Advanced

Brottstycken i tiden - Religionens kraft i rättssystemet

Radenhem, Jenny LU (2017) SOCK04 20171
Sociology
Abstract
The case People of the State of California v. Orenthal James Simpson 1995 has been described as the trial of the century. The defendant, a legendary American football icon, was acquitted despite overwhelming technical evidence. How could this be?
This paper tries to give a better understanding of the acquittal by way of religion as a model of explanation. The work tries the relevance of Durkheim’s study of elementary religions and their belief systems and rites as a bonding adhesive for different groups of people. A documentary O.J. Simpson: Made in America dealing with this famous case and the rise and fall of O J Simpson make up the empirical data. The work is limited to a few of the negative rites of religion, viz. the Court System... (More)
The case People of the State of California v. Orenthal James Simpson 1995 has been described as the trial of the century. The defendant, a legendary American football icon, was acquitted despite overwhelming technical evidence. How could this be?
This paper tries to give a better understanding of the acquittal by way of religion as a model of explanation. The work tries the relevance of Durkheim’s study of elementary religions and their belief systems and rites as a bonding adhesive for different groups of people. A documentary O.J. Simpson: Made in America dealing with this famous case and the rise and fall of O J Simpson make up the empirical data. The work is limited to a few of the negative rites of religion, viz. the Court System seen as a “sacred object” and functions as a means of punishment and the cultural trauma of the African American Black Community as a bonding narrative. Another aspect of the practice of religion is positive rites which in this paper are subsumed under totemism, viz. sports cult and deification cult, respectively.
The paper discusses emotions due to religious influence resulting in blind spots and deadlock. Religious phenomena in the form of the judicial system and cultural trauma and totemism ,viz. sports cult and deification of sports heroes are pointed to as contributory factors to the outcome of the verdict, based on the documentary. (Less)
Abstract (Swedish)
Rättsfallet People of the state of California v. Orenthal James Simpson, U.S. 1995 har beskrivits som århundradets rättegång. Trots övertygande teknisk bevisning friades den tilltalade. Hur kan man förstå utfallet?
Detta arbete försöker ge ökad förståelse till den friande domen med en religiös förklaringsmodell. Arbetet prövar relevansen av Durkheims studie av urspungsreligioner och dess trossatser och riter som sammanhållande kitt för olika grupper på ett empiriskt underlag. En dokumentärfilm, O.J. Simpson: Made in America, som handlar om det som kallades för förra århundradets mest omtalade rättsfall och O J Simpsons uppgång och fall utgör empiriskt underlag. Arbetet begränsas till några av religionens negativa riter nämligen... (More)
Rättsfallet People of the state of California v. Orenthal James Simpson, U.S. 1995 har beskrivits som århundradets rättegång. Trots övertygande teknisk bevisning friades den tilltalade. Hur kan man förstå utfallet?
Detta arbete försöker ge ökad förståelse till den friande domen med en religiös förklaringsmodell. Arbetet prövar relevansen av Durkheims studie av urspungsreligioner och dess trossatser och riter som sammanhållande kitt för olika grupper på ett empiriskt underlag. En dokumentärfilm, O.J. Simpson: Made in America, som handlar om det som kallades för förra århundradets mest omtalade rättsfall och O J Simpsons uppgång och fall utgör empiriskt underlag. Arbetet begränsas till några av religionens negativa riter nämligen rättssystemet som ”heligt objekt” och bestraffare och det kulturella traumat av det afroamerikanska samfundet som sammanhållande berättelse. En annan aspekt av religionsutövning är enligt Durkheim positiva riter som i förevarande uppsats inordnas under totemisk sport- och personkult.
Arbetet visar på emotioner till följd av religionens inflytande med blinda fläckar och låsningar. Religiösa fenomen såsom rättsväsendet, kulturellt trauma och totemism, dvs. sportkult och deifikation av sporthjältar lyfts fram som bidragande faktorer till domens utfall, baserat på dokumentären. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Radenhem, Jenny LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Durkheim, Collins, heliga objekt, negativa riter, positiva riter, kulturellt trauma, rättsväsende, totemism, sport- och personkult Durkheim, sacred objects, negative rites, the judicial system, cultural trauma, positive rites, sports cult and deification cult.
language
Swedish
id
8918480
date added to LUP
2017-07-06 11:23:10
date last changed
2017-07-06 11:23:10
@misc{8918480,
 abstract   = {The case People of the State of California v. Orenthal James Simpson 1995 has been described as the trial of the century. The defendant, a legendary American football icon, was acquitted despite overwhelming technical evidence. How could this be?
This paper tries to give a better understanding of the acquittal by way of religion as a model of explanation. The work tries the relevance of Durkheim’s study of elementary religions and their belief systems and rites as a bonding adhesive for different groups of people. A documentary O.J. Simpson: Made in America dealing with this famous case and the rise and fall of O J Simpson make up the empirical data. The work is limited to a few of the negative rites of religion, viz. the Court System seen as a “sacred object” and functions as a means of punishment and the cultural trauma of the African American Black Community as a bonding narrative. Another aspect of the practice of religion is positive rites which in this paper are subsumed under totemism, viz. sports cult and deification cult, respectively.
The paper discusses emotions due to religious influence resulting in blind spots and deadlock. Religious phenomena in the form of the judicial system and cultural trauma and totemism ,viz. sports cult and deification of sports heroes are pointed to as contributory factors to the outcome of the verdict, based on the documentary.},
 author    = {Radenhem, Jenny},
 keyword   = {Durkheim,Collins,heliga objekt,negativa riter,positiva riter,kulturellt trauma,rättsväsende,totemism,sport- och personkult Durkheim,sacred objects,negative rites,the judicial system,cultural trauma,positive rites,sports cult and deification cult.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Brottstycken i tiden - Religionens kraft i rättssystemet},
 year     = {2017},
}