Advanced

Trouble-free charging of electric vehicles

Ulfwi, Lisa LU and Carolin, Karin (2017) MAMM01 20171
Ergonomics and Aerosol Technology
Abstract
The car sector is facing a big challenge with the conversion from gasoline and diesel vehicles towards electric vehicles. This electrification results in new habits and interactions for the users. The major objective for this study is to investigate how to facilitate the charging procedure for the electric vehicle users. The aim of this thesis is to investigate how to, as effectively as possible, evaluate the user experience for the charging procedure in electric vehicles, for both todays and prospective charging concepts. To be able to evaluate the user experience, critical parameters affecting it were identified and evaluated in order to decide how these should be designed to optimize the user experience. Data for this research were... (More)
The car sector is facing a big challenge with the conversion from gasoline and diesel vehicles towards electric vehicles. This electrification results in new habits and interactions for the users. The major objective for this study is to investigate how to facilitate the charging procedure for the electric vehicle users. The aim of this thesis is to investigate how to, as effectively as possible, evaluate the user experience for the charging procedure in electric vehicles, for both todays and prospective charging concepts. To be able to evaluate the user experience, critical parameters affecting it were identified and evaluated in order to decide how these should be designed to optimize the user experience. Data for this research were obtained from previously done studies and with help of real users. User data was collected by observations, interviews, a questionnaire, a workshop and user tests.

The critical parameters affecting the user experience are the charging cable and the storage of it, the placement and design of the electric vehicle inlet and the charging feedback. The evaluation of these parameters resulted in recommendations for how they should be designed to achieve the best user experience. The recommendations were presented in a context using different user scenarios. Different evaluation methods were examined and the user experience for the charging procedure can be evaluated by empirical methods, involving users, or analytical methods, involving experts in the area. The most effective evaluation method is to only involve experts by using a heuristic evaluation method with guidelines formed from user tests. The guidelines make it possible to include the users’ opinions without having to involve them in the evaluation. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Hur kan man optimera den fysiska användarupplevelsen vid laddningen av elbilar?

Bilindustrin står inför en stor utmaning med övergången från bensin- och dieselbilar till elbilar. Elektrifieringen resulterar i helt nya vanor och interaktioner för användarna vilket påverkar användarupplevelsen. Genom att designa de parametrar som påverkar den fysiska användarupplevelsen kan man optimera laddningsproceduren och på så vis underlätta för användarna.

Användningen av elbilar har ökat under de senaste åren, och förväntas öka ytterligare inom den närmaste framtiden. Interaktionen vid laddning av elbilar skiljer sig en del från tankning av bensin- och dieselbilar vilket resulterar i nya vanor för användarna. Det är inte bara själva... (More)
Hur kan man optimera den fysiska användarupplevelsen vid laddningen av elbilar?

Bilindustrin står inför en stor utmaning med övergången från bensin- och dieselbilar till elbilar. Elektrifieringen resulterar i helt nya vanor och interaktioner för användarna vilket påverkar användarupplevelsen. Genom att designa de parametrar som påverkar den fysiska användarupplevelsen kan man optimera laddningsproceduren och på så vis underlätta för användarna.

Användningen av elbilar har ökat under de senaste åren, och förväntas öka ytterligare inom den närmaste framtiden. Interaktionen vid laddning av elbilar skiljer sig en del från tankning av bensin- och dieselbilar vilket resulterar i nya vanor för användarna. Det är inte bara själva interaktionen i sig som skiljer sig utan även hur ofta interaktionerna sker. En bensinbil tankas på sin höjd två gånger i månaden medan dagens elbilar laddas mellan tre till fjorton gånger i veckan, lite beroende på batteriets kapacitet. Då interaktionen är så pass mycket större vid laddningen av elbilar är det viktigt att optimera proceduren för att göra upplevelsen så bra som möjlig för användarna.

Elbilar laddas idag med hjälp av en sladd via ett eluttag eller speciella laddningsstationer. Sladden ser lite olika ut beroende på bilens tillverkare och förvaras i en dedikerad förvaring oftast placerad i bilens bagagelucka. Bilen har ett uttag likt en bensinlucka där sladden kopplas in för att kunna förses med el. När bilen är ihopkopplad med eluttaget får användaren feedback i form av ljus eller ljud om laddningen har påbörjats eller inte. Precis som att tankning av bensinbilar ser liknande ut mellan olika bilmodeller ser laddningsproceduren liknande ut mellan olika elbilar. Det som kan skilja sig åt och göra att användarupplevelserna är olika är utformningen av laddningstillbehören, det vill säga designen och förvaringen av laddningssladden, utformningen och placeringen av bilens laddningsuttag samt designen av feedbacken som användaren får om laddningen.

Information gällande användarupplevelsen har samlats in från elbilsanvändare genom intervjuer, användartester, en enkät samt en workshop. De parametrar som påverkar användarupplevelsen har utvärderats och mynnat ut i rekommendationer för hur de ska designas för att uppnå den bästa möjliga användarupplevelsen. Exempelvis kan laddningsprocedurens flöde optimeras genom att placera förvaringen av laddningssladden i nära anslutning till bilens laddningsuttag. Feedbacken i form av ljus ska komma direkt efter att laddningen har påbörjats samt vara i tydliga färger för att på ett enkelt sätt beskriva laddningens status.

För att kunna utvärdera hur bra den fysiska användarupplevelsen är i en specifik bil krävs det en metod som tar hänsyn till alla de parametrar som påverkar den. Användarupplevelser kan utvärderas med hjälp av empiriska metoder, som involverar användare, eller analytiska metoder, som involverar experter inom området. Den mest effektiva metoden för att utvärdera användarupplevelsen vid laddningen av elbilar är att använda heuristisk utvärdering som endast involverar experter, i kombination med riktlinjer som utformats från användartester. Riktlinjerna gör det möjligt att inkludera användarnas åsikter utan att behöva involvera dem i själva utvärderingen. Detta gör metoden effektiv gällande både noggrannhet och tid. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ulfwi, Lisa LU and Carolin, Karin
supervisor
organization
course
MAMM01 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
8919068
date added to LUP
2017-06-27 15:03:56
date last changed
2017-06-27 15:03:56
@misc{8919068,
 abstract   = {The car sector is facing a big challenge with the conversion from gasoline and diesel vehicles towards electric vehicles. This electrification results in new habits and interactions for the users. The major objective for this study is to investigate how to facilitate the charging procedure for the electric vehicle users. The aim of this thesis is to investigate how to, as effectively as possible, evaluate the user experience for the charging procedure in electric vehicles, for both todays and prospective charging concepts. To be able to evaluate the user experience, critical parameters affecting it were identified and evaluated in order to decide how these should be designed to optimize the user experience. Data for this research were obtained from previously done studies and with help of real users. User data was collected by observations, interviews, a questionnaire, a workshop and user tests. 

The critical parameters affecting the user experience are the charging cable and the storage of it, the placement and design of the electric vehicle inlet and the charging feedback. The evaluation of these parameters resulted in recommendations for how they should be designed to achieve the best user experience. The recommendations were presented in a context using different user scenarios. Different evaluation methods were examined and the user experience for the charging procedure can be evaluated by empirical methods, involving users, or analytical methods, involving experts in the area. The most effective evaluation method is to only involve experts by using a heuristic evaluation method with guidelines formed from user tests. The guidelines make it possible to include the users’ opinions without having to involve them in the evaluation.},
 author    = {Ulfwi, Lisa and Carolin, Karin},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Trouble-free charging of electric vehicles},
 year     = {2017},
}