Advanced

Vision, fenomen och begrepp- En studie av flexibilitet inom lärandemiljöer för högre utbildning

Coskun, Filiz LU (2017) AAHM01 20171
Department of Architecture and the Built Environment
Abstract (Swedish)
Inom fältet för högre utbildning sker nu stora förändringar, både vad ­gäller ­pedagogiska metoder och tekniska lösningar men också i form av en ökad ­konkurrens mellan lärosäten. Förändringar som avspeglar sig i arkitekturen genom en omfattande pågående och planerad framtida byggnation av lärandemiljöer. I de vägledande campusplaner och dokument som lärosäten och fastighetsägare gemensamt tar fram beskrivs miljöerna med ett visionärt språkbruk. Exempel på vanligt förekommande ord är samverkan, profilbyggnad och flexibilitet. Bristen på tydliga definitioner av de visionära orden framstår som problematiskt för det arkitektoniska arbetet.
Syftet och målet med examensarbetet var att försöka öka förståelsen för det visionära språk som används... (More)
Inom fältet för högre utbildning sker nu stora förändringar, både vad ­gäller ­pedagogiska metoder och tekniska lösningar men också i form av en ökad ­konkurrens mellan lärosäten. Förändringar som avspeglar sig i arkitekturen genom en omfattande pågående och planerad framtida byggnation av lärandemiljöer. I de vägledande campusplaner och dokument som lärosäten och fastighetsägare gemensamt tar fram beskrivs miljöerna med ett visionärt språkbruk. Exempel på vanligt förekommande ord är samverkan, profilbyggnad och flexibilitet. Bristen på tydliga definitioner av de visionära orden framstår som problematiskt för det arkitektoniska arbetet.
Syftet och målet med examensarbetet var att försöka öka förståelsen för det visionära språk som används vid planering av lärandemiljöer inom ­högre ­utbildning. Studien begränsades till att omfatta fenomenet och begreppet ­flexibilitet. Begreppets användning och definition inom arkitekturfältet analyserades varpå en egen definitionsmodell anpassad för ämnet formades. Därefter genomfördes en serie undersökningar där ett befintligt program testades i relation till en plats. Fallstudien bedrevs i två delar, en teoretisk och en praktisk.
Analysen och fallstudien resulterade i en ökad förståelse för begreppets inneboende komplexitet och nyanser. En slutsats för projektet är att begreppets konsekvenser för arkitekturen bäst studeras i gränssnittet mellan det flexibla och det specifika för verksamheten, programmet och platsen. Vidare studier krävs för att kvalitetssäkra begreppsmodellen och för att vidare undersöka begreppet specificitet.
Sökord: flexibilitet, generalitet, elasticitet, robusthet, lärandemiljöer, högre utbildning (Less)
Popular Abstract
The diverse field of higher education is facing multiple challenges meanwhile undergoing major transformation, driven by new teaching and learning structures, implementation of virtual and online technology and growing competition between universities as they battle to attract staff, researchers and students. A large number of construction projects have been carried out on Swedish campuses over the last decades and yet a vast number of projects are being planned. Strategic planning documents are jointly presented by property owners of campus estate and universities themselves in the work process of campus design and planning. This study shows that visionary statements describing learning environments and university architecture are... (More)
The diverse field of higher education is facing multiple challenges meanwhile undergoing major transformation, driven by new teaching and learning structures, implementation of virtual and online technology and growing competition between universities as they battle to attract staff, researchers and students. A large number of construction projects have been carried out on Swedish campuses over the last decades and yet a vast number of projects are being planned. Strategic planning documents are jointly presented by property owners of campus estate and universities themselves in the work process of campus design and planning. This study shows that visionary statements describing learning environments and university architecture are commonly used within these strategic planning documents. Examples of frequently used terms are “sustainable design”, “flexible learning environments” and “high profile architecture”. It is problematic that these statements, which have large impact on the outcome of the physical environment, are not clearly defined.
The aim of this degree project was to increase the understanding of visionary statements concerning the term and phenomenon ”flexibility” used in the previously mentioned planning documents. The usage and definition of flexibility within the field of architecture was analyzed and a research model was formed to relate the term to the subject. Thereafter, a series of surveys were carried out where an existing program for the The Faculty of Fine, Applied and Performing Arts at The University of Gothenburg was tested in relation to a site in Gothenburg.
The analysis and case study resulted in an increased understanding of the inherent complexity and shades of the term flexibility. The result underlines the need of clear definitions in the usage of visionary words in relation to the planning of campus design. To describe flexible campus architecture, additional terms such as robustness, adaptability (sv. generalitet) and elasticity are needed. Furthermore the impact of the concept flexibility is best studied in the intersection of “the flexible” and “the specific” and in relation to a site, a faculty and a program. Further studies should be conducted to refine the research model as well as further define “the specific”. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Coskun, Filiz LU
supervisor
organization
course
AAHM01 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Flexibility, adaptability, elasticity, robustness, learning environments, campus deisgn, teaching environments, higher education, architecture flexibilitet, generalitet, elasticitet, robusthet, lärandemiljöer, högre utbildning
language
Swedish
id
8922224
date added to LUP
2017-12-11 14:59:43
date last changed
2017-12-11 14:59:43
@misc{8922224,
 abstract   = {Inom fältet för högre utbildning sker nu stora förändringar, både vad ­gäller ­pedagogiska metoder och tekniska lösningar men också i form av en ökad ­konkurrens mellan lärosäten. Förändringar som avspeglar sig i arkitekturen genom en omfattande pågående och planerad framtida byggnation av lärandemiljöer. I de vägledande campusplaner och dokument som lärosäten och fastighetsägare gemensamt tar fram beskrivs miljöerna med ett visionärt språkbruk. Exempel på vanligt förekommande ord är samverkan, profilbyggnad och flexibilitet. Bristen på tydliga definitioner av de visionära orden framstår som problematiskt för det arkitektoniska arbetet.
Syftet och målet med examensarbetet var att försöka öka förståelsen för det visionära språk som används vid planering av lärandemiljöer inom ­högre ­utbildning. Studien begränsades till att omfatta fenomenet och begreppet ­flexibilitet. Begreppets användning och definition inom arkitekturfältet analyserades varpå en egen definitionsmodell anpassad för ämnet formades. Därefter genomfördes en serie undersökningar där ett befintligt program testades i relation till en plats. Fallstudien bedrevs i två delar, en teoretisk och en praktisk.
Analysen och fallstudien resulterade i en ökad förståelse för begreppets inneboende komplexitet och nyanser. En slutsats för projektet är att begreppets konsekvenser för arkitekturen bäst studeras i gränssnittet mellan det flexibla och det specifika för verksamheten, programmet och platsen. Vidare studier krävs för att kvalitetssäkra begreppsmodellen och för att vidare undersöka begreppet specificitet.
Sökord: flexibilitet, generalitet, elasticitet, robusthet, lärandemiljöer, högre utbildning},
 author    = {Coskun, Filiz},
 keyword   = {Flexibility,adaptability,elasticity,robustness,learning environments,campus deisgn,teaching environments,higher education,architecture flexibilitet,generalitet,elasticitet,robusthet,lärandemiljöer,högre utbildning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vision, fenomen och begrepp- En studie av flexibilitet inom lärandemiljöer för högre utbildning},
 year     = {2017},
}