Advanced

Efficiency of the Dublin IV Regulation Proposal - Compatibility of the Proposal with European Union Law, International Refugee Law and Human Rights Law Standards

Gogia, Vandna LU (2017) JURM02 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Europeiska kommissions förslag till en ny Dublin IV-förordning lades fram den 4 maj 2016, COM 2016 (270). Med hjälp av detta instrument ska det vara möjligt att fastställa vilken medlemsstat som är ansvarig för att granska en ansökan om internationellt skydd från tredjelandsmedborgare och statslösa personer som underställs Europeiska unionen. Förslagets effektivitet kommer att studeras genom dess mål och förenlighet med EU-lagstiftning, internationell flyktingrätt och människorättsnormer. Förslaget uppfyller inte de avsedda målen: rättvis och effektiv tillgång till förfaranden för fastställande av flyktingstatus, begränsning av sekundära förflyttningar och rättvis fördelning av asylansökningar mellan medlemsstaterna. Detta kommer att visas... (More)
Europeiska kommissions förslag till en ny Dublin IV-förordning lades fram den 4 maj 2016, COM 2016 (270). Med hjälp av detta instrument ska det vara möjligt att fastställa vilken medlemsstat som är ansvarig för att granska en ansökan om internationellt skydd från tredjelandsmedborgare och statslösa personer som underställs Europeiska unionen. Förslagets effektivitet kommer att studeras genom dess mål och förenlighet med EU-lagstiftning, internationell flyktingrätt och människorättsnormer. Förslaget uppfyller inte de avsedda målen: rättvis och effektiv tillgång till förfaranden för fastställande av flyktingstatus, begränsning av sekundära förflyttningar och rättvis fördelning av asylansökningar mellan medlemsstaterna. Detta kommer att visas genom en undersökning av fyra huvudsakliga ändringar som förslaget tar upp, nämligen upptagande till sakprövning, sanktioner, överföringssystemet och "mekanismen för korrigerande tilldelning". Förslaget verkar följa sina föregångares fotspår. För att bryta mönstret, föreslås i denna studie att fokus läggs på vissa viktiga delar av Dublinsystemet. Det handlar bland annat om att sätta asylsökanden och hens samtycke i centrum, att se över solidaritetsbegreppet samt Europeiska unionens roll och staternas ansvarsskyldighet. (Less)
Popular Abstract
The European Commission’s proposal for a new Dublin IV Regulation has been on the table since 4 May 2016, COM 2016 (270). With the help of this instrument, determination of the Member State responsible for examining an incoming application for international protection from third-country nationals and stateless persons to the European Union should be possible. The proposal’s efficiency will be studied through its aims as well as compatibility with European Union law, international refugee law and human rights law standards. We will see that the proposal does not fulfil the aims that it sets out to achieve: fair and effective access to status determination procedures, curbing secondary movements and fairly distributing asylum applications... (More)
The European Commission’s proposal for a new Dublin IV Regulation has been on the table since 4 May 2016, COM 2016 (270). With the help of this instrument, determination of the Member State responsible for examining an incoming application for international protection from third-country nationals and stateless persons to the European Union should be possible. The proposal’s efficiency will be studied through its aims as well as compatibility with European Union law, international refugee law and human rights law standards. We will see that the proposal does not fulfil the aims that it sets out to achieve: fair and effective access to status determination procedures, curbing secondary movements and fairly distributing asylum applications among the Member State. This will be illustrated through an investigation into four main changes that the proposal brings about, namely admissibility procedures, sanctions, the transfer scheme and the “corrective allocation mechanism”. The proposal seems to follow the footsteps of its predecessors. To break from the pattern, focusing on some key elements of the Dublin system are suggested in this study. These include putting the asylum seeker and his or her consent in the centre, revisiting concepts of solidarity as well as the role of the European Union and state accountability. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gogia, Vandna LU
supervisor
organization
course
JURM02 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Human rights law, Migration law, International law, Migration, EU Law, Asylum law, Refugee law, Dublin IV regulation proposal
language
English
id
8920014
date added to LUP
2017-10-02 10:26:33
date last changed
2017-10-07 14:26:47
@misc{8920014,
 abstract   = {Europeiska kommissions förslag till en ny Dublin IV-förordning lades fram den 4 maj 2016, COM 2016 (270). Med hjälp av detta instrument ska det vara möjligt att fastställa vilken medlemsstat som är ansvarig för att granska en ansökan om internationellt skydd från tredjelandsmedborgare och statslösa personer som underställs Europeiska unionen. Förslagets effektivitet kommer att studeras genom dess mål och förenlighet med EU-lagstiftning, internationell flyktingrätt och människorättsnormer. Förslaget uppfyller inte de avsedda målen: rättvis och effektiv tillgång till förfaranden för fastställande av flyktingstatus, begränsning av sekundära förflyttningar och rättvis fördelning av asylansökningar mellan medlemsstaterna. Detta kommer att visas genom en undersökning av fyra huvudsakliga ändringar som förslaget tar upp, nämligen upptagande till sakprövning, sanktioner, överföringssystemet och "mekanismen för korrigerande tilldelning". Förslaget verkar följa sina föregångares fotspår. För att bryta mönstret, föreslås i denna studie att fokus läggs på vissa viktiga delar av Dublinsystemet. Det handlar bland annat om att sätta asylsökanden och hens samtycke i centrum, att se över solidaritetsbegreppet samt Europeiska unionens roll och staternas ansvarsskyldighet.},
 author    = {Gogia, Vandna},
 keyword   = {Human rights law,Migration law,International law,Migration,EU Law,Asylum law,Refugee law,Dublin IV regulation proposal},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Efficiency of the Dublin IV Regulation Proposal - Compatibility of the Proposal with European Union Law, International Refugee Law and Human Rights Law Standards},
 year     = {2017},
}