Advanced

Kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Olofsson, Frida LU and Sjöstedt, Lovisa (2017) VFT920 20171
Real Estate Science
Abstract
The lack of housing in Sweden is a problematic question of big importance. Based on the clarification of the Swedish law related to municipal housing responsibility, this study has been conducted with the purpose of investigating whether a statutory housing supply liability is of importance to municipal housing planning. To clarify its importance, interviews have been held with 21 representatives with duties related to municipal housing responsibilities. Changes have been noted in the municipalities’ way of manage the issue concerning the housing supply. However, opinions differ whether it is because of clarification of the law or a natural response to lack in housing.

The undertaking in dealing with the municipal housing planning has... (More)
The lack of housing in Sweden is a problematic question of big importance. Based on the clarification of the Swedish law related to municipal housing responsibility, this study has been conducted with the purpose of investigating whether a statutory housing supply liability is of importance to municipal housing planning. To clarify its importance, interviews have been held with 21 representatives with duties related to municipal housing responsibilities. Changes have been noted in the municipalities’ way of manage the issue concerning the housing supply. However, opinions differ whether it is because of clarification of the law or a natural response to lack in housing.

The undertaking in dealing with the municipal housing planning has in many cases
resulted in dialogues and cooperation among different departments within the municipalities. It has also been triggered by political standpoints related to the issue and these standpoints have also been proven important when dealing with other parties on the market. This study results in a conclusion that statutory municipal housing responsibility is of great importance provided that all involved parties are aware of their role and understand the issue at hand. According to the law, the guidelines will be based on the current housing demand as well as the expected future demand. A certain level of housing produced is needed to achieve a desirable balance on the market. Housing guidelines are the instruments municipalities are able to use when it comes to housing planning and to answer the probably most important question in Sweden right now – how do we match the housing demand? (Less)
Abstract (Swedish)
År 2017 anger 255 av 290 kommuner i Sverige att de har bostadsbrist. Detta innebär att utbudet av bostäder inte möter det behov och den efterfrågan som finns i kommunen. Den nationella prognosen för antalet bostäder som ska byggas fram till år 2025 är 710 000 och grundas på den förväntade befolkningsutvecklingen. Något som inte förklaras av siffran är vilken typ av bostäder som ska byggas. De finns stora grupper på bostadsmarknaden som inte har ekonomiska förutsättningar att efterfråga det som byggs. Just nu är Sverige inne i en högkonjunktur vilket bland annat visar sig genom att det år 2016 byggdes mer bostäder än det gjorts på 25 år. Trots detta finns det hinder för bostadsbyggandet som har framkommit under studien. Kompetensbristen... (More)
År 2017 anger 255 av 290 kommuner i Sverige att de har bostadsbrist. Detta innebär att utbudet av bostäder inte möter det behov och den efterfrågan som finns i kommunen. Den nationella prognosen för antalet bostäder som ska byggas fram till år 2025 är 710 000 och grundas på den förväntade befolkningsutvecklingen. Något som inte förklaras av siffran är vilken typ av bostäder som ska byggas. De finns stora grupper på bostadsmarknaden som inte har ekonomiska förutsättningar att efterfråga det som byggs. Just nu är Sverige inne i en högkonjunktur vilket bland annat visar sig genom att det år 2016 byggdes mer bostäder än det gjorts på 25 år. Trots detta finns det hinder för bostadsbyggandet som har framkommit under studien. Kompetensbristen inom samhällbyggnadsbranschen, redovisningsregler som försvårar för allmännyttan att bygga samt att områden för riksintressen premieras framför bostadsbyggande är några av dessa uttalade hinder.

