Advanced

Skydda förpackningen - En uppsats om förpackningsutstyrselskyddet inom varumärkesrätten och marknadsrätten

Byström, My LU (2017) JURM02 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Through research in legal acts, legislative history, judgments, and doctrine this paper presents the requirements protection for product trough trademark laws and through the Swedish Marketing Act. The thesis also raises the matter of the complication of legal force which might arise from the new possibility of petitioning for another product packaging to be banned from the market and action for damages with regards to trademark legislation and Swedish Marketing Act in the same trial.

Judgments in the respective legal field makes it clear that elements such as word- or figurative marks, color and shapes are important when examining distinctiveness and risk of confusion. The examination of distinctiveness of a product packaging is based... (More)
Through research in legal acts, legislative history, judgments, and doctrine this paper presents the requirements protection for product trough trademark laws and through the Swedish Marketing Act. The thesis also raises the matter of the complication of legal force which might arise from the new possibility of petitioning for another product packaging to be banned from the market and action for damages with regards to trademark legislation and Swedish Marketing Act in the same trial.

Judgments in the respective legal field makes it clear that elements such as word- or figurative marks, color and shapes are important when examining distinctiveness and risk of confusion. The examination of distinctiveness of a product packaging is based on the general impression of the product considering the different elements. Risk of confusion must be assessed when a trademark is used without consent of the trademark proprietor or to stop a registration of a similar sign.

To assess if a product packaging is unlawful in its close resemblance to another packaging in relation to the 14 § Swedish Marketing Act there are requirements for distinctiveness, reputation and risk of confusion. The Swedish Marketing Court previously never assessed trademark criteria when deciding if a packaging is unlawful in relation to the Swedish Marketing Act. However, in recent judgments trademark criteria has been a part of the assessment. There remain differences between the two legislations such as the purpose of the legislation and how the assessment of the criteria is made.

The ability to petition for the removal of a competitor’s product packaging in the same litigation also raises the question of legal force. Previously a judgment based on trademark legislation would not hinder a new litigation based on the Swedish Marketing Act. In the government bill leading up to the new court they express that legal force should not hinder the possibility of two different litigations. With requirements set out in doctrine in procedural law legal force might be applicable. This should be clarified by the courts in the future. (Less)
Abstract (Swedish)
I uppsatsen behandlas hur skyddet för förpackningsutstyrslar ser ut idag i varumärkesrätten och marknadsföringsrätten. Genom rättsdogmatisk metod redogörs för hur skyddet ser ut i dagsläget och vilka avväganden som behöver klargöras avseende rättskraft med hänsyn till den nya domstolsordningen.

Med belysning i praxis är det tydligt att element så som ord- och figurmärken, färg och form tas in i bedömningen för särskiljningsförmåga och förväxlingsrisk. I varumärkesrätten ställs krav på särprägel och antingen registrering eller inarbetning för att få skydd för sin produktförpackning. Om förpackningsutstyrseln har särskiljningsförmåga bedöms vid en helhetsbedömning av de olika elementen. Förväxlingsrisk ska bedömas vid misstänkt intrång... (More)
I uppsatsen behandlas hur skyddet för förpackningsutstyrslar ser ut idag i varumärkesrätten och marknadsföringsrätten. Genom rättsdogmatisk metod redogörs för hur skyddet ser ut i dagsläget och vilka avväganden som behöver klargöras avseende rättskraft med hänsyn till den nya domstolsordningen.

Med belysning i praxis är det tydligt att element så som ord- och figurmärken, färg och form tas in i bedömningen för särskiljningsförmåga och förväxlingsrisk. I varumärkesrätten ställs krav på särprägel och antingen registrering eller inarbetning för att få skydd för sin produktförpackning. Om förpackningsutstyrseln har särskiljningsförmåga bedöms vid en helhetsbedömning av de olika elementen. Förväxlingsrisk ska bedömas vid misstänkt intrång eller för att förhindra en ny registrering av ett liknande tecken.

