Advanced

Att skildra verkligheten i allmänhetens tjänst - En kritisk diskursanalys av Sveriges radios och Sveriges Televisions nyhetsrapportering om folkomröstningen om fredsavtalet i Colombia 2016

Grann, Karin LU (2017) MRSG31 20171
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
I augusti 2016 skrev colombianska regeringen och FARC-gerillan under ett fredsavtal som skulle avsluta den längsta väpnade konflikten i modern historia. Det genomfördes samma år i oktober en folkomröstning i landet som skulle ratificera fredsavtalet. Inför folkomröstningen uppmärksammades polariseringen bland befolkningen rörande inställningen till det framarbetade avtalet. Huvudsakligen på grund av de stora rörelserna som propagerade för respektive emot ratificering av fredsavtalet mellan FARC och regeringen.
Nyhetsaktörerna Sveriges radio och Sveriges television skildrade i sin rapportering ja- och nej-sidan. Med utgångspunkt i rapporteringen om de två sidorna undersöker jag hur påträffade diskursiva strategier gestaltat dessa utifrån... (More)
I augusti 2016 skrev colombianska regeringen och FARC-gerillan under ett fredsavtal som skulle avsluta den längsta väpnade konflikten i modern historia. Det genomfördes samma år i oktober en folkomröstning i landet som skulle ratificera fredsavtalet. Inför folkomröstningen uppmärksammades polariseringen bland befolkningen rörande inställningen till det framarbetade avtalet. Huvudsakligen på grund av de stora rörelserna som propagerade för respektive emot ratificering av fredsavtalet mellan FARC och regeringen.
Nyhetsaktörerna Sveriges radio och Sveriges television skildrade i sin rapportering ja- och nej-sidan. Med utgångspunkt i rapporteringen om de två sidorna undersöker jag hur påträffade diskursiva strategier gestaltat dessa utifrån Teun Van Dijks diskursa- nalys. Jesper Strömbäcks gestaltningsteori är det teoretiska perspektiv som appliceras, en teori med grunduppfattningen att nyheter inte är en objektiv återgivning av verkligheten. Studiens primärmaterial är nyhetsartiklar publicerade av svensk public service. Syftet är att synliggöra hur ja och nej-sidan blivit gestaltade och ge en ökad förståelse kring problematiken med subjektivitet vid skildring av politiska processer.
Undersökningens resultat visar att huvudsakligen gestaltas ja-sidan vara för fred medan nej-sidan vara emot. Rapporteringen åstadkommer polarisering i majoriteten av sina nyhetsartiklar. Dock förekommer det tillfällen när även nej-sidan gestaltas vara för fred i Colombia. Detta sker genom explicita uttryck, strukturerad betoning samt genom representation i nyhetsartiklarna. Slutsatsen efter genomförd undersökning är att den dikotomi som målas upp inte överensstämmer med den gemensamt uttalade viljan för fred. Studien öppnar upp för vidare forskning och granskning av statligt finansierad media och dess gestaltning av dikotomier vid fredsprocesser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Grann, Karin LU
supervisor
organization
course
MRSG31 20171
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Colombia, Konflikt, fredsavtal, nyhetsrapportering, folkomröstning, fredsjournalistik
language
Swedish
id
8922657
date added to LUP
2017-09-26 08:09:44
date last changed
2017-09-26 08:09:44
@misc{8922657,
 abstract   = {I augusti 2016 skrev colombianska regeringen och FARC-gerillan under ett fredsavtal som skulle avsluta den längsta väpnade konflikten i modern historia. Det genomfördes samma år i oktober en folkomröstning i landet som skulle ratificera fredsavtalet. Inför folkomröstningen uppmärksammades polariseringen bland befolkningen rörande inställningen till det framarbetade avtalet. Huvudsakligen på grund av de stora rörelserna som propagerade för respektive emot ratificering av fredsavtalet mellan FARC och regeringen.
Nyhetsaktörerna Sveriges radio och Sveriges television skildrade i sin rapportering ja- och nej-sidan. Med utgångspunkt i rapporteringen om de två sidorna undersöker jag hur påträffade diskursiva strategier gestaltat dessa utifrån Teun Van Dijks diskursa- nalys. Jesper Strömbäcks gestaltningsteori är det teoretiska perspektiv som appliceras, en teori med grunduppfattningen att nyheter inte är en objektiv återgivning av verkligheten. Studiens primärmaterial är nyhetsartiklar publicerade av svensk public service. Syftet är att synliggöra hur ja och nej-sidan blivit gestaltade och ge en ökad förståelse kring problematiken med subjektivitet vid skildring av politiska processer.
Undersökningens resultat visar att huvudsakligen gestaltas ja-sidan vara för fred medan nej-sidan vara emot. Rapporteringen åstadkommer polarisering i majoriteten av sina nyhetsartiklar. Dock förekommer det tillfällen när även nej-sidan gestaltas vara för fred i Colombia. Detta sker genom explicita uttryck, strukturerad betoning samt genom representation i nyhetsartiklarna. Slutsatsen efter genomförd undersökning är att den dikotomi som målas upp inte överensstämmer med den gemensamt uttalade viljan för fred. Studien öppnar upp för vidare forskning och granskning av statligt finansierad media och dess gestaltning av dikotomier vid fredsprocesser.},
 author    = {Grann, Karin},
 keyword   = {Colombia,Konflikt,fredsavtal,nyhetsrapportering,folkomröstning,fredsjournalistik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att skildra verkligheten i allmänhetens tjänst - En kritisk diskursanalys av Sveriges radios och Sveriges Televisions nyhetsrapportering om folkomröstningen om fredsavtalet i Colombia 2016},
 year     = {2017},
}