande under förhandling. En diskussion förs i uppsatsen gällande huruvida dessa görs medvetet eller inte samt om olikt bemötande i vissa fall kan ge samma förutsättningar för alla. Dock synliggör resultatet särskilt stora skillnader i vilken utsträckning domaren ger information under förhandling.
Slutsatsen belyser att jämställt bemötande kräver en ökad medvetenhet kring genus bland domarna samt att implementering av ett intersektionellt perspektiv krävs för att synliggöra vart och hur insatser ska riktas vid jämställdhetsintegrering. Ett intersektionellt perspektiv belyser att gruppen kvinnor och gruppen män inte är homogena. För att kunna ge ett jämställt bemötande kan därmed inte utgångspunkten endast belysa kategorin kön utan hänsyn måste även tas till andra diskrimineringsgrunder som regleras i diskrimineringslagen 1 kap. 1 §. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Erica LU and Pettersson, Sofia LU
supervisor
organization
course
RÄSK02 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
bemötande, domare, domstol, jämställdhet, jämställdhetsintegrering
language
Swedish
id
8917714
date added to LUP
2017-07-12 10:38:41
date last changed
2017-07-12 10:38:41
@misc{8917714,
 abstract   = {Idag anses den formella jämställdheten vara uppnådd. Formella och rättsliga sammanhang gör det möjligt för kvinnor och män att få samma förutsättningar. Den reella jämställdheten anses däremot inte vara uppnådd. Kvinnor och män har inte samma förutsättningar i realiteten. Den här uppsatsen undersöker därför om domstolen, den myndighet som ska upprätthålla ordning i samhället, och dess domare som tar livsavgörande beslut för vissa av samhällets individer, bemöter individer jämställt under förhandlingar i brottmål.
Genom intervjuer och observationer har vi tagit reda på hur domare och notarier uppfattar att det externa bemötandet med fokus på jämställdhet hanteras under brottmålsförhandlingar samt hur domare agerar i sitt bemötande med fokus på jämställdhet i realiteten. 
Resultatet syftar till att ge förslag på hur det externa bemötandet kan utvecklas med fokus på jämställdhet. Resultatet visar att det delvis finns skillnader i domarnas bemötande under förhandling. En diskussion förs i uppsatsen gällande huruvida dessa görs medvetet eller inte samt om olikt bemötande i vissa fall kan ge samma förutsättningar för alla. Dock synliggör resultatet särskilt stora skillnader i vilken utsträckning domaren ger information under förhandling.
Slutsatsen belyser att jämställt bemötande kräver en ökad medvetenhet kring genus bland domarna samt att implementering av ett intersektionellt perspektiv krävs för att synliggöra vart och hur insatser ska riktas vid jämställdhetsintegrering. Ett intersektionellt perspektiv belyser att gruppen kvinnor och gruppen män inte är homogena. För att kunna ge ett jämställt bemötande kan därmed inte utgångspunkten endast belysa kategorin kön utan hänsyn måste även tas till andra diskrimineringsgrunder som regleras i diskrimineringslagen 1 kap. 1 §.},
 author    = {Svensson, Erica and Pettersson, Sofia},
 keyword   = {bemötande,domare,domstol,jämställdhet,jämställdhetsintegrering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kön, men inte bara kön: en kvalitativ studie om domares externa bemötande med fokus på jämställdhet},
 year     = {2017},
}