Advanced

Exploring Needs and Possibilities of mHealth Services for Persons with Chronic Disease

Magnusson, Elin LU and Vajta Engström, Elisabeth LU (2017) MAMM01 20171
Ergonomics and Aerosol Technology
Abstract
The amount of people living with chronic diseases is increasing. Chronic diseases do not only induce human suffering, it is also an economic burden on society. To ease the suffering and reduce the costs connected to chronic diseases, the usage of digital health services might be a possibility. Currently, the expectations on such services are high, but not met. To better meet the expectations, this project investigated the needs of digital health services for people with chronic disease and suggested new ways of meeting the identified needs. The project followed a user-centred design process, divided into four phases: (1) background information gathering, (2) user studies, (3) concept generation and (4) defining concepts. The first two... (More)
The amount of people living with chronic diseases is increasing. Chronic diseases do not only induce human suffering, it is also an economic burden on society. To ease the suffering and reduce the costs connected to chronic diseases, the usage of digital health services might be a possibility. Currently, the expectations on such services are high, but not met. To better meet the expectations, this project investigated the needs of digital health services for people with chronic disease and suggested new ways of meeting the identified needs. The project followed a user-centred design process, divided into four phases: (1) background information gathering, (2) user studies, (3) concept generation and (4) defining concepts. The first two phases provided insights regarding available digital health services and common needs of people living with chronic disease. The identified needs mostly regarded psychological challenges in accepting the disease, struggles in the communication with caregivers and authorities and difficulties in finding relevant and personalised services and treatments. Furthermore, a great willingness to use digital services to manage health and diseases was identified, along with safety concerns of such services. In the last two phases the identified needs were used for creating and detailing four different design concepts, representing four different digital health services. These included (1) a digital health account, (2) a health crowdsourcing platform, (3) a social AI health buddy and (4) a health gaming app. An assessment of the concepts showed that none of them managed to fully meet the identified needs, but by merging the concepts there are great possibilities in creating a comprehensive service. (Less)
Abstract (Swedish)
Antalet personer som lever med en kronisk sjukdom ökar, detta som en konsekvens av bland annat en snabbt ökande äldre befolkning. Kroniska sjukdomar orsakar inte bara mänskligt lidande, utan är också en ekonomisk börda för samhället. För att lindra lidandet och minska kostnaderna kopplade till kroniska sjukdomar kan användandet av digitala hälsotjänster vara en möjlighet. För närvarande är förväntningarna på sådana tjänster höga, men inte uppfyllda. För att uppfylla förväntningarna undersöktes i detta projekt behoven av digitala hälsotjänster hos personer med kroniska sjukdomar. Dessutom föreslogs nya sätt att möta de identifierade behoven. Projektet följde en användarcentrerad designprocess, indelad i fyra faser: (1) bakgrundsstudie, (2)... (More)
Antalet personer som lever med en kronisk sjukdom ökar, detta som en konsekvens av bland annat en snabbt ökande äldre befolkning. Kroniska sjukdomar orsakar inte bara mänskligt lidande, utan är också en ekonomisk börda för samhället. För att lindra lidandet och minska kostnaderna kopplade till kroniska sjukdomar kan användandet av digitala hälsotjänster vara en möjlighet. För närvarande är förväntningarna på sådana tjänster höga, men inte uppfyllda. För att uppfylla förväntningarna undersöktes i detta projekt behoven av digitala hälsotjänster hos personer med kroniska sjukdomar. Dessutom föreslogs nya sätt att möta de identifierade behoven. Projektet följde en användarcentrerad designprocess, indelad i fyra faser: (1) bakgrundsstudie, (2) användarstudier, (3) konceptgenerering och (4) definiering av koncept. De första två faserna gav insikter om tillgängliga digitala hälsotjänster samt om gemensamma behov hos personer med kronisk sjukdom. De identifierade behoven berörde mestadels psykologiska utmaningar i accepterandet av sjukdomen, problem med kommunikationen med vårdgivare och myndigheter samt svårigheter att hitta relevanta och personanpassade tjänster och behandlingar. Dessutom identifierades en stor benägenhet att använda digitala hälsotjänster för hälso- och sjukdomshantering, tillsammans med en viss oro över säkerhetsaspekter. I de sista två faserna användes de identifierade behoven för att skapa och specificera fyra designkoncept som representerade olika digitala hälsotjänster. Dessa innefattade (1) ett digitalt hälsokonto, (2) en crowdsourcing-plattform för hälsofrågor, (3) en social AI-hälsokompis och (4) en spelapp med hälsoutmaningar. En utvärdering av koncepten visade att ingen av dem lyckades uppfylla de identifierade behoven fullt ut, men genom att sammanfoga koncepten finns stora möjligheter att skapa en heltäckande tjänst. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Magnusson, Elin LU and Vajta Engström, Elisabeth LU
supervisor
organization
course
MAMM01 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
eHealth, mHealth, chronic disease, disease management, user-centred design
language
English
id
8918167
date added to LUP
2017-06-22 12:14:07
date last changed
2017-06-22 12:14:07
@misc{8918167,
 abstract   = {The amount of people living with chronic diseases is increasing. Chronic diseases do not only induce human suffering, it is also an economic burden on society. To ease the suffering and reduce the costs connected to chronic diseases, the usage of digital health services might be a possibility. Currently, the expectations on such services are high, but not met. To better meet the expectations, this project investigated the needs of digital health services for people with chronic disease and suggested new ways of meeting the identified needs. The project followed a user-centred design process, divided into four phases: (1) background information gathering, (2) user studies, (3) concept generation and (4) defining concepts. The first two phases provided insights regarding available digital health services and common needs of people living with chronic disease. The identified needs mostly regarded psychological challenges in accepting the disease, struggles in the communication with caregivers and authorities and difficulties in finding relevant and personalised services and treatments. Furthermore, a great willingness to use digital services to manage health and diseases was identified, along with safety concerns of such services. In the last two phases the identified needs were used for creating and detailing four different design concepts, representing four different digital health services. These included (1) a digital health account, (2) a health crowdsourcing platform, (3) a social AI health buddy and (4) a health gaming app. An assessment of the concepts showed that none of them managed to fully meet the identified needs, but by merging the concepts there are great possibilities in creating a comprehensive service.},
 author    = {Magnusson, Elin and Vajta Engström, Elisabeth},
 keyword   = {eHealth,mHealth,chronic disease,disease management,user-centred design},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Exploring Needs and Possibilities of mHealth Services for Persons with Chronic Disease},
 year     = {2017},
}