Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Effekter av ett kartläggningsbesök för individer med betydande hörselnedsättning

Netin, Amelia LU and Werther, Louise (2017) AUDM81 20171
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med studien är att undersöka effekten av ett kartläggningsbesök med
efterföljande telefonuppföljning på användande av kommunikationsstrategier och
hörselrelaterad livskvalitet för individer med betydande hörselnedsättning (TMV4 60-69 dB
HL på bättre örat).
Metod: Ett kartläggningsbesök utformades där fokus låg på individen och dennes
upplevda besvär kring den egna hörselnedsättningen. Under besöket utfördes en grundlig
genomgång av audiogrammet och det samtalades kring olika kommunikationsstrategier. För
att undersöka förändring i användande av kommunikationsstrategier och hörselrelaterad
livskvalitet användes självskattningsformulären Communication Strategies Scale (CSS)
respektive The Hearing Handicap Inventory for... (More)
Syfte: Syftet med studien är att undersöka effekten av ett kartläggningsbesök med
efterföljande telefonuppföljning på användande av kommunikationsstrategier och
hörselrelaterad livskvalitet för individer med betydande hörselnedsättning (TMV4 60-69 dB
HL på bättre örat).
Metod: Ett kartläggningsbesök utformades där fokus låg på individen och dennes
upplevda besvär kring den egna hörselnedsättningen. Under besöket utfördes en grundlig
genomgång av audiogrammet och det samtalades kring olika kommunikationsstrategier. För
att undersöka förändring i användande av kommunikationsstrategier och hörselrelaterad
livskvalitet användes självskattningsformulären Communication Strategies Scale (CSS)
respektive The Hearing Handicap Inventory for the Elderly (HHIE).
Resultat: För- och eftermätning av de båda självskattningsformulären visade ett statistiskt signifikant ökat användande av kommunikationsstrategier på gruppnivå. Däremot uppmättes ingen statistiskt signifikant förändring i hörselrelaterad livskvalitet. Vid jämförelse mellan gruppen med betydande hörselnedsättning och en grupp individer med grav
hörselnedsättning påvisades inga statistiskt signifikanta skillnader.
Slutsatser: Resultatet från studien tyder på att ett kartläggningsbesök kan öka användandet av kommunikationsstrategier på gruppnivå, vilket i längden också skulle kunna förbättra den hörselrelaterade livskvaliteten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Netin, Amelia LU and Werther, Louise
supervisor
organization
course
AUDM81 20171
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Hörselrelaterad livskvalitet, kommunikationsstrategier, HHIE, CSS, audiologisk rehabilitering.
language
Swedish
id
8923060
date added to LUP
2017-08-16 19:05:31
date last changed
2017-08-16 19:05:31
@misc{8923060,
 abstract   = {{Syfte: Syftet med studien är att undersöka effekten av ett kartläggningsbesök med
efterföljande telefonuppföljning på användande av kommunikationsstrategier och
hörselrelaterad livskvalitet för individer med betydande hörselnedsättning (TMV4 60-69 dB
HL på bättre örat).
Metod: Ett kartläggningsbesök utformades där fokus låg på individen och dennes
upplevda besvär kring den egna hörselnedsättningen. Under besöket utfördes en grundlig
genomgång av audiogrammet och det samtalades kring olika kommunikationsstrategier. För
att undersöka förändring i användande av kommunikationsstrategier och hörselrelaterad
livskvalitet användes självskattningsformulären Communication Strategies Scale (CSS)
respektive The Hearing Handicap Inventory for the Elderly (HHIE).
Resultat: För- och eftermätning av de båda självskattningsformulären visade ett statistiskt signifikant ökat användande av kommunikationsstrategier på gruppnivå. Däremot uppmättes ingen statistiskt signifikant förändring i hörselrelaterad livskvalitet. Vid jämförelse mellan gruppen med betydande hörselnedsättning och en grupp individer med grav
hörselnedsättning påvisades inga statistiskt signifikanta skillnader.
Slutsatser: Resultatet från studien tyder på att ett kartläggningsbesök kan öka användandet av kommunikationsstrategier på gruppnivå, vilket i längden också skulle kunna förbättra den hörselrelaterade livskvaliteten.}},
 author    = {{Netin, Amelia and Werther, Louise}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Effekter av ett kartläggningsbesök för individer med betydande hörselnedsättning}},
 year     = {{2017}},
}