Advanced

Att styra på avstånd: en governmentalitetsanalys av EU:s CSR-policy

Lindvall Pranell, Cornelia LU (2017) MRSK61 20171
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Den här kandidatuppsatsen analyserar EU:s CSR-policy utifrån ett governmentalitetsperspektiv. I en grundläggande bemärkelse är företags sociala ansvar, Corporate Social Responsibility (CSR), om att styra någons beteende att agera ansvarsfullt. Ett liknande perspektiv på styrning introducerades av Michel Foucault som governmentalitet och har senare vidareutvecklats av ett antal teoretiker. I synnerhet har de neoliberala systemen för styrning behandlats som att styra genom frihet. Syftet med uppsatsen är att se hur styrningen av CSR kan förstås med hjälp av att analysera governmentaliteter, det vill säga de rationaliteter och tek-niker som agerar som möjliggörare. Som uppsatsens empiri används policydokument om CSR ifrån EU. Uppsatsen... (More)
Den här kandidatuppsatsen analyserar EU:s CSR-policy utifrån ett governmentalitetsperspektiv. I en grundläggande bemärkelse är företags sociala ansvar, Corporate Social Responsibility (CSR), om att styra någons beteende att agera ansvarsfullt. Ett liknande perspektiv på styrning introducerades av Michel Foucault som governmentalitet och har senare vidareutvecklats av ett antal teoretiker. I synnerhet har de neoliberala systemen för styrning behandlats som att styra genom frihet. Syftet med uppsatsen är att se hur styrningen av CSR kan förstås med hjälp av att analysera governmentaliteter, det vill säga de rationaliteter och tek-niker som agerar som möjliggörare. Som uppsatsens empiri används policydokument om CSR ifrån EU. Uppsatsen konkluderar att EU:s CSR-policy kan ses som ett svar på bristande förtroende hos allmänheten för företagen, och drivs både av sociala och ekonomiska rationaliteter. Analysen visar att EU är med och skapar en kunskap om att CSR är (ekonomiskt) bra för företag. Denna utveckling kan ses som en yttring av vad Ronen Shamir kallar moraliseringen av marknaden, när det sociala blir en del av ekonomin. (Less)
Popular Abstract
This Bachelor's thesis analysis EU CSR policy from a perspective of governmen-tality. In a basic sense, Corporate Social Responsibility is about governing one’s behaviour to act responsible. A similar perspective on governing was introduced by Michel Foucault as governmentality, and has later developed by other scholars. In particular, the neoliberal system for governing has been treated as a governing through freedom. The purpose of the thesis is to see how the governing of CSR can be understood through the analysis of governmentalitets, i.e. the rationalities and techniques which act as enablers. Policy documents from the EU is used as the thesis empirical material. The thesis concludes that EU CSR policy can be seen as an answer to... (More)
This Bachelor's thesis analysis EU CSR policy from a perspective of governmen-tality. In a basic sense, Corporate Social Responsibility is about governing one’s behaviour to act responsible. A similar perspective on governing was introduced by Michel Foucault as governmentality, and has later developed by other scholars. In particular, the neoliberal system for governing has been treated as a governing through freedom. The purpose of the thesis is to see how the governing of CSR can be understood through the analysis of governmentalitets, i.e. the rationalities and techniques which act as enablers. Policy documents from the EU is used as the thesis empirical material. The thesis concludes that EU CSR policy can be seen as an answer to crisis of confidence among the public towards the market, and is driven by both social and economic rationalities. The analysis shows that the EU is participating in creating a knowledge about CSR as (economic) good for companies. This development can be seen as a manifestation of what Ronen Shamir call the moralization of the market, when the social becomes a part of the economy. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindvall Pranell, Cornelia LU
supervisor
organization
course
MRSK61 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
EU, styrningsmentalitet, governmentality, governmentalitet, CSR, företags sociala ansvar, policy
language
Swedish
id
8922747
date added to LUP
2017-09-26 08:01:07
date last changed
2017-09-26 08:01:07
@misc{8922747,
 abstract   = {Den här kandidatuppsatsen analyserar EU:s CSR-policy utifrån ett governmentalitetsperspektiv. I en grundläggande bemärkelse är företags sociala ansvar, Corporate Social Responsibility (CSR), om att styra någons beteende att agera ansvarsfullt. Ett liknande perspektiv på styrning introducerades av Michel Foucault som governmentalitet och har senare vidareutvecklats av ett antal teoretiker. I synnerhet har de neoliberala systemen för styrning behandlats som att styra genom frihet. Syftet med uppsatsen är att se hur styrningen av CSR kan förstås med hjälp av att analysera governmentaliteter, det vill säga de rationaliteter och tek-niker som agerar som möjliggörare. Som uppsatsens empiri används policydokument om CSR ifrån EU. Uppsatsen konkluderar att EU:s CSR-policy kan ses som ett svar på bristande förtroende hos allmänheten för företagen, och drivs både av sociala och ekonomiska rationaliteter. Analysen visar att EU är med och skapar en kunskap om att CSR är (ekonomiskt) bra för företag. Denna utveckling kan ses som en yttring av vad Ronen Shamir kallar moraliseringen av marknaden, när det sociala blir en del av ekonomin.},
 author    = {Lindvall Pranell, Cornelia},
 keyword   = {EU,styrningsmentalitet,governmentality,governmentalitet,CSR,företags sociala ansvar,policy},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att styra på avstånd: en governmentalitetsanalys av EU:s CSR-policy},
 year     = {2017},
}