Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En studie om svarstider i projekteringsprocessen

Alfredsson, Fredrik and Spolander, Victor (2017)
LTH School of Engineering in Helsingborg
Abstract (Swedish)
Projekteringsprocessen i byggbranschen är i ständig förändring. Större och
mer komplicerade byggnadsprojekt med högre krav på sig blir allt vanligare.
En lyckad projektering är en lyckad produktion. Detta ligger som grund till att
projekteringsprocessen måste fungera på ett effektivt sätt. Enligt Nasa och
Stanford university är nyckeln till en lyckad projektering att korta ned tiden
mellan fråga och svar. De har tillsammans utvecklat ett arbetssätt som kallas
Integrated concurrent engineering (ICE) för att lösa just den problematiken.
Denna studie har jämfört fyra olika byggnadsprojekt som använder sig av
olika mängd ICE i projekteringen för att reda ut om arbetssättet bidrar till
kortare svarstider. Den har även som mål att reda ut om det... (More)
Projekteringsprocessen i byggbranschen är i ständig förändring. Större och
mer komplicerade byggnadsprojekt med högre krav på sig blir allt vanligare.
En lyckad projektering är en lyckad produktion. Detta ligger som grund till att
projekteringsprocessen måste fungera på ett effektivt sätt. Enligt Nasa och
Stanford university är nyckeln till en lyckad projektering att korta ned tiden
mellan fråga och svar. De har tillsammans utvecklat ett arbetssätt som kallas
Integrated concurrent engineering (ICE) för att lösa just den problematiken.
Denna studie har jämfört fyra olika byggnadsprojekt som använder sig av
olika mängd ICE i projekteringen för att reda ut om arbetssättet bidrar till
kortare svarstider. Den har även som mål att reda ut om det finns faktorer som
vi idag inte känner till som påverkar svarstiderna. Emperin i studien består av
tre områden. Intervjuer som har gjorts med olika aktörer i de olika projekten,
observationer har gjorts på de olika projekteringsmötena och även på de olika
arbetssätten, men även kvantitativa mätningar på svarstider i de olika
projekten på databasen Sharepoint.
Rapporten har kommit fram till att tiden mellan fråga och svar blir kortare i en
projektering som stöds av arbetssättet ICE. Vidare har även faktorer som
gruppdynamik, struktur i kommunikation och dokumentation visat sig vara
bidragande orsaker (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alfredsson, Fredrik and Spolander, Victor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ice, vdc, kommunikation, dokumentation, svarstid, projektering, projektör, disciplin, breakouts
language
Swedish
id
8921713
date added to LUP
2017-07-10 04:10:27
date last changed
2018-10-18 10:36:42
@misc{8921713,
 abstract   = {{Projekteringsprocessen i byggbranschen är i ständig förändring. Större och
mer komplicerade byggnadsprojekt med högre krav på sig blir allt vanligare.
En lyckad projektering är en lyckad produktion. Detta ligger som grund till att
projekteringsprocessen måste fungera på ett effektivt sätt. Enligt Nasa och
Stanford university är nyckeln till en lyckad projektering att korta ned tiden
mellan fråga och svar. De har tillsammans utvecklat ett arbetssätt som kallas
Integrated concurrent engineering (ICE) för att lösa just den problematiken.
Denna studie har jämfört fyra olika byggnadsprojekt som använder sig av
olika mängd ICE i projekteringen för att reda ut om arbetssättet bidrar till
kortare svarstider. Den har även som mål att reda ut om det finns faktorer som
vi idag inte känner till som påverkar svarstiderna. Emperin i studien består av
tre områden. Intervjuer som har gjorts med olika aktörer i de olika projekten,
observationer har gjorts på de olika projekteringsmötena och även på de olika
arbetssätten, men även kvantitativa mätningar på svarstider i de olika
projekten på databasen Sharepoint.
Rapporten har kommit fram till att tiden mellan fråga och svar blir kortare i en
projektering som stöds av arbetssättet ICE. Vidare har även faktorer som
gruppdynamik, struktur i kommunikation och dokumentation visat sig vara
bidragande orsaker}},
 author    = {{Alfredsson, Fredrik and Spolander, Victor}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{En studie om svarstider i projekteringsprocessen}},
 year     = {{2017}},
}