Advanced

Skyddande, bevarande och skapande av urbana ekosystemtjänster i svenska kommuner

Gardell, Linn LU (2017) In Examensarbete INES NGEM01 20171
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract (Swedish)
Andelen av världens befolkning bosatta i städer väntas dubbleras från år 2010 till år 2050. Sverige urbaniseras enligt samma trend. Detta har lett till snabba antropogena förändringar av ekosystemen de senaste 50 åren. Trycket på de ekosystem som förser oss med livsviktiga tjänster har ökat markant. Tjänsterna från ekosystemen kallas ekosystemtjänster. Riskerna av förtätade miljöer och de utmaningar som följer överexploatering är många och en del av dessa förändringar kan komma att visa sig irreversibla. För att bemöta dessa problem krävs planering för skyddande, skapande och bevarande insatser.
Rapporten syftar till att svara på frågeställningarna I) Har Sveriges 290 kommuner integrerat arbetet med ekosystemtjänster, utifrån de... (More)
Andelen av världens befolkning bosatta i städer väntas dubbleras från år 2010 till år 2050. Sverige urbaniseras enligt samma trend. Detta har lett till snabba antropogena förändringar av ekosystemen de senaste 50 åren. Trycket på de ekosystem som förser oss med livsviktiga tjänster har ökat markant. Tjänsterna från ekosystemen kallas ekosystemtjänster. Riskerna av förtätade miljöer och de utmaningar som följer överexploatering är många och en del av dessa förändringar kan komma att visa sig irreversibla. För att bemöta dessa problem krävs planering för skyddande, skapande och bevarande insatser.
Rapporten syftar till att svara på frågeställningarna I) Har Sveriges 290 kommuner integrerat arbetet med ekosystemtjänster, utifrån de utmaningar man har, i verksamheter och beslut? II) Finns det glapp mellan vad man som kommun arbetar med för bevarandet av ekosystemtjänster i förhållande till de utmaningar man klimatmässigt står inför? III) Hur ser den demografiska förändringen ut och hur påverkar detta utmaningarna med bevarandet, skyddandet och skapandet av ekosystemtjänster i urbana områden i Sverige?
För att besvara dessa frågeställningar redovisades klimatindikatorer vilka beskriver det klimat Sveriges kommuner kan komma att möta år 2021-2050. Karteringen är baserad på strålningsdrivningsscenario RCP8,5. En jämförelse av kommunernas respektive insatser gällande dessa visar att flertalet kommuner behöver inkludera dessa mer i sina planeringsunderlag. De demografiska förändringarna tyder på en ökad urban population. Rapporten tydliggör de utvecklingsmöjligheter som finns för arbetet med bevarande, skyddande och skapande av urbana ekosystemtjänster i Sveriges kommuner. Vikten av en länk mellan forskning och beslutstagare samt utvärdering under arbetets gång visar sig vara betydande för att uppnå en flexibel utveckling. Det är viktigt att överväga de långsiktiga konsekvenserna av störningar i ekosystemen. (Less)
Popular Abstract
The share of the world’s population living in urban areas is likely to double between the year 2010 and 2050. Sweden develops in the same manner. For the last 50 years many, rapid, anthropogenic changes has occurred within the ecosystems. In urban communities where the population increases the most, challenges that follow are exploitation and densification of unnatural surfaces. This can, in some cases, lead to irreversible changes in these systems. The services provided by ecosystems are called ecosystem services. To meet the urban areas’ demands and to approach the issues of degraded urban ecosystems, action planning of restoration, nature based solutions and conservation is needed.
This report aims to answer the questions I) Has... (More)
The share of the world’s population living in urban areas is likely to double between the year 2010 and 2050. Sweden develops in the same manner. For the last 50 years many, rapid, anthropogenic changes has occurred within the ecosystems. In urban communities where the population increases the most, challenges that follow are exploitation and densification of unnatural surfaces. This can, in some cases, lead to irreversible changes in these systems. The services provided by ecosystems are called ecosystem services. To meet the urban areas’ demands and to approach the issues of degraded urban ecosystems, action planning of restoration, nature based solutions and conservation is needed.
