Advanced

Översättning och utprovning av SPA - ett bedömningsmaterial för diagnosticering av skenande tal

Andersson, Gabriella LU and Yngvesson, Carolina LU (2017) LOGM81 20171
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med studien var att översätta och bearbeta bedömningsmaterialet SPA (Screening Phonological Accuracy) till svenska och prova ut det samt jämföra resultaten mellan personer med skenande tal och matchade kontroller.
Metod: I studien deltog 12 personer i åldrarna 12–20 år; sex personer med skenande tal och sex matchade kontroller. Deltagarna fick under testningen föra ett samtal på tio minuter, återberätta en hörd berättelse samt genomföra testet SPA. I SPA fick deltagarna läsa ord eller fraser i fem sekunder för att sedan upprepa dem tre gånger, så snabbt som möjligt. SPA analyserades utefter avvikelser från målordet, berättelsen genom förekomst av icke-flytsfenomen och samtalen utifrån förekomst av symtom på skenande tal.
... (More)
Syfte: Syftet med studien var att översätta och bearbeta bedömningsmaterialet SPA (Screening Phonological Accuracy) till svenska och prova ut det samt jämföra resultaten mellan personer med skenande tal och matchade kontroller.
Metod: I studien deltog 12 personer i åldrarna 12–20 år; sex personer med skenande tal och sex matchade kontroller. Deltagarna fick under testningen föra ett samtal på tio minuter, återberätta en hörd berättelse samt genomföra testet SPA. I SPA fick deltagarna läsa ord eller fraser i fem sekunder för att sedan upprepa dem tre gånger, så snabbt som möjligt. SPA analyserades utefter avvikelser från målordet, berättelsen genom förekomst av icke-flytsfenomen och samtalen utifrån förekomst av symtom på skenande tal.
Resultat: Inga signifikanta skillnader sågs mellan grupperna på något av de ingående momenten. Måttliga effekter sågs för skillnaderna mellan grupperna på SPA och berättelsen. Majoriteten av deltagarna hade svårt att minnas de ingående orden i SPA. Förekomst av skenande tal gick att höra i samtalen hos patientgruppen.
Slutsatser: Totalpoängen/antal avvikelser på SPA kan möjligen användas för att skilja personer med skenande tal från kontroller. SPA behöver ytterligare omarbetas innan det kan användas kliniskt. Resultaten visar på vikten av fortsatt forskning kring skenande tal. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Gabriella LU and Yngvesson, Carolina LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20171
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Skenande tal, översättning, bedömning, SPA
language
Swedish
id
8923089
date added to LUP
2017-08-16 19:59:18
date last changed
2017-08-16 19:59:18
@misc{8923089,
 abstract   = {Syfte: Syftet med studien var att översätta och bearbeta bedömningsmaterialet SPA (Screening Phonological Accuracy) till svenska och prova ut det samt jämföra resultaten mellan personer med skenande tal och matchade kontroller.
Metod: I studien deltog 12 personer i åldrarna 12–20 år; sex personer med skenande tal och sex matchade kontroller. Deltagarna fick under testningen föra ett samtal på tio minuter, återberätta en hörd berättelse samt genomföra testet SPA. I SPA fick deltagarna läsa ord eller fraser i fem sekunder för att sedan upprepa dem tre gånger, så snabbt som möjligt. SPA analyserades utefter avvikelser från målordet, berättelsen genom förekomst av icke-flytsfenomen och samtalen utifrån förekomst av symtom på skenande tal.
Resultat: Inga signifikanta skillnader sågs mellan grupperna på något av de ingående momenten. Måttliga effekter sågs för skillnaderna mellan grupperna på SPA och berättelsen. Majoriteten av deltagarna hade svårt att minnas de ingående orden i SPA. Förekomst av skenande tal gick att höra i samtalen hos patientgruppen.
Slutsatser: Totalpoängen/antal avvikelser på SPA kan möjligen användas för att skilja personer med skenande tal från kontroller. SPA behöver ytterligare omarbetas innan det kan användas kliniskt. Resultaten visar på vikten av fortsatt forskning kring skenande tal.},
 author    = {Andersson, Gabriella and Yngvesson, Carolina},
 keyword   = {Skenande tal,översättning,bedömning,SPA},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Översättning och utprovning av SPA - ett bedömningsmaterial för diagnosticering av skenande tal},
 year     = {2017},
}