Advanced

Föräldrars upplevelser av att få prematura barn, en litteraturstudie.

Sarwari, Noor LU (2017) SJSK20 20171
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Föräldrar till prematura barn påbörjar sitt föräldraskap tidigare än vad föräldrar som haft en fullgången graviditet gör. Detta innebär att föräldrarnas förhoppningar och tankar om barnet förändras och istället läggs fokuset på barnets överlevnad. Tiden är svår för föräldrarna och de utvecklar ofta känslor av stress, ängslan och oro samt hjälplöshet. Syfte: Att beskriva föräldrars upplevelser av att få prematura barn. Metod: En litteraturstudie baserad på 9 kvalitativa vetenskapliga studier. Resultat: Den här litteraturstudiens resultat innehåller 4 stycken huvudteman; “Känslorna relaterat till föräldraskapet”, “Kommunikation och information”, “Delaktighet och stöd” och “Miljön på sjukhuset”.
Konklusion: För att reducera de... (More)
Bakgrund: Föräldrar till prematura barn påbörjar sitt föräldraskap tidigare än vad föräldrar som haft en fullgången graviditet gör. Detta innebär att föräldrarnas förhoppningar och tankar om barnet förändras och istället läggs fokuset på barnets överlevnad. Tiden är svår för föräldrarna och de utvecklar ofta känslor av stress, ängslan och oro samt hjälplöshet. Syfte: Att beskriva föräldrars upplevelser av att få prematura barn. Metod: En litteraturstudie baserad på 9 kvalitativa vetenskapliga studier. Resultat: Den här litteraturstudiens resultat innehåller 4 stycken huvudteman; “Känslorna relaterat till föräldraskapet”, “Kommunikation och information”, “Delaktighet och stöd” och “Miljön på sjukhuset”.
Konklusion: För att reducera de negativa känslorna föräldrarna upplever relaterat till det prematura barnet såsom oro och rädsla är det viktigt att föräldrarna känner sig trygga i sin roll. Det är viktigt att föräldrarna upplever att de har möjligheten att kommunicera med vårdpersonalen genom en öppen dialog samt att de får tillräckligt med stöd och information från vårdpersonalen som bör arbeta familjecentrerat. Det är även essentiellt att föräldrarna blir involverade i vården av sitt prematura barn för att öka föräldrarnas känsla av delaktighet samt stärka föräldrarnas relation till barnet trots den hektiska och tekniska miljön på avdelningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sarwari, Noor LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
föräldrar, upplevelser, prematura barn
language
Swedish
id
8921934
date added to LUP
2018-02-09 08:02:37
date last changed
2018-02-09 08:02:37
@misc{8921934,
 abstract   = {Bakgrund: Föräldrar till prematura barn påbörjar sitt föräldraskap tidigare än vad föräldrar som haft en fullgången graviditet gör. Detta innebär att föräldrarnas förhoppningar och tankar om barnet förändras och istället läggs fokuset på barnets överlevnad. Tiden är svår för föräldrarna och de utvecklar ofta känslor av stress, ängslan och oro samt hjälplöshet. Syfte: Att beskriva föräldrars upplevelser av att få prematura barn. Metod: En litteraturstudie baserad på 9 kvalitativa vetenskapliga studier. Resultat: Den här litteraturstudiens resultat innehåller 4 stycken huvudteman; “Känslorna relaterat till föräldraskapet”, “Kommunikation och information”, “Delaktighet och stöd” och “Miljön på sjukhuset”.
Konklusion: För att reducera de negativa känslorna föräldrarna upplever relaterat till det prematura barnet såsom oro och rädsla är det viktigt att föräldrarna känner sig trygga i sin roll. Det är viktigt att föräldrarna upplever att de har möjligheten att kommunicera med vårdpersonalen genom en öppen dialog samt att de får tillräckligt med stöd och information från vårdpersonalen som bör arbeta familjecentrerat. Det är även essentiellt att föräldrarna blir involverade i vården av sitt prematura barn för att öka föräldrarnas känsla av delaktighet samt stärka föräldrarnas relation till barnet trots den hektiska och tekniska miljön på avdelningen.},
 author    = {Sarwari, Noor},
 keyword   = {föräldrar,upplevelser,prematura barn},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Föräldrars upplevelser av att få prematura barn, en litteraturstudie.},
 year     = {2017},
}