Advanced

Remiss till logoped år 2014 efter BVCs hälsobesök för fyraåringar Vad sa remissen och vad hände hos logopeden?

Olofsson, Clara LU and Engdahl, Natalie LU (2017) LOGM81 20171
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syfte: Studiens syfte var att beskriva innehållet i remisser som skickats till en logopedmottagning efter barnavårdscentralernas hälsobesök för fyraåringar samt beskriva väntetiden och insatserna på logopedmottagningen till följd av remisserna. Samstämmigheten mellan remissinformation och väntetid och insatser på logopedmottagningen undersöktes också. Metod: 148 remisser med tillhörande logopedjournal samlades in och analyserades. Resultat: Vilken information som förekom i remisserna påverkades av vilken remissmall som användes. Hereditet var den information som nämndes minst frekvent och fonologi var informationen som nämndes mest frekvent i remisserna. Väntetiden varierade mellan 0 och 11 månader. Indirekt intervention var den vanligaste... (More)
Syfte: Studiens syfte var att beskriva innehållet i remisser som skickats till en logopedmottagning efter barnavårdscentralernas hälsobesök för fyraåringar samt beskriva väntetiden och insatserna på logopedmottagningen till följd av remisserna. Samstämmigheten mellan remissinformation och väntetid och insatser på logopedmottagningen undersöktes också. Metod: 148 remisser med tillhörande logopedjournal samlades in och analyserades. Resultat: Vilken information som förekom i remisserna påverkades av vilken remissmall som användes. Hereditet var den information som nämndes minst frekvent och fonologi var informationen som nämndes mest frekvent i remisserna. Väntetiden varierade mellan 0 och 11 månader. Indirekt intervention var den vanligaste insatsen. Vi fann ett svagt negativt signifikant samband mellan väntetiden och språkliga svårigheter samt talavvikelser nämnda i remissen. Slutsatser: De remissmallar som efterfrågade information om barnets bakgrund, språk och tal innehöll mer information om dessa områden än de mallar där informationen inte efterfrågades. Vi noterade en viss överremittering av barn med lindriga uttalssvårigheter men sannolikt även av flerspråkiga barn. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olofsson, Clara LU and Engdahl, Natalie LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20171
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Barnavårdscentralen, remiss, logopedjournal, språkscreening
language
Swedish
id
8923099
date added to LUP
2017-08-16 20:22:35
date last changed
2017-08-16 20:22:35
@misc{8923099,
 abstract   = {Syfte: Studiens syfte var att beskriva innehållet i remisser som skickats till en logopedmottagning efter barnavårdscentralernas hälsobesök för fyraåringar samt beskriva väntetiden och insatserna på logopedmottagningen till följd av remisserna. Samstämmigheten mellan remissinformation och väntetid och insatser på logopedmottagningen undersöktes också. Metod: 148 remisser med tillhörande logopedjournal samlades in och analyserades. Resultat: Vilken information som förekom i remisserna påverkades av vilken remissmall som användes. Hereditet var den information som nämndes minst frekvent och fonologi var informationen som nämndes mest frekvent i remisserna. Väntetiden varierade mellan 0 och 11 månader. Indirekt intervention var den vanligaste insatsen. Vi fann ett svagt negativt signifikant samband mellan väntetiden och språkliga svårigheter samt talavvikelser nämnda i remissen. Slutsatser: De remissmallar som efterfrågade information om barnets bakgrund, språk och tal innehöll mer information om dessa områden än de mallar där informationen inte efterfrågades. Vi noterade en viss överremittering av barn med lindriga uttalssvårigheter men sannolikt även av flerspråkiga barn.},
 author    = {Olofsson, Clara and Engdahl, Natalie},
 keyword   = {Barnavårdscentralen,remiss,logopedjournal,språkscreening},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Remiss till logoped år 2014 efter BVCs hälsobesök för fyraåringar Vad sa remissen och vad hände hos logopeden?},
 year     = {2017},
}