Advanced

Svenska logopeders och logopedstudenters uppfattningar om kriterier för språkstörning: en jämförelse med CATALISE-projektet

Ahlfont, Andrea LU and Eiman Nilsson, Liza LU (2017) LOGM81 20171
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syfte: Studien undersökte till vilken grad svenska logopeder och logopedstudenter håller med om kriterier för språkstörning framtagna av en engelskspråkig expertpanel (CATALISE). Vidare efterforskades samstämmigheten inom gruppen samt om deltagarnas bