Advanced

Eventstudier som bevismedel i insiderfall

Alvedal, Filip LU (2017) JURM02 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
En eventstudie är en statistisk metod för att fastställa hur en viss händelse – t.ex. offentliggörandet av ny information – har påverkat priset på en eller flera aktier. Genom metoden kan de prisförändringar som inte beror på den studerade händelsen borträknas. Detta arbete analyserar två möjliga användningsområden för eventstudier vid misstanke om överträdelser av insiderregleringens handelsförbud: dels hur de kan användas för att fastställa om viss information var ägnad att väsentligt påverka priset på en aktie, dels hur de kan användas för beräkna den vinning som en överträdelse av handelsförbudet medfört. Uppsatsens slutsats avseende den första frågan är att metoden hade kunnat bidra som en lösning på de
problem som brottsutredande... (More)
En eventstudie är en statistisk metod för att fastställa hur en viss händelse – t.ex. offentliggörandet av ny information – har påverkat priset på en eller flera aktier. Genom metoden kan de prisförändringar som inte beror på den studerade händelsen borträknas. Detta arbete analyserar två möjliga användningsområden för eventstudier vid misstanke om överträdelser av insiderregleringens handelsförbud: dels hur de kan användas för att fastställa om viss information var ägnad att väsentligt påverka priset på en aktie, dels hur de kan användas för beräkna den vinning som en överträdelse av handelsförbudet medfört. Uppsatsens slutsats avseende den första frågan är att metoden hade kunnat bidra som en lösning på de
problem som brottsutredande myndigheter och domstolar ställs inför vid bedömningen av viss informations prispåverkande potential. Uppsatsens slutsats avseende den andra frågan är att vinstberäkningar som utförs genom eventstudier ger mera rättvisande resultat än beräkningar som utförs med de metoder som används i dag. (Less)
Popular Abstract
An event study is a statistical method for determining how a particular event – e.g. the release of new information – affected the prices of stocks. Through an event study, stock price movements associated with a specific firm may be separated from overall market movements.
This thesis analyses two possible uses of event studies in Swedish cases of insider trading: Firstly, how can an event study be used to determine whether a particular piece of information was material? Secondly, how can event studies be used to calculate the gain resulting from insider trading? The first conclusion of this thesis is that event studies could present a solution to the problems faced by prosecutors and courts in assessing the materiality of a particular... (More)
An event study is a statistical method for determining how a particular event – e.g. the release of new information – affected the prices of stocks. Through an event study, stock price movements associated with a specific firm may be separated from overall market movements.
This thesis analyses two possible uses of event studies in Swedish cases of insider trading: Firstly, how can an event study be used to determine whether a particular piece of information was material? Secondly, how can event studies be used to calculate the gain resulting from insider trading? The first conclusion of this thesis is that event studies could present a solution to the problems faced by prosecutors and courts in assessing the materiality of a particular piece of information. The second conclusion of this thesis is that gain in cases of insider trading should be calculated using event studies, since the methods used today provide inaccurate results. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alvedal, Filip LU
supervisor
organization
alternative title
The use of event studies as evidence in cases of insider trading
course
JURM02 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Rättsekonomi, Börsrätt, Straffrätt
language
Swedish
id
8922332
date added to LUP
2017-09-21 13:22:51
date last changed
2017-09-21 13:22:51
@misc{8922332,
 abstract   = {En eventstudie är en statistisk metod för att fastställa hur en viss händelse – t.ex. offentliggörandet av ny information – har påverkat priset på en eller flera aktier. Genom metoden kan de prisförändringar som inte beror på den studerade händelsen borträknas. Detta arbete analyserar två möjliga användningsområden för eventstudier vid misstanke om överträdelser av insiderregleringens handelsförbud: dels hur de kan användas för att fastställa om viss information var ägnad att väsentligt påverka priset på en aktie, dels hur de kan användas för beräkna den vinning som en överträdelse av handelsförbudet medfört. Uppsatsens slutsats avseende den första frågan är att metoden hade kunnat bidra som en lösning på de
problem som brottsutredande myndigheter och domstolar ställs inför vid bedömningen av viss informations prispåverkande potential. Uppsatsens slutsats avseende den andra frågan är att vinstberäkningar som utförs genom eventstudier ger mera rättvisande resultat än beräkningar som utförs med de metoder som används i dag.},
 author    = {Alvedal, Filip},
 keyword   = {Rättsekonomi,Börsrätt,Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Eventstudier som bevismedel i insiderfall},
 year     = {2017},
}