Advanced

"Jag är ett vapen, jag kan vara farlig" - en sociologisk studie om det feministiska självförsvarets funktioner

Nilsson, Jenny LU and Slonawski, Katja LU (2017) SOCK04 20171
Sociology
Abstract (Swedish)
Feministiskt Självförsvar är en svensk aktivistgrupp med ursprung i Ung Vänster som håller kvinnoseparatistiska klasser i självförsvar, av och för tjejer och kvinnor. Uppsatsen behandlar Feministiskt Självförsvar både som en rörelse (Feministiskt Självförsvar) och som en praktik (feministiskt självförsvar). Syftet är att bringa klarhet i rörelsens tillika praktikens funktioner dels för individen, och dels som en del av den större feministiska kampen. Detta görs genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med instruktörer från Feministiskt Självförsvar Skåne. Uppsatsens analysdel utgörs av tre teman som både är fristående från varandra, men också tätt knutna till varandra. I de första två analysteman påvisas att tjejer och kvinnor genom... (More)
Feministiskt Självförsvar är en svensk aktivistgrupp med ursprung i Ung Vänster som håller kvinnoseparatistiska klasser i självförsvar, av och för tjejer och kvinnor. Uppsatsen behandlar Feministiskt Självförsvar både som en rörelse (Feministiskt Självförsvar) och som en praktik (feministiskt självförsvar). Syftet är att bringa klarhet i rörelsens tillika praktikens funktioner dels för individen, och dels som en del av den större feministiska kampen. Detta görs genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med instruktörer från Feministiskt Självförsvar Skåne. Uppsatsens analysdel utgörs av tre teman som både är fristående från varandra, men också tätt knutna till varandra. I de första två analysteman påvisas att tjejer och kvinnor genom deltagande i praktiken utvecklar handlingsberedskap och härigenom omskapar sig själva från passiva objekt till aktiva subjekt. Handlingsberedskapen påverkar individens självbild och uppfattning av den egna fysiska kapaciteten. I det andra analystemat framgår även att självförsvaret inbegriper ett medvetandegörande av samhälleliga strukturer och hur dessa påverkar rollen som kvinna, vilket leder oss vidare in i det sista analystemat. I analysens tredje och sista avsnitt diskuteras och problematiseras villkoren för samhällelig förändring som uppsatta och präglade av mannen; Feministiskt Självförsvar måste därför förhålla sig till de manliga spelreglerna för att betraktas som en legitim aktör och kunna föra sin kamp framåt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Jenny LU and Slonawski, Katja LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Feministiskt självförsvar, feminism, handlingsberedskap, kamp, kroppsreflexivitet, motstånd, nya sociala rörelser, subjektsblivande
language
Swedish
id
8919519
date added to LUP
2017-07-06 11:28:22
date last changed
2017-07-06 11:28:22
@misc{8919519,
 abstract   = {Feministiskt Självförsvar är en svensk aktivistgrupp med ursprung i Ung Vänster som håller kvinnoseparatistiska klasser i självförsvar, av och för tjejer och kvinnor. Uppsatsen behandlar Feministiskt Självförsvar både som en rörelse (Feministiskt Självförsvar) och som en praktik (feministiskt självförsvar). Syftet är att bringa klarhet i rörelsens tillika praktikens funktioner dels för individen, och dels som en del av den större feministiska kampen. Detta görs genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med instruktörer från Feministiskt Självförsvar Skåne. Uppsatsens analysdel utgörs av tre teman som både är fristående från varandra, men också tätt knutna till varandra. I de första två analysteman påvisas att tjejer och kvinnor genom deltagande i praktiken utvecklar handlingsberedskap och härigenom omskapar sig själva från passiva objekt till aktiva subjekt. Handlingsberedskapen påverkar individens självbild och uppfattning av den egna fysiska kapaciteten. I det andra analystemat framgår även att självförsvaret inbegriper ett medvetandegörande av samhälleliga strukturer och hur dessa påverkar rollen som kvinna, vilket leder oss vidare in i det sista analystemat. I analysens tredje och sista avsnitt diskuteras och problematiseras villkoren för samhällelig förändring som uppsatta och präglade av mannen; Feministiskt Självförsvar måste därför förhålla sig till de manliga spelreglerna för att betraktas som en legitim aktör och kunna föra sin kamp framåt.},
 author    = {Nilsson, Jenny and Slonawski, Katja},
 keyword   = {Feministiskt självförsvar,feminism,handlingsberedskap,kamp,kroppsreflexivitet,motstånd,nya sociala rörelser,subjektsblivande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Jag är ett vapen, jag kan vara farlig" - en sociologisk studie om det feministiska självförsvarets funktioner},
 year     = {2017},
}