Advanced

Medlemskap i bostadsrättsförening - Styrelsens möjligheter att neka medlemskap av ekonomiska skäl och dess skadeståndsrättsliga ansvar

Tjellström, Martin LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
En bostadsrättsförenings styrelse ska pröva varje medlems förmåga att uppfylla sitt ekonomiska åtagande mot föreningen innan inträde beviljas. Detta åtagande är primärt bestående av erläggande av den i stadgarna specificerade årsavgiften. Om en sådan bedömning leder föreningen att misstänka att den sökande inte klarar av det ekonomiska åtagandet kan medlemskap avslås enligt 2 kap. 3 § 1st BrL. Denna fråga kan medlemmen hänskjuta till prövning hos hyresnämnden. Hyresnämndens beslut kan överprövas av Svea Hovrätt som är sista instans.

Vem föreningen skäligen kan godta som medlem ska utgå ifrån en skälighetsbedömning. Denna bedömning beaktar personens inkomster, skulder och betalningsanmärkningar m.m..

Om en sökande blivit oriktigt... (More)
En bostadsrättsförenings styrelse ska pröva varje medlems förmåga att uppfylla sitt ekonomiska åtagande mot föreningen innan inträde beviljas. Detta åtagande är primärt bestående av erläggande av den i stadgarna specificerade årsavgiften. Om en sådan bedömning leder föreningen att misstänka att den sökande inte klarar av det ekonomiska åtagandet kan medlemskap avslås enligt 2 kap. 3 § 1st BrL. Denna fråga kan medlemmen hänskjuta till prövning hos hyresnämnden. Hyresnämndens beslut kan överprövas av Svea Hovrätt som är sista instans.

Vem föreningen skäligen kan godta som medlem ska utgå ifrån en skälighetsbedömning. Denna bedömning beaktar personens inkomster, skulder och betalningsanmärkningar m.m..

Om en sökande blivit oriktigt nekad medlemskap kan föreningen vara skadeståndsskyldig i förhållande till den sökande. Skadeståndsskyldigheten är beroende av vårdslöshet från föreningens sida och åsidosättande av objektiviteten vid bedömningen av den sökandes ekonomiska förmåga. (Less)
Abstract
A co-operative housing associations board shall try every potential members ability to fulfill its economic commitment to the association before entry is granted. The economic commitment is primarily consisting of paying the annual fee required by the co-operative housing associations statutes. If the assessment of the subjects economy is not to satisfaction, membership can be denied according to 2 chapter, 3 § 1 paragraph BrL. The decision can be appealed to the rent tribunal. The rent tribunals decision can in turn be appealed to Svea court of appeal which is the last court instance for this type of cases.

Who the co-operative housing association must accept as member should be determined by asking who would be reasonably acceptable.... (More)
A co-operative housing associations board shall try every potential members ability to fulfill its economic commitment to the association before entry is granted. The economic commitment is primarily consisting of paying the annual fee required by the co-operative housing associations statutes. If the assessment of the subjects economy is not to satisfaction, membership can be denied according to 2 chapter, 3 § 1 paragraph BrL. The decision can be appealed to the rent tribunal. The rent tribunals decision can in turn be appealed to Svea court of appeal which is the last court instance for this type of cases.

Who the co-operative housing association must accept as member should be determined by asking who would be reasonably acceptable. This assessment takes into account the individuals income, debt and history of failed payments.

The association could be resposible for damages if a potential member unrightfully has been denied membership. The responsibility for damages is depending on the associations culpa regarding the assessment of the potential member ́s economic capacity. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tjellström, Martin LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
fastighetsrätt
language
Swedish
id
8919936
date added to LUP
2017-09-18 10:36:40
date last changed
2017-09-18 10:36:40
@misc{8919936,
 abstract   = {A co-operative housing associations board shall try every potential members ability to fulfill its economic commitment to the association before entry is granted. The economic commitment is primarily consisting of paying the annual fee required by the co-operative housing associations statutes. If the assessment of the subjects economy is not to satisfaction, membership can be denied according to 2 chapter, 3 § 1 paragraph BrL. The decision can be appealed to the rent tribunal. The rent tribunals decision can in turn be appealed to Svea court of appeal which is the last court instance for this type of cases.

Who the co-operative housing association must accept as member should be determined by asking who would be reasonably acceptable. This assessment takes into account the individuals income, debt and history of failed payments.

The association could be resposible for damages if a potential member unrightfully has been denied membership. The responsibility for damages is depending on the associations culpa regarding the assessment of the potential member ́s economic capacity.},
 author    = {Tjellström, Martin},
 keyword   = {fastighetsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Medlemskap i bostadsrättsförening - Styrelsens möjligheter att neka medlemskap av ekonomiska skäl och dess skadeståndsrättsliga ansvar},
 year     = {2017},
}