I bedömningen om en förpackningsutstyrsel utgör en vilseledande efterbildning enligt 14 § MFL ska den ursprungliga förpackningsutstyrseln ha särprägel, vara känt och det ska föreligga förväxlingsrisk mellan de två förpackningarna.

Tidigare har Marknadsdomstolen inte tagit ställning till varumärkesintrång, och känneteckenrättsliga frågor har inte handlagts vid denna domstol. Men i nya avgöranden tar de in varumärkesrättslig praxis, och i de nya Patent- och marknadsdomstolarna finns möjlighet att väcka talan om både marknadsrätt och varumärkesrätt. Men de två lagarna har inte samma syfte och bedöms från vad som kan ses i praxis inte helt på samma sätt. Det föreligger alltså fortfarande skillnader i skyddet.

Att bedömningen av de två aktuella skydden för produktutstyrslar handläggs gemensamt väcker även frågan om rättskraft. Tidigare har det inte bedömts föreligga rättskraft så som litispendens och res judicata när ett mål har avgjorts om efterbildning med anledning av att de avgjorts i två olika domstolsordningar. Förarbetet till den nya Patent- och marknadsdomstolen uttrycker att rättskraft inte ska hindra möjligheter till två separata rättegångar avseende det marknadsrättsliga skyddet och det varumärkesrättsliga skyddet. Men med anledning av att rättskraftsläran även kan omfatta alternativa grunder är frågan om rättskraft inte klarlagd och bör förtydligas i framtida praxis. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Byström, My LU
supervisor
organization
alternative title
Protect the packaging - The special relationship between trademark protection and the Swedish Marketing regarding product packaging
course
JURM02 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
civilrätt, EU-rätt, immaterialrätt, marknadsrätt, vilseledande efterbildning, varumärkesrätt
language
Swedish
id
8922338
date added to LUP
2017-09-05 10:41:19
date last changed
2017-09-05 10:41:19
@misc{8922338,
 abstract   = {Through research in legal acts, legislative history, judgments, and doctrine this paper presents the requirements protection for product trough trademark laws and through the Swedish Marketing Act. The thesis also raises the matter of the complication of legal force which might arise from the new possibility of petitioning for another product packaging to be banned from the market and action for damages with regards to trademark legislation and Swedish Marketing Act in the same trial.

Judgments in the respective legal field makes it clear that elements such as word- or figurative marks, color and shapes are important when examining distinctiveness and risk of confusion. The examination of distinctiveness of a product packaging is based on the general impression of the product considering the different elements. Risk of confusion must be assessed when a trademark is used without consent of the trademark proprietor or to stop a registration of a similar sign. 

To assess if a product packaging is unlawful in its close resemblance to another packaging in relation to the 14 § Swedish Marketing Act there are requirements for distinctiveness, reputation and risk of confusion. The Swedish Marketing Court previously never assessed trademark criteria when deciding if a packaging is unlawful in relation to the Swedish Marketing Act. However, in recent judgments trademark criteria has been a part of the assessment. There remain differences between the two legislations such as the purpose of the legislation and how the assessment of the criteria is made. 
 
The ability to petition for the removal of a competitor’s product packaging in the same litigation also raises the question of legal force. Previously a judgment based on trademark legislation would not hinder a new litigation based on the Swedish Marketing Act. In the government bill leading up to the new court they express that legal force should not hinder the possibility of two different litigations. With requirements set out in doctrine in procedural law legal force might be applicable. This should be clarified by the courts in the future.},
 author    = {Byström, My},
 keyword   = {civilrätt,EU-rätt,immaterialrätt,marknadsrätt,vilseledande efterbildning,varumärkesrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skydda förpackningen - En uppsats om förpackningsutstyrselskyddet inom varumärkesrätten och marknadsrätten},
 year     = {2017},
}