Parallellt med dessa hinder löper en oro att det idag produceras för mycket bostäder liksom på det tidiga 90-talet. Det är därför viktigt att kommunerna tar ställning till vilken typ av bostäder som behöver byggas baserat på kommuninvånarnas behov och efterfråga. Detta examensarbete behandlar kommunernas bostadsförsörjningsansvar vilket innebär att varje kommun är skyldig att planera för bostadsförsörjning med mål att skapa förutsättningar för alla kommunens invånare att leva i goda bostäder. Den 1 januari 2014 trädde förtydligandet av lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (BFL) i kraft vilken anger att alla kommuner ska anta riktlinjer för bostadsförsörjning med mål och strategier enligt lagens minimikrav.

Med utgångspunkt i förtydligandet av BFL har en fallstudie genomförts i Skåne län med syfte att undersöka om ett lagstadgat bostadsförsörjningsansvar har betydelse för kommunernas planering för bostadsförsörjning. För att utreda detta har intervjuer genomförts med 23 personer vilka har arbetsuppgifter kopplade till kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Huruvida det är förtydligandet av BFL eller bostadsbristen generellt som har gjort att kommunerna har ändrat sitt arbetssätt kring bostadsförsörjningsfrågan råder det skilda meningar om. Arbetet med planeringen för bostadsförsörjning har dock i många kommuner bidragit till en förvaltningsövergripande dialog angående ämnet och har också uttryckts föranlett en politisk diskussion vilken har resulterat i bostadspolitiska ställningstaganden. Dessa är i sin tur mycket viktiga när kommunen för dialog med marknadens aktörer.

Denna studie resulterar i en diskussion och en slutsats om att ett lagstadgat bostadsförsörjningsansvar har stor betydelse förutsatt att alla inblandade aktörer är medvetna om sin egen roll och införstådda med vad bostadsförsörjningsansvaret innebär. Enligt BFL ska riktlinjerna bygga på en analys av vilket behov som finns i kommunen nu, men också vilket behov som förväntas i framtiden. Det måste byggas rätt typ av bostäder för att skapa balans. Riktlinjer för bostadsförsörjning är den möjlighet kommunerna har att planera för sitt bostadsförsörjningsansvar och svara på frågan som kan vara den hetaste i Sverige just nu - var ska alla bo? (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olofsson, Frida LU and Sjöstedt, Lovisa
supervisor
organization
alternative title
The Swedish municipal housing responsibility
course
VFT920 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
bostadsförsörjning, bostadsförsörjningsansvar, BFL, bostadsbrist, #varskaallabo
other publication id
/LUTVDG/TVLM/17/5385 SE
language
Swedish
id
8918335
date added to LUP
2017-06-28 15:22:20
date last changed
2017-06-28 15:22:20
@misc{8918335,
 abstract   = {The lack of housing in Sweden is a problematic question of big importance. Based on the clarification of the Swedish law related to municipal housing responsibility, this study has been conducted with the purpose of investigating whether a statutory housing supply liability is of importance to municipal housing planning. To clarify its importance, interviews have been held with 21 representatives with duties related to municipal housing responsibilities. Changes have been noted in the municipalities’ way of manage the issue concerning the housing supply. However, opinions differ whether it is because of clarification of the law or a natural response to lack in housing.

The undertaking in dealing with the municipal housing planning has in many cases
resulted in dialogues and cooperation among different departments within the municipalities. It has also been triggered by political standpoints related to the issue and these standpoints have also been proven important when dealing with other parties on the market. This study results in a conclusion that statutory municipal housing responsibility is of great importance provided that all involved parties are aware of their role and understand the issue at hand. According to the law, the guidelines will be based on the current housing demand as well as the expected future demand. A certain level of housing produced is needed to achieve a desirable balance on the market. Housing guidelines are the instruments municipalities are able to use when it comes to housing planning and to answer the probably most important question in Sweden right now – how do we match the housing demand?},
 author    = {Olofsson, Frida and Sjöstedt, Lovisa},
 keyword   = {bostadsförsörjning,bostadsförsörjningsansvar,BFL,bostadsbrist,#varskaallabo},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kommunernas bostadsförsörjningsansvar},
 year     = {2017},
}