This report aims to answer the questions I) Has Sweden’s’ 290 municipalities, integrated management of ecosystem services in the societal institutions and the decision making process? II) Are there overlaps or are there uncovered areas within the municipal management of the challenges the climate change brings? III) How does the demographic change appear and how does it alter the challenges of conservation, protection and creation of ecosystem services in urban areas in Sweden?
To answer the questions climate indicators describing the challenges Sweden’s municipalities may face in 2021-2050 are presented based on the radiative forcing scenario RCP8,5. A comparison of the municipalities’ respective management actions was carried out showing that the climate scenarios need to be covered and included more in the planning processes. Demographic changes show an increasing urban population in Sweden. It is clarified that there are opportunities within the development of conservation, protection and recreation of urban ecosystem services in Swedish municipalities. The link between research and decision makers are shown to be of importance and the management efforts should aim to achieve flexiblility. It is important to consider the long-term consequences of the interference with the ecosystems.
Key words: climate scenarios, ecosystem services, valuation methods, municipalities, urban areas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gardell, Linn LU
supervisor
organization
alternative title
Protection, conservation and creation of urban ecosystem services in Swedish municipalities
course
NGEM01 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
ekosystemtjänster, klimatscenarier, kommuner, urbana områden, värderingsmetoder
publication/series
Examensarbete INES
report number
434
language
Swedish
additional info
Extern handledare: Göran Blom, Naturvårdsverket
id
8920154
date added to LUP
2017-06-30 14:21:08
date last changed
2017-06-30 14:21:08
@misc{8920154,
 abstract   = {Andelen av världens befolkning bosatta i städer väntas dubbleras från år 2010 till år 2050. Sverige urbaniseras enligt samma trend. Detta har lett till snabba antropogena förändringar av ekosystemen de senaste 50 åren. Trycket på de ekosystem som förser oss med livsviktiga tjänster har ökat markant. Tjänsterna från ekosystemen kallas ekosystemtjänster. Riskerna av förtätade miljöer och de utmaningar som följer överexploatering är många och en del av dessa förändringar kan komma att visa sig irreversibla. För att bemöta dessa problem krävs planering för skyddande, skapande och bevarande insatser.
Rapporten syftar till att svara på frågeställningarna I) Har Sveriges 290 kommuner integrerat arbetet med ekosystemtjänster, utifrån de utmaningar man har, i verksamheter och beslut? II) Finns det glapp mellan vad man som kommun arbetar med för bevarandet av ekosystemtjänster i förhållande till de utmaningar man klimatmässigt står inför? III) Hur ser den demografiska förändringen ut och hur påverkar detta utmaningarna med bevarandet, skyddandet och skapandet av ekosystemtjänster i urbana områden i Sverige?
För att besvara dessa frågeställningar redovisades klimatindikatorer vilka beskriver det klimat Sveriges kommuner kan komma att möta år 2021-2050. Karteringen är baserad på strålningsdrivningsscenario RCP8,5. En jämförelse av kommunernas respektive insatser gällande dessa visar att flertalet kommuner behöver inkludera dessa mer i sina planeringsunderlag. De demografiska förändringarna tyder på en ökad urban population. Rapporten tydliggör de utvecklingsmöjligheter som finns för arbetet med bevarande, skyddande och skapande av urbana ekosystemtjänster i Sveriges kommuner. Vikten av en länk mellan forskning och beslutstagare samt utvärdering under arbetets gång visar sig vara betydande för att uppnå en flexibel utveckling. Det är viktigt att överväga de långsiktiga konsekvenserna av störningar i ekosystemen.},
 author    = {Gardell, Linn},
 keyword   = {ekosystemtjänster,klimatscenarier,kommuner,urbana områden,värderingsmetoder},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbete INES},
 title    = {Skyddande, bevarande och skapande av urbana ekosystemtjänster i svenska kommuner},
 year     = {2017},
}