Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den binaurala interaktionskomponenten (BIC) och kontralateral suppression av otoakustiska emissioner (CSOAE) hos normalhörande personer

Hassby, Max LU and Holmberg, Michael LU (2017) AUDM81 20171
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Föreliggande studie undersöker det eventuella sambandet mellan den binaurala interaktionskomponenten (BIC) och kontralateral suppression av otoakustiska emissioner (CSOAE). BIC är ett mått på den elektrofysiologiska responsen i hjärnstammen som uppstår vid binauralt hörande och CSOAE är ett mått på hur mycket de otoakustiska emissionerna (OAE) minskar när ett bredbandigt brus presenteras i det kontralaterala örat. Både BIC och CSOAE regleras delvis av det övre olivkomplexet (SOC) i hjärnstammen, därav är det möjligt att det finns en korrelation.
Normalhörande testdeltagare (n=37), 25 män och 12 kvinnor mellan 20-35 år (m=27 år), rekryterades. För att kontrollera för normal hörsel (TMV4 < 20 dB HL) utfördes tonaudiogram. Mellanörestatus... (More)
Föreliggande studie undersöker det eventuella sambandet mellan den binaurala interaktionskomponenten (BIC) och kontralateral suppression av otoakustiska emissioner (CSOAE). BIC är ett mått på den elektrofysiologiska responsen i hjärnstammen som uppstår vid binauralt hörande och CSOAE är ett mått på hur mycket de otoakustiska emissionerna (OAE) minskar när ett bredbandigt brus presenteras i det kontralaterala örat. Både BIC och CSOAE regleras delvis av det övre olivkomplexet (SOC) i hjärnstammen, därav är det möjligt att det finns en korrelation.
Normalhörande testdeltagare (n=37), 25 män och 12 kvinnor mellan 20-35 år (m=27 år), rekryterades. För att kontrollera för normal hörsel (TMV4 < 20 dB HL) utfördes tonaudiogram. Mellanörestatus kontrollerades med otoskopi och tympanometri. Stapediusreflexmätning utfördes för att kontrollera för eventuella felkällor reflexen kan generera. Hjärnstamsaudiometri (ABR) utfördes med monaural och binaural klickstimulering. BIC beräknades genom att subtrahera den binaurala från den summerade monaurala responsen. Latenstiden för två vågtoppar i BIC-kurvan bedömdes visuellt och jämfördes med CSOAE.
Resultatet pekade på att latenstiderna för BIC inte har en statistisk signifikant korrelation till CSOAE. Detta resultat antyder att den aktivitet ifrån SOC vi ser i BIC-responsen inte relaterar till den efferenta aktivitet vi ser ifrån SOC som visar sig i CSOAE. Avsaknaden av statistisk signifikans kan dock vara orsakad av metodologiska brister. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hassby, Max LU and Holmberg, Michael LU
supervisor
organization
course
AUDM81 20171
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
8923069
date added to LUP
2017-08-16 19:18:39
date last changed
2017-08-16 19:18:39
@misc{8923069,
 abstract   = {{Föreliggande studie undersöker det eventuella sambandet mellan den binaurala interaktionskomponenten (BIC) och kontralateral suppression av otoakustiska emissioner (CSOAE). BIC är ett mått på den elektrofysiologiska responsen i hjärnstammen som uppstår vid binauralt hörande och CSOAE är ett mått på hur mycket de otoakustiska emissionerna (OAE) minskar när ett bredbandigt brus presenteras i det kontralaterala örat. Både BIC och CSOAE regleras delvis av det övre olivkomplexet (SOC) i hjärnstammen, därav är det möjligt att det finns en korrelation.
Normalhörande testdeltagare (n=37), 25 män och 12 kvinnor mellan 20-35 år (m=27 år), rekryterades. För att kontrollera för normal hörsel (TMV4 < 20 dB HL) utfördes tonaudiogram. Mellanörestatus kontrollerades med otoskopi och tympanometri. Stapediusreflexmätning utfördes för att kontrollera för eventuella felkällor reflexen kan generera. Hjärnstamsaudiometri (ABR) utfördes med monaural och binaural klickstimulering. BIC beräknades genom att subtrahera den binaurala från den summerade monaurala responsen. Latenstiden för två vågtoppar i BIC-kurvan bedömdes visuellt och jämfördes med CSOAE.
Resultatet pekade på att latenstiderna för BIC inte har en statistisk signifikant korrelation till CSOAE. Detta resultat antyder att den aktivitet ifrån SOC vi ser i BIC-responsen inte relaterar till den efferenta aktivitet vi ser ifrån SOC som visar sig i CSOAE. Avsaknaden av statistisk signifikans kan dock vara orsakad av metodologiska brister.}},
 author    = {{Hassby, Max and Holmberg, Michael}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Den binaurala interaktionskomponenten (BIC) och kontralateral suppression av otoakustiska emissioner (CSOAE) hos normalhörande personer}},
 year     = {{2017}},
}