Advanced

Allt mitt bär jag med mig – en kvalitativ studie om anorexia nervosa ur ett sociologiskt perspektiv

Johansson, Veronica LU (2017) SOCK04 20171
Sociology
Abstract (Swedish)
Författare: Veronica Johansson
Titel: Allt mitt bär jag med mig – en kvalitativ studie om anorexia nervosa ur ett sociologiskt perspektiv
Kandidatuppsats: SOCK04, 15hp
Handledare: Kjell Nilsson
Sociologiska institutionen, vårterminen 2017
Orsakerna till anorexia nervosa är fortfarande till stor del okända, men klarlagt är att anorexia nervosa är ett mångfacetterat tillstånd bestående av olika samverkande biologiska, psykologiska och kulturella faktorer.
Utifrån ovanstående resonemang är tanken med denna uppsats att inkorporera teorier om det senmoderna/postmoderna samhället jämte diagnosen anorexia nervosa för att om möjligt vidga förståelsen för denna diagnos. Förespråkare för nämnda senmoderna/postmoderna perspektiv menar bland... (More)
Författare: Veronica Johansson
Titel: Allt mitt bär jag med mig – en kvalitativ studie om anorexia nervosa ur ett sociologiskt perspektiv
Kandidatuppsats: SOCK04, 15hp
Handledare: Kjell Nilsson
Sociologiska institutionen, vårterminen 2017
Orsakerna till anorexia nervosa är fortfarande till stor del okända, men klarlagt är att anorexia nervosa är ett mångfacetterat tillstånd bestående av olika samverkande biologiska, psykologiska och kulturella faktorer.
Utifrån ovanstående resonemang är tanken med denna uppsats att inkorporera teorier om det senmoderna/postmoderna samhället jämte diagnosen anorexia nervosa för att om möjligt vidga förståelsen för denna diagnos. Förespråkare för nämnda senmoderna/postmoderna perspektiv menar bland annat att samhället av idag utmärks av individualism, social reflexivitet och ontologisk otrygghet, och det är min förhoppning att ovanstående teoretiska perspektiv skall visa sig tillföra relevanta aspekter i studiet av fenomenet anorexia nervosa.
Anorexia nervosa är ett komplext fenomen där många faktorer kan sägas samspela. Dock anser jag att empirin, som i denna uppsats består av levnadsberättelser, stämmer väl överens med teoretiska perspektiv som företräds av Zygmunt Bauman och Anthony Giddens för att belysa hur anorexia nervosa såväl kreeras som reproduceras. För att helt förstå dynamiken i detta fenomen som anorexia nervosa utgörs av torde ett holistiskt förhållningssätt som utgår ifrån att genetik och miljö hör ihop och samspelar sinsemellan vara att föredra för att på bästa sätt skapa förutsättningar till förebyggande åtgärder liksom adekvat behandling.
Nyckelord: Anorexia nervosa, individualism, reflexivitet, ontologisk trygghet, självbiografier (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Veronica LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8918604
date added to LUP
2017-07-06 12:32:49
date last changed
2017-07-06 12:32:49
@misc{8918604,
 abstract   = {Författare: Veronica Johansson
Titel: Allt mitt bär jag med mig – en kvalitativ studie om anorexia nervosa ur ett sociologiskt perspektiv
Kandidatuppsats: SOCK04, 15hp
Handledare: Kjell Nilsson
Sociologiska institutionen, vårterminen 2017
Orsakerna till anorexia nervosa är fortfarande till stor del okända, men klarlagt är att anorexia nervosa är ett mångfacetterat tillstånd bestående av olika samverkande biologiska, psykologiska och kulturella faktorer. 
Utifrån ovanstående resonemang är tanken med denna uppsats att inkorporera teorier om det senmoderna/postmoderna samhället jämte diagnosen anorexia nervosa för att om möjligt vidga förståelsen för denna diagnos. Förespråkare för nämnda senmoderna/postmoderna perspektiv menar bland annat att samhället av idag utmärks av individualism, social reflexivitet och ontologisk otrygghet, och det är min förhoppning att ovanstående teoretiska perspektiv skall visa sig tillföra relevanta aspekter i studiet av fenomenet anorexia nervosa. 
Anorexia nervosa är ett komplext fenomen där många faktorer kan sägas samspela. Dock anser jag att empirin, som i denna uppsats består av levnadsberättelser, stämmer väl överens med teoretiska perspektiv som företräds av Zygmunt Bauman och Anthony Giddens för att belysa hur anorexia nervosa såväl kreeras som reproduceras. För att helt förstå dynamiken i detta fenomen som anorexia nervosa utgörs av torde ett holistiskt förhållningssätt som utgår ifrån att genetik och miljö hör ihop och samspelar sinsemellan vara att föredra för att på bästa sätt skapa förutsättningar till förebyggande åtgärder liksom adekvat behandling. 
Nyckelord: Anorexia nervosa, individualism, reflexivitet, ontologisk trygghet, självbiografier},
 author    = {Johansson, Veronica},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Allt mitt bär jag med mig – en kvalitativ studie om anorexia nervosa ur ett sociologiskt perspektiv},
 year     = {2017},
}