Advanced

Patient generated health data and its effects on user experience in digital healthcare

Norberg, Linn LU and Emme, Linus LU (2017) MMK920 20171
Product Development
Abstract
By the year of 2025, Sweden aims to be the best country in the world at using the opportunities offered by digitalization in healthcare. One way to digitalize healthcare is through the use of connected health devices and patient generated health data. So far, most research regarding patient generated health data in healthcare have been focusing on applications concerning chronically ill people, where research agrees upon the great benefits. However, the applications and benefits in primary healthcare is less investigated.

From a user experience perspective, this Master Thesis explored the relevance and applicability with patient generated health data for one of the two biggest digital primary healthcare providers in Sweden. The main... (More)
By the year of 2025, Sweden aims to be the best country in the world at using the opportunities offered by digitalization in healthcare. One way to digitalize healthcare is through the use of connected health devices and patient generated health data. So far, most research regarding patient generated health data in healthcare have been focusing on applications concerning chronically ill people, where research agrees upon the great benefits. However, the applications and benefits in primary healthcare is less investigated.

From a user experience perspective, this Master Thesis explored the relevance and applicability with patient generated health data for one of the two biggest digital primary healthcare providers in Sweden. The main focus was to present possible application areas, design a user experience and detect user benefits of including patient generated health data at digital health centres.

To understand the future of connected health and user needs, a literature review and multiple user interviews were conducted. The gained insights were converted into storyboards with user interfaces and tested through low fidelity prototypes in order to design a user experience concept.

The Master Thesis implied that patient generated health data could bring great potential to digital health centres. In the near future, the most relevant and applicable approach is through self-diagnostics, momentary snapshots of state of health and monitored awaiting and treatment processes. In regard to the user experience of digital health services, patient generated health data might result in more engaged patients and move the focus from doctors to patients. Furthermore, digital healthcare services might be perceived as more trustworthy and qualitative when including health data. (Less)
Abstract (Swedish)
År 2025 har Sverige som mål att vara det bästa landet i världen på att utnyttja möjligheterna med digitalisering av vården. Ett sätt att digitalisera sjukvården är genom användningen av uppkopplade hälsoenheter och patient-insamlad hälsodata. Än så länge har forskningen fokuserat på användningsområden för kroniker, och där är man eniga i de stora fördelarna. Däremot är användningsområden och fördelar för primärvården är mindre utforskat.

Med användarupplevelsen i fokus har detta examensarbete utforskat relevansen och applicerbarheten av patient-insamlad hälsodata för en av de största digitala primärvårdscentralerna i Sverige. Syftet var att presentera användningsområden, designa en användarupplevelse och fastslå fördelar med att... (More)
År 2025 har Sverige som mål att vara det bästa landet i världen på att utnyttja möjligheterna med digitalisering av vården. Ett sätt att digitalisera sjukvården är genom användningen av uppkopplade hälsoenheter och patient-insamlad hälsodata. Än så länge har forskningen fokuserat på användningsområden för kroniker, och där är man eniga i de stora fördelarna. Däremot är användningsområden och fördelar för primärvården är mindre utforskat.

Med användarupplevelsen i fokus har detta examensarbete utforskat relevansen och applicerbarheten av patient-insamlad hälsodata för en av de största digitala primärvårdscentralerna i Sverige. Syftet var att presentera användningsområden, designa en användarupplevelse och fastslå fördelar med att inkludera patient-insamlad hälsodata hos digitala vårdcentraler.

För att förstå framtidens uppkopplade sjukvård och användarbehov utfördes en litteraturstudie och flertalet användarintervjuer. De erhållna insikterna omvandlades till storyboards med användargränssnitt som testades genom enkla prototyper. På så sätt designades ett koncept med en ny användarupplevelse.

Examensarbetet visade att patient-insamlad hälsodata har stor potential för digitala vårdcentraler. I en nära framtid är egenvård, ögonblicksbilder av hälsotillstånd och monitorerad exspektans och behandling några av de mest relevanta och applicerbara användningsområdena. Angående användarupplevelsen för digitala vårdcentraler så kan patient-insamlad hälsodata leda till mer engagerade patienter samt förflytta fokus från läkaren till patienten. Digitala vårdcentraler kan också komma att uppfattas som mer pålitliga och kvalitativa än vad de gör idag. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Hälsodata i framtidens digitala vårdupplevelse

Just nu är vi i början av en revolution med avseende på uppkopplade hälsoenheter i sjukvården. Detta kan ha stor potential i att förändra hur läkare och patienter upplever och använder sig av vårdtjänster.

År 2025 har Sverige som mål att vara det bästa landet i världen på att utnyttja möjligheterna med digitalisering av sjukvården. Ett sätt är genom uppkopplade hälsoenheter och patientinsamlad hälsodata. Med användarupplevelsen i fokus har detta examensarbete utforskat relevansen och applicerbarheten av hälsodata för en av de största digitala vårdcentralerna i Sverige. Den digitala vårdcentralen verkar inom primärvård och erbjuder bland annat läkarkonsultationer, prov-tagning och... (More)
Hälsodata i framtidens digitala vårdupplevelse

Just nu är vi i början av en revolution med avseende på uppkopplade hälsoenheter i sjukvården. Detta kan ha stor potential i att förändra hur läkare och patienter upplever och använder sig av vårdtjänster.

