Advanced

Turismens påverkan på den lokala avfallshanteringen - En fallstudie av Borgholms kommun.

Lundberg, Louise LU and Grandin, Carolina (2017) MVEM02 20171
Studies in Environmental Science
Abstract
Waste is a growing environmental problem, especially organic waste that decomposes and generates large emissions of methane. In controlled environments, the methane emissions could instead be used to reduce the use of virgin substances, example fossil fouls. A good waste management is therefore of most importance which sometimes can be difficult to achieve. The waste management is particularly difficult at tourist destinations due to the fluctuating of waste during the year. The lack of studies within the field is problematic and it is of important to find solutions. This study compared three collecting system of food waste, to find out which is the most preferable in a sustainable development perspective. The aim with this paper was to... (More)
Waste is a growing environmental problem, especially organic waste that decomposes and generates large emissions of methane. In controlled environments, the methane emissions could instead be used to reduce the use of virgin substances, example fossil fouls. A good waste management is therefore of most importance which sometimes can be difficult to achieve. The waste management is particularly difficult at tourist destinations due to the fluctuating of waste during the year. The lack of studies within the field is problematic and it is of important to find solutions. This study compared three collecting system of food waste, to find out which is the most preferable in a sustainable development perspective. The aim with this paper was to find solutions to the tourist situation in the municipality of Borgholm, Sweden. Two surveys were performed provide that answer, one for the residents and the other for camps and holiday villages. The study shows that “separata kärl” is overall the most sustainable collecting system of food waste. For Borgholm the colleting system “optisk sortering” was found to be the most favorable. Because Borgholm already have implement the system and it would be expensive to introduce a new one, that only would give a slightly better collection ratio of food waste. The two surveys show that the camps and holiday villages causes most of the problem within waste management in Borgholm. Because the camps and holiday villages do not provide the guests enough opportunely to sort their waste. To get the best waste management at tourist destinations is it important that the governing in the area sets clear goals of what the waste management should achieve. It is also vital that the waste management is designed according to local conditions to receive the best result. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Din semester bidrar till den globala uppvärmningen

Avfall är ett växande globalt miljöproblem och en aspekt som orsakar svårigheter är deponering av matavfall som är den tredje största utsläppskällan av metangas i världen. Metangasen kan istället nyttjas som fordonsgas vilket skulle bidra till en minskad användning av fossila bränslen. Därför är en god avfallshantering av största vikt men det är inte alltid så lätt att uppnå i praktiken. Turism är ytterligare en aspekt som försvårar avfallshanteringen genom att det gör att avfallsmängderna varierar kraftigt över året.

Studien skulle utreda problematiken kring den höga turismen i Borgholms kommun för att ge förslag till framtida lösningar som även kan tillämpas i andra kommuner med... (More)
Din semester bidrar till den globala uppvärmningen

Avfall är ett växande globalt miljöproblem och en aspekt som orsakar svårigheter är deponering av matavfall som är den tredje största utsläppskällan av metangas i världen. Metangasen kan istället nyttjas som fordonsgas vilket skulle bidra till en minskad användning av fossila bränslen. Därför är en god avfallshantering av största vikt men det är inte alltid så lätt att uppnå i praktiken. Turism är ytterligare en aspekt som försvårar avfallshanteringen genom att det gör att avfallsmängderna varierar kraftigt över året.

Studien skulle utreda problematiken kring den höga turismen i Borgholms kommun för att ge förslag till framtida lösningar som även kan tillämpas i andra kommuner med liknande problem.
Studien påvisade att tömningsintervallet och kommunikationen orsakade de största problemen på turistanläggningarna. För att komma tillrätta med det krävs det insatser för att skapa ett bättre samarbete med turistverksamheterna och det lokala renhållningsföretaget för att minska avfallsmängden och förbättra källsorteringen på hushållsavfallet.

I Sverige finns tre olika insamlingssystem för matavfall och studien konstaterade att det inte var allt för stora skillnader mellan vilken av insamlingssystemen som var det mest hållbara alternativet. Därför är det allra viktigaste att kommunerna har matavfallsinsamling och inte vilket system som används. Borgholms kommun har separat matavfallsinsamling och denna metod bör de fortsätta med för det är kostsamt att införa ett nytt system och miljövinsten i form av metangas skulle inte bli mycket större.

Idag saknas forskning om turismens påverkan på avfallshanteringen vilket innebär att denna studie just idag är den enda studien inom området. Även hos branschorganisationen Avfall Sverige saknas kunskap inom området vilket gör att kommunerna i Sverige med turism inte har något stöd hur de ska arbeta med turistfrågan. För att få bästa möjliga avfallshantering på turistorter är det viktigt att de styrande i kommunen eller regionen sätter tydliga mål med vad avfallshanteringen ska uppnå. Det är även viktigt att avfallshanteringen är anpassad efter lokala förutsättningarna för att uppnå bäst resultat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundberg, Louise LU and Grandin, Carolina
supervisor
organization
course
MVEM02 20171
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Waste management, tourist destinations, food waste, collecting system
language
Swedish
id
8922823
date added to LUP
2017-08-22 16:20:59
date last changed
2017-08-22 16:20:59
@misc{8922823,
 abstract   = {Waste is a growing environmental problem, especially organic waste that decomposes and generates large emissions of methane. In controlled environments, the methane emissions could instead be used to reduce the use of virgin substances, example fossil fouls. A good waste management is therefore of most importance which sometimes can be difficult to achieve. The waste management is particularly difficult at tourist destinations due to the fluctuating of waste during the year. The lack of studies within the field is problematic and it is of important to find solutions. This study compared three collecting system of food waste, to find out which is the most preferable in a sustainable development perspective. The aim with this paper was to find solutions to the tourist situation in the municipality of Borgholm, Sweden. Two surveys were performed provide that answer, one for the residents and the other for camps and holiday villages. The study shows that “separata kärl” is overall the most sustainable collecting system of food waste. For Borgholm the colleting system “optisk sortering” was found to be the most favorable. Because Borgholm already have implement the system and it would be expensive to introduce a new one, that only would give a slightly better collection ratio of food waste. The two surveys show that the camps and holiday villages causes most of the problem within waste management in Borgholm. Because the camps and holiday villages do not provide the guests enough opportunely to sort their waste. To get the best waste management at tourist destinations is it important that the governing in the area sets clear goals of what the waste management should achieve. It is also vital that the waste management is designed according to local conditions to receive the best result.},
 author    = {Lundberg, Louise and Grandin, Carolina},
 keyword   = {Waste management,tourist destinations,food waste,collecting system},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Turismens påverkan på den lokala avfallshanteringen - En fallstudie av Borgholms kommun.},
 year     = {2017},
}