Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Selvopplevd psykisk helse, generell helserelatert livskvalitet og tinnitus

Aarsnes, Lorents Peter LU (2017) AUDM81 20171
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Norwegian)
Denne studiens formål er å undersøke forholdene mellom helse-relatert livskvalitet (HRQoL) og selvopplevd psykisk helse med nivå av tinnitusplager målt med Tinnitus Handicap Inventory. I tillegg vil forholdene mellom hørsel, kjønn, utdanning første konsultasjon og nivå av tinnitusplager, HRQoL og selvopplevd psykisk helse bli undersøkt. De 86 deltagerne ble rekruttert fra hjelpesøkende tinnituspasienter som var henvist til Haukeland Universitet Sykehus før behandling ble iverksatt. Den gjennomsnittlige THI skåren var lavere enn forventet. Det ble observert en korrelasjon mellom tinnitusplage og helse-relatert livskvalitet (-0,388) og selvopplevd psykisk helse (0,374). Det ble ikke observert noen korrelasjon sammenheng av nivå av... (More)
Denne studiens formål er å undersøke forholdene mellom helse-relatert livskvalitet (HRQoL) og selvopplevd psykisk helse med nivå av tinnitusplager målt med Tinnitus Handicap Inventory. I tillegg vil forholdene mellom hørsel, kjønn, utdanning første konsultasjon og nivå av tinnitusplager, HRQoL og selvopplevd psykisk helse bli undersøkt. De 86 deltagerne ble rekruttert fra hjelpesøkende tinnituspasienter som var henvist til Haukeland Universitet Sykehus før behandling ble iverksatt. Den gjennomsnittlige THI skåren var lavere enn forventet. Det ble observert en korrelasjon mellom tinnitusplage og helse-relatert livskvalitet (-0,388) og selvopplevd psykisk helse (0,374). Det ble ikke observert noen korrelasjon sammenheng av nivå av tinnitusplage, HRQoL, og selvopplevd psykisk helse med hørsel, kjønn, utdanning eller første konsultasjon. Resultatene fra denne studien antyder at det kan være av klinisk interesse å undersøke en pasients HRQoL og selvopplevde psykiske helse. Spesielt med tanke på de emosjonelle og funksjonelle konsekvensene tinnitus kan medføre. Et tidlig funn av redusert HRQoL og selvopplevd psykisk helse hos pasienter kan gi indikasjon for behandlingsprioritet. (Less)
Abstract
This study aims to explore the relations between health-related quality of life (HRQoL) and self-assessed psychological health with degree of tinnitus severity measured by the Tinnitus Handicap inventory. In addition, the relations between hearing, gender, education, initial consultation, and the severity of the tinnitus, HRQoL and self-assessed psychological health were explored. Eighty-six participants were recruited from help seeking tinnitus sufferers referred to Haukeland University Hospital prior to treatment. The mean score of tinnitus severity was rather low. There were observed a correlation between tinnitus severity and health-related quality of life (-0,388) and self-assessed psychological health (0,374). There was no observed... (More)
This study aims to explore the relations between health-related quality of life (HRQoL) and self-assessed psychological health with degree of tinnitus severity measured by the Tinnitus Handicap inventory. In addition, the relations between hearing, gender, education, initial consultation, and the severity of the tinnitus, HRQoL and self-assessed psychological health were explored. Eighty-six participants were recruited from help seeking tinnitus sufferers referred to Haukeland University Hospital prior to treatment. The mean score of tinnitus severity was rather low. There were observed a correlation between tinnitus severity and health-related quality of life (-0,388) and self-assessed psychological health (0,374). There was no observed relation between severity of tinnitus, HRQoL and self-assessed psychological health with hearing, gender, education or initial consultation. The results of the study suggest that it may be of clinical interests to examine patients’ HRQoL and self-assessed psychological health. Especially considering the consequences tinnitus may cause severe emotional and functional distress. Early detection of reduced HRQoL and self-assessed psychological health in patients may give an indication for health care priority. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Aarsnes, Lorents Peter LU
supervisor
organization
course
AUDM81 20171
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Norwegian
id
8923077
date added to LUP
2017-08-16 19:36:28
date last changed
2017-08-16 19:36:28
@misc{8923077,
 abstract   = {{This study aims to explore the relations between health-related quality of life (HRQoL) and self-assessed psychological health with degree of tinnitus severity measured by the Tinnitus Handicap inventory. In addition, the relations between hearing, gender, education, initial consultation, and the severity of the tinnitus, HRQoL and self-assessed psychological health were explored. Eighty-six participants were recruited from help seeking tinnitus sufferers referred to Haukeland University Hospital prior to treatment. The mean score of tinnitus severity was rather low. There were observed a correlation between tinnitus severity and health-related quality of life (-0,388) and self-assessed psychological health (0,374). There was no observed relation between severity of tinnitus, HRQoL and self-assessed psychological health with hearing, gender, education or initial consultation. The results of the study suggest that it may be of clinical interests to examine patients’ HRQoL and self-assessed psychological health. Especially considering the consequences tinnitus may cause severe emotional and functional distress. Early detection of reduced HRQoL and self-assessed psychological health in patients may give an indication for health care priority.}},
 author    = {{Aarsnes, Lorents Peter}},
 language   = {{nor}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Selvopplevd psykisk helse, generell helserelatert livskvalitet og tinnitus}},
 year     = {{2017}},
}