Advanced

Climate change adaptation strategies for urban stormwater management : a comparative study of municipalities in Scania

Aderklint, Denice LU (2017) In Student thesis series INES NGEK01 20161
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract
Scania is a region vulnerable to climate change and climate models project an increase in extreme precipitation events for this area. Pluvial flooding in urban areas is mostly associated with the large amount of impermeable surfaces and sewer system overload. In 2014 the County Administrative Board of Scania released a regional action plan for adaptation strategies and stormwater is described as an important aspect to integrate in the urban planning.
The purpose of this thesis was to investigate if the municipalities in Scania include climate change adaptation of stormwater management within their community and what different adaptive measures that have been taken to reduce risk of climate change impact such as urban pluvial flooding. The... (More)
Scania is a region vulnerable to climate change and climate models project an increase in extreme precipitation events for this area. Pluvial flooding in urban areas is mostly associated with the large amount of impermeable surfaces and sewer system overload. In 2014 the County Administrative Board of Scania released a regional action plan for adaptation strategies and stormwater is described as an important aspect to integrate in the urban planning.
The purpose of this thesis was to investigate if the municipalities in Scania include climate change adaptation of stormwater management within their community and what different adaptive measures that have been taken to reduce risk of climate change impact such as urban pluvial flooding. The thesis also investigated whether there were any association between coastal/ inland municipalities and climate change adaptation of stormwater management. This was investigated through the analysis of data and review of documents, stormwater policies and scientific articles as well as through a Pearson Chi-Square test. The analysis revealed a significant association between coastal/inland municipalities and the presence/absence of a stormwater policy. There was also a significant association between the population density within the municipalities and the presence/absence of a stormwater policy.
Climate change adaptation is surrounded by uncertainty and it may be difficult to determine which strategies to prioritize and which authority is responsible. A defined stormwater management in national and regional frameworks could assist the municipalities in the climate change adaptation process of stormwater systems. A stormwater strategy that consists of green infrastructure is a good alternative as this provide several ecosystem services for urban areas. Although the importance of green infrastructure in urban areas is emphasized, climate change adaptation of stormwater management is a slow and complex process and it is therefore essential with guiding documents within the municipalities. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Skåne är en region sårbar för klimatförändringar och klimatmodeller förutspår en ökning av extrem nederbörd i länet. Nederbördsrelaterade översvämningar i tätorter förknippas med en intensiv nederbörds mängd, de många ogenomträngliga ytor i städer samt överbelastning av avloppssystem. År 2014 publicerades en regional handlingsplan för klimatanpassning av Länsstyrelsen i Skåne. I den beskrivs dagvatten som en viktig del att integrera i stadsplaneringen.
Syftet med det här examensarbetet var att undersöka i vilken utsträckning kommunerna i Skåne inkluderar klimatanpassning av dagvattensystem i sin samhällsplanering och vilka olika åtgärder som har vidtagits eller planeras för att minska risken för framtida nederbördsrelaterade... (More)
Skåne är en region sårbar för klimatförändringar och klimatmodeller förutspår en ökning av extrem nederbörd i länet. Nederbördsrelaterade översvämningar i tätorter förknippas med en intensiv nederbörds mängd, de många ogenomträngliga ytor i städer samt överbelastning av avloppssystem. År 2014 publicerades en regional handlingsplan för klimatanpassning av Länsstyrelsen i Skåne. I den beskrivs dagvatten som en viktig del att integrera i stadsplaneringen.
Syftet med det här examensarbetet var att undersöka i vilken utsträckning kommunerna i Skåne inkluderar klimatanpassning av dagvattensystem i sin samhällsplanering och vilka olika åtgärder som har vidtagits eller planeras för att minska risken för framtida nederbördsrelaterade översvämningar. Undersökningen genomfördes med analys av data, rapporter, dagvatten strategier samt vetenskaplig litteratur. En statistisk analys med Pearson Chi-Square test utfördes för att undersöka sambandet mellan kust/ inlands kommuner och om det finns en dagvattenpolicy eller inte. Enligt den statistiska analysen finns det ett signifikant samband mellan kust/inland kommuner och dagvattenpolicy. Det visade sig också finnas ett signifikant samband mellan befolkningstäthet och dagvattenpolicy.
Klimatanpassning omges av osäkerhet och det kan vara svårt att avgöra vilka dagvatten strategier som är lämpliga att prioritera och vilken myndighet som är ansvarig. En förtydning och integrering av dagvattenhantering i nationella och regionala regelverk kan hjälpa kommunerna i klimatanpassningsarbetet av sin dagvattenhantering. En dagvattenstrategi som består av öppna vattenytor och grön struktur är et tillvägagångssätt som medför flera fördelar för tätorter. Många skånska kommuner har belyst vikten av grön infrastruktur men klimatanpassning av dagvattenhanteringen är en långsam och komplex process och därför behövs vägledande dokument i alla kommuner. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Aderklint, Denice LU
supervisor
organization
course
NGEK01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
physical geography, stormwater management, climate change adaptation, Scania, green infrastructure, Pearson Chi-Square
publication/series
Student thesis series INES
report number
427
language
English
id
8920337
date added to LUP
2017-06-30 15:49:26
date last changed
2017-06-30 15:49:26
@misc{8920337,
 abstract   = {Scania is a region vulnerable to climate change and climate models project an increase in extreme precipitation events for this area. Pluvial flooding in urban areas is mostly associated with the large amount of impermeable surfaces and sewer system overload. In 2014 the County Administrative Board of Scania released a regional action plan for adaptation strategies and stormwater is described as an important aspect to integrate in the urban planning.
The purpose of this thesis was to investigate if the municipalities in Scania include climate change adaptation of stormwater management within their community and what different adaptive measures that have been taken to reduce risk of climate change impact such as urban pluvial flooding. The thesis also investigated whether there were any association between coastal/ inland municipalities and climate change adaptation of stormwater management. This was investigated through the analysis of data and review of documents, stormwater policies and scientific articles as well as through a Pearson Chi-Square test. The analysis revealed a significant association between coastal/inland municipalities and the presence/absence of a stormwater policy. There was also a significant association between the population density within the municipalities and the presence/absence of a stormwater policy.
Climate change adaptation is surrounded by uncertainty and it may be difficult to determine which strategies to prioritize and which authority is responsible. A defined stormwater management in national and regional frameworks could assist the municipalities in the climate change adaptation process of stormwater systems. A stormwater strategy that consists of green infrastructure is a good alternative as this provide several ecosystem services for urban areas. Although the importance of green infrastructure in urban areas is emphasized, climate change adaptation of stormwater management is a slow and complex process and it is therefore essential with guiding documents within the municipalities.},
 author    = {Aderklint, Denice},
 keyword   = {physical geography,stormwater management,climate change adaptation,Scania,green infrastructure,Pearson Chi-Square},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Student thesis series INES},
 title    = {Climate change adaptation strategies for urban stormwater management : a comparative study of municipalities in Scania},
 year     = {2017},
}