År 2025 har Sverige som mål att vara det bästa landet i världen på att utnyttja möjligheterna med digitalisering av sjukvården. Ett sätt är genom uppkopplade hälsoenheter och patientinsamlad hälsodata. Med användarupplevelsen i fokus har detta examensarbete utforskat relevansen och applicerbarheten av hälsodata för en av de största digitala vårdcentralerna i Sverige. Den digitala vårdcentralen verkar inom primärvård och erbjuder bland annat läkarkonsultationer, prov-tagning och behandling. All interaktion mellan patient och läkare sker digitalt genom mobil, surfplatta eller dator.

Exjobbet syftade till att kartlägga och undersöka hur hälsodata och uppkopplade hälsoenheter skulle kunna nyttjas av digitala vårdcentraler och dess användare i en nära framtid. Vidare under-söktes vilka möjligheter hälsodata kan ge, hur det kan påverka användarupplevelsen av digitala vårdcentraler samt vilka fördelar det kan ge till patienter och läkare. Detta har mynnat ut i ett så kallat user experience scenario som visuellt illustrerar hur kundresan, från både patientens och läkarens perspektiv, kan förbättras.

Examensarbetet genomfördes med en användar-centrerad iterativ designprocess, där den främsta metodiken var en omfattande användarstudie. I studien intervjuades patienter och läkare om deras behov och upplevelser av digital vård och upp-kopplade insamlingsenheter. Tillsammans med en litteratur- och populärvetenskaplig studie, genererades ett antal insikter som sedan låg till grund för att besvara examensarbetets fråge-ställning. Exempel på insikter var att patienter kan

ha svårt att avgöra vilken information de ska dela med sig av till den digitala vårdcentralen, att hälsodata kan hjälpa läkare att få bättre förståelse för patienter och att för mycket data kan hindra läkares arbetsflöde.

En kartläggning av uppkopplade hälsoenheter visade att utvecklingen går snabbt framåt och att de går mot en smidigare och mer kontinuerlig användning. För patienter till den digitala vård-centralen så ses en enskild enhet som samlar in alla vitalparametrar i hemmamiljö som det mest lämpliga alternativet. Förslagsvis får patienten tillgång till enheten genom en prenumeration och kan på så sätt registrera sin hälsodata när de vill.

Arbetet visade att patientinsamlad hälsodata i allmänhet, och vitalparametrar i synnerhet, har stor potential för den digitala vårdcentralen. I en nära framtid är möjlighet till egenvård, ögon-blicksbilder av hälsotillstånd samt monitorerad exspektans och behandling några av de allra mest betydande användningsområdena. Relaterat till primärvård så kan vitalparametrar bland annat indikera infektioner och inflammationer samt ge status på hjärt- och kärlsystemet. Angående användarupplevelsen för digitala vårdcentraler så kan patientinsamlad hälsodata leda till mer engagerade patienter samt förflytta fokus från läkaren till patienten. Digitala vårdcentraler kan också komma att uppfattas som mer pålitliga och kvalitativa än vad de gör idag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Norberg, Linn LU and Emme, Linus LU
supervisor
organization
course
MMK920 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Digital healthcare, doctor, patient, health data, connected medical devices, user experience design
language
English
id
8921609
date added to LUP
2017-08-07 13:51:52
date last changed
2017-08-07 13:51:52
@misc{8921609,
 abstract   = {By the year of 2025, Sweden aims to be the best country in the world at using the opportunities offered by digitalization in healthcare. One way to digitalize healthcare is through the use of connected health devices and patient generated health data. So far, most research regarding patient generated health data in healthcare have been focusing on applications concerning chronically ill people, where research agrees upon the great benefits. However, the applications and benefits in primary healthcare is less investigated.

From a user experience perspective, this Master Thesis explored the relevance and applicability with patient generated health data for one of the two biggest digital primary healthcare providers in Sweden. The main focus was to present possible application areas, design a user experience and detect user benefits of including patient generated health data at digital health centres.

To understand the future of connected health and user needs, a literature review and multiple user interviews were conducted. The gained insights were converted into storyboards with user interfaces and tested through low fidelity prototypes in order to design a user experience concept.

The Master Thesis implied that patient generated health data could bring great potential to digital health centres. In the near future, the most relevant and applicable approach is through self-diagnostics, momentary snapshots of state of health and monitored awaiting and treatment processes. In regard to the user experience of digital health services, patient generated health data might result in more engaged patients and move the focus from doctors to patients. Furthermore, digital healthcare services might be perceived as more trustworthy and qualitative when including health data.},
 author    = {Norberg, Linn and Emme, Linus},
 keyword   = {Digital healthcare,doctor,patient,health data,connected medical devices,user experience design},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Patient generated health data and its effects on user experience in digital healthcare},
 year     = {2017},
}