Advanced

”Konsten att nå det onåbara” - En kartläggning av logopeders användning av bildspråk i röstbehandling

Hammar, Irma LU and Sandberg, Kajsa LU (2017) LOGM81 20171
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med föreliggande studie var att kartlägga användningen av bildspråkliga uttryck inom logopedisk röstbehandling. Frågeställningarna var: Använder röstlogopeder bildspråk i behandling och i så fall inom vilka aspekter av röstlogopedin? Vad har logopeder för avsikt med användningen av bildspråk? Underlättar eller försvårar bildspråksuttryck förståelsen hos patienten? Metod: Tre logopeder och tre patienter observerades under röstbehandling för att identifiera om bildspråk användes. Observationerna följdes av intervjuer med deltagarna. Vid intervjuerna undersöktes logopedens avsikt respektive patientens tolkning av ett antal bildspråk. För att få en bredare bild av logopedernas bildspråksanvändning tilldelades logopederna en... (More)
Syfte: Syftet med föreliggande studie var att kartlägga användningen av bildspråkliga uttryck inom logopedisk röstbehandling. Frågeställningarna var: Använder röstlogopeder bildspråk i behandling och i så fall inom vilka aspekter av röstlogopedin? Vad har logopeder för avsikt med användningen av bildspråk? Underlättar eller försvårar bildspråksuttryck förståelsen hos patienten? Metod: Tre logopeder och tre patienter observerades under röstbehandling för att identifiera om bildspråk användes. Observationerna följdes av intervjuer med deltagarna. Vid intervjuerna undersöktes logopedens avsikt respektive patientens tolkning av ett antal bildspråk. För att få en bredare bild av logopedernas bildspråksanvändning tilldelades logopederna en loggbok att fylla i under fem arbetsdagar. Materialet har analyserats genom tillämpad innehållsanalys. Resultat: Studien visade att samtliga logopeder använde sig av bildspråk i röstbehandling. Logopederna hade en tydlig avsikt med de bildspråk de använde samt verkade ha förmåga att anpassa användningen efter patientens förutsättningar och behov. Bildspråksuttrycken föreföll underlätta förståelsen hos patienterna i mer än hälften av fallen och förekom inom många olika aspekter av röstbehandlingen. Fyra teman: andning, kroppskännedom, fonation och terapeutiskt förhållningssätt blev framträdande under analysen. Slutsats: Bildspråk kan vara ett bra verktyg vid röstbehandling. Logopeden behöver dock ha en tydlig avsikt med användningen samt anpassa sitt uttryckssätt efter respektive patient. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hammar, Irma LU and Sandberg, Kajsa LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20171
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Bildspråk, Terminologi, Röstlogopedi, Terapeutiskt förhållningssätt
language
Swedish
id
8923093
date added to LUP
2017-08-16 20:07:26
date last changed
2017-08-16 20:07:26
@misc{8923093,
 abstract   = {Syfte: Syftet med föreliggande studie var att kartlägga användningen av bildspråkliga uttryck inom logopedisk röstbehandling. Frågeställningarna var: Använder röstlogopeder bildspråk i behandling och i så fall inom vilka aspekter av röstlogopedin? Vad har logopeder för avsikt med användningen av bildspråk? Underlättar eller försvårar bildspråksuttryck förståelsen hos patienten? Metod: Tre logopeder och tre patienter observerades under röstbehandling för att identifiera om bildspråk användes. Observationerna följdes av intervjuer med deltagarna. Vid intervjuerna undersöktes logopedens avsikt respektive patientens tolkning av ett antal bildspråk. För att få en bredare bild av logopedernas bildspråksanvändning tilldelades logopederna en loggbok att fylla i under fem arbetsdagar. Materialet har analyserats genom tillämpad innehållsanalys. Resultat: Studien visade att samtliga logopeder använde sig av bildspråk i röstbehandling. Logopederna hade en tydlig avsikt med de bildspråk de använde samt verkade ha förmåga att anpassa användningen efter patientens förutsättningar och behov. Bildspråksuttrycken föreföll underlätta förståelsen hos patienterna i mer än hälften av fallen och förekom inom många olika aspekter av röstbehandlingen. Fyra teman: andning, kroppskännedom, fonation och terapeutiskt förhållningssätt blev framträdande under analysen. Slutsats: Bildspråk kan vara ett bra verktyg vid röstbehandling. Logopeden behöver dock ha en tydlig avsikt med användningen samt anpassa sitt uttryckssätt efter respektive patient.},
 author    = {Hammar, Irma and Sandberg, Kajsa},
 keyword   = {Bildspråk,Terminologi,Röstlogopedi,Terapeutiskt förhållningssätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Konsten att nå det onåbara” - En kartläggning av logopeders användning av bildspråk i röstbehandling},
 year     = {2017},
}