Advanced

En fallstudie om kvalitén på matavfall i flerfamiljshus

Gustafsson, Sandra LU (2017) MVEM30 20171
Studies in Environmental Science
Abstract
One of the top priorities today in Sweden is to minimize the environmental impact caused from the food production. Swedish municipalities are therefor currently working to influence households to reduce their amount of food waste and increase the source separation. Relatively new statistics from municipalities has shown that the recycling ratio and the quality is significantly higher in single houses than in multiple dwelling. The aim of this study was therefor to investigate what variables influence the food waste behavior among households in multiple dwelling, to ensure food waste of high quality. A case study in two residential areas in Landskrona was carried out to investigate this. This study shows evidence of the importance of... (More)
One of the top priorities today in Sweden is to minimize the environmental impact caused from the food production. Swedish municipalities are therefor currently working to influence households to reduce their amount of food waste and increase the source separation. Relatively new statistics from municipalities has shown that the recycling ratio and the quality is significantly higher in single houses than in multiple dwelling. The aim of this study was therefor to investigate what variables influence the food waste behavior among households in multiple dwelling, to ensure food waste of high quality. A case study in two residential areas in Landskrona was carried out to investigate this. This study shows evidence of the importance of properly managed service work in multiple dwelling, for an efficient food waste collection. Both physical barriers and lack of knowledge has been identified in this study as potential factors influencing household’s food waste behavior. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Matavfall, hur svårt är det egentligen att sortera rätt?

Under de senaste åren i Sverige har det blivit allt viktigare att vi källsorterar vårt matavfall. Ett initiativ som har genomförts i syfte att minska den miljöpåverkan som orsakas av livsmedelsproduktionen. För att detta ska fungera krävs att vi sorterar vårt avfall rätt. Idag gör vi inte detta, utan vi slänger allt från plast, kattsand, tuggummi och annat otillåtet material med matavfallet. Ett problem framförallt i flerfamiljshus. Endast 47 procent av matavfallet sorteras rätt! Frågan är, vad beror detta på?
För att ta reda på detta genomfördes en fallstudie i två bostadsområden i Landskrona. I det ena bostadsområdet fungerar sorteringen medan i det andra bostadsområdet... (More)
Matavfall, hur svårt är det egentligen att sortera rätt?

Under de senaste åren i Sverige har det blivit allt viktigare att vi källsorterar vårt matavfall. Ett initiativ som har genomförts i syfte att minska den miljöpåverkan som orsakas av livsmedelsproduktionen. För att detta ska fungera krävs att vi sorterar vårt avfall rätt. Idag gör vi inte detta, utan vi slänger allt från plast, kattsand, tuggummi och annat otillåtet material med matavfallet. Ett problem framförallt i flerfamiljshus. Endast 47 procent av matavfallet sorteras rätt! Frågan är, vad beror detta på?
För att ta reda på detta genomfördes en fallstudie i två bostadsområden i Landskrona. I det ena bostadsområdet fungerar sorteringen medan i det andra bostadsområdet fungerar sorteringen betydligt sämre. En enkätundersökning och en inspektion i områdenas miljöhus genomförs i denna studien.
Denna studien visar på att det faktiskt finns flera bristfälliga faktorer i flerfamiljshus som kan ha en negativ påverkan på människors källsortering. De uppmärksammades till exempel under inspektionen i miljöhusen att det saknades skyltar eller så var skyltarna felsatta ovanför kärlet för matavfall. Papperspåsar fanns inte heller att tillgå i miljöhuset. Under inspektionen i miljöhuset uppmärksammades även att miljöhuset luktade väldigt illa. Detta påpekades även av respondenterna. Resultatet tyder även på människor antigen är osäkra eller saknar tillräckligt med kunskap om sorteringen.
Tidigare studier har även belyst att brist på utrymme i hemmet och sorteringsutrustning är två vanliga orsaker till felsortering. I denna studien har detta inte gått att fastställa.
Av de 370 enkäter som delades ut valde 39 respondenterna att besvara enkäten. Svarsfrekvensen är väldigt låg men studien har trots detta ändå lyckats bidra med en uppfattning om sorteringsproblemen.
Utifrån studiens resultat har ett antal förbättringsåtgärder föreslagits för att förbättra källsorteringen. För det första behövs de praktiska hinder som har identifierats avlägsnas. Först då kan informationsinsatser användas för att motivera människor och öka människors kunskap om källsorteringen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustafsson, Sandra LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Sweden, multiple dwelling, Consumer behavior, Recycling, Food Waste
language
Swedish
id
8918166
date added to LUP
2017-06-30 15:00:27
date last changed
2017-06-30 15:00:27
@misc{8918166,
 abstract   = {One of the top priorities today in Sweden is to minimize the environmental impact caused from the food production. Swedish municipalities are therefor currently working to influence households to reduce their amount of food waste and increase the source separation. Relatively new statistics from municipalities has shown that the recycling ratio and the quality is significantly higher in single houses than in multiple dwelling. The aim of this study was therefor to investigate what variables influence the food waste behavior among households in multiple dwelling, to ensure food waste of high quality. A case study in two residential areas in Landskrona was carried out to investigate this. This study shows evidence of the importance of properly managed service work in multiple dwelling, for an efficient food waste collection. Both physical barriers and lack of knowledge has been identified in this study as potential factors influencing household’s food waste behavior.},
 author    = {Gustafsson, Sandra},
 keyword   = {Sweden,multiple dwelling,Consumer behavior,Recycling,Food Waste},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En fallstudie om kvalitén på matavfall i flerfamiljshus},
 year     = {2017},
}