Advanced

Från hyresrätt till annan upplåtelseform - bostadsrätt eller äganderätt

Thynell, Caroline LU (2017) VFT920 20171
Real Estate Science
Abstract (Swedish)
De upplåtelseformer som finns idag är hyresrätt, bostadsrätt, kooperativ hyresrätt och äganderätt. Hyresrätt är den vanligaste upplåtelseformen men det har blivit vanligare med ombildningar där hyresrätt övergår till bostadsrätt. Idag är det inte möjligt att omvandla hyresrätter till ägarlägenheter men då det finns ett
lagförslag kan detta komma att bli aktuellt fram över.

Udda förvaltningsfastigheter kan de fastigheter kallas som har objekt som är upplåtna med hyresrätt men som vanligtvis har annan upplåtelseform. Dessa objekt kan avse radhus, parhus, gårdshus eller mindre flerbostadshus. Dessa objekt är ofta dyra i förvaltningen och hade möjligtvis fungerat effektivare med annan upplåtelseform.

Syftet med detta examensarbete är... (More)
De upplåtelseformer som finns idag är hyresrätt, bostadsrätt, kooperativ hyresrätt och äganderätt. Hyresrätt är den vanligaste upplåtelseformen men det har blivit vanligare med ombildningar där hyresrätt övergår till bostadsrätt. Idag är det inte möjligt att omvandla hyresrätter till ägarlägenheter men då det finns ett
lagförslag kan detta komma att bli aktuellt fram över.

Udda förvaltningsfastigheter kan de fastigheter kallas som har objekt som är upplåtna med hyresrätt men som vanligtvis har annan upplåtelseform. Dessa objekt kan avse radhus, parhus, gårdshus eller mindre flerbostadshus. Dessa objekt är ofta dyra i förvaltningen och hade möjligtvis fungerat effektivare med annan upplåtelseform.

Syftet med detta examensarbete är att undersöka i vilka fall det är juridiskt fördelaktigt att byta upplåtelseform, vilka krav som ställs på objekten samt utreda i vilka fall det är möjligt att byta upplåtelseform till bostadsrätt eller äganderätt. För att besvara på frågeställningarna har en studie på gällande lagstiftning, statliga offentliga utredningar, propositioner, examensarbeten samt litteratur gjorts. Till grund för analysen har några typexempel tagits fram, en generell prövning görs på dessa för
att se om det är möjligt att ombilda till bostadsrätter eller omvandla till äganderätter. En tillämpad prövning görs på två fastigheter ur Helsingborgshems fastighetsbestånd.

Det finns minst juridiska krav på objektet vad gäller ombildning till bostadsrätter jämfört med omvandling till ägarlägenheter. Trots att varken gårdshus eller parhus uppfyller kravet om att en ombildning måste innefatta minst tre lägenheter finns inget hinder mot att ombilda flera separata byggnader till bostadsrätter. Vad gäller ägarlägenheter går det endast att bilda i flerbostadshus på grund av kravet att en
omvandling måste omfatta minst tre lägenheter i en sammanhållen enhet och att om en annan traditionell fastighetsbildningsåtgärd är möjlig ska denna vidtas istället.

Hyresgästernas besittningsskydd är en faktor som kan påverka ett byte av upplåtelseform. Detaljplaner är en annan faktor. En detaljplan kan i sig inte bestämma vilka upplåtelseformer som är möjliga men det kan finnas fastighetsindelningsbestämmelser som hindrar en fastighetsbildning, till exempel en avstyckning eller
bildande av ägarlägenheter. En annan faktor att tänka på vid byte av upplåtelseform är att det vid fastighetsbildning tillkommer både förrättningskostnader och handläggningstider. Förrättningskostnaderna kan bli höga om det är komplicerade förrättningar som till exempel kräver att flera gemensamhetsanläggningar bildas. Om fastighetsbildningsåtgärden hindras av en detaljplan kan det behöva göras en ändring i denna vilket gör processen lång och mer kostsam. (Less)
Abstract
Tenancy, tenant ownership, cooperative tenancy and freehold are the forms of tenure that are available today. Tenancy is the most common form of tenure but it has become more common to transform tenancy into tenant ownership. Today it is not
possible to transfer tenancy right to condominium but there is a proposal to change
the law which would make it possible in the future.
The purpose of this paper is to investigate in which cases it is more beneficial to
change form of tenure, which conditions there is in the law and in which cases it is
possible to change form of tenure. The focus will be at twin house, row house, back
yard house1 and smaller apartment blocks.
This paper require to answer the question In which cases is it... (More)
Tenancy, tenant ownership, cooperative tenancy and freehold are the forms of tenure that are available today. Tenancy is the most common form of tenure but it has become more common to transform tenancy into tenant ownership. Today it is not
possible to transfer tenancy right to condominium but there is a proposal to change
the law which would make it possible in the future.
The purpose of this paper is to investigate in which cases it is more beneficial to
change form of tenure, which conditions there is in the law and in which cases it is
possible to change form of tenure. The focus will be at twin house, row house, back
yard house1 and smaller apartment blocks.
This paper require to answer the question In which cases is it legally beneficial to
change form of tenure from tenancy to other forms of tenure? by answering six
question formulations.
There are fewer required conditions for objects to be transformed into tenant
ownership than there are for transformations into condominium. Despite that neither
back yard houses nor twin houses fulfils the conditions of at least three apartments,
there are no obstacles to transform more than one buildings into tenant ownership.
However, condominiums can only be transformed into apartment blocks when the
condition of at least three apartments in an unified unit is fulfilled.
Due to the tenants strong protection against termination of lease, it is not always that easy to change form of tenure. Detail development plans and cadastral costs are other factors to consider at change of tenure. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thynell, Caroline LU
supervisor
organization
course
VFT920 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Upplåtelseform, udda förvaltningsobjekt, bostadsrätt, äganderätt, ägarlägenhet, fastighetsbildning, detaljplan
other publication id
ISRN/LUTVDG/TVLM/17/5396 SE
language
Swedish
id
8919687
date added to LUP
2017-07-31 09:30:48
date last changed
2017-07-31 09:30:48
@misc{8919687,
 abstract   = {Tenancy, tenant ownership, cooperative tenancy and freehold are the forms of tenure that are available today. Tenancy is the most common form of tenure but it has become more common to transform tenancy into tenant ownership. Today it is not
possible to transfer tenancy right to condominium but there is a proposal to change
the law which would make it possible in the future.
The purpose of this paper is to investigate in which cases it is more beneficial to
change form of tenure, which conditions there is in the law and in which cases it is
possible to change form of tenure. The focus will be at twin house, row house, back
yard house1 and smaller apartment blocks.
This paper require to answer the question In which cases is it legally beneficial to
change form of tenure from tenancy to other forms of tenure? by answering six
question formulations.
There are fewer required conditions for objects to be transformed into tenant
ownership than there are for transformations into condominium. Despite that neither
back yard houses nor twin houses fulfils the conditions of at least three apartments,
there are no obstacles to transform more than one buildings into tenant ownership.
However, condominiums can only be transformed into apartment blocks when the
condition of at least three apartments in an unified unit is fulfilled.
Due to the tenants strong protection against termination of lease, it is not always that easy to change form of tenure. Detail development plans and cadastral costs are other factors to consider at change of tenure.},
 author    = {Thynell, Caroline},
 keyword   = {Upplåtelseform,udda förvaltningsobjekt,bostadsrätt,äganderätt,ägarlägenhet,fastighetsbildning,detaljplan},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Från hyresrätt till annan upplåtelseform - bostadsrätt eller äganderätt},
 year     = {2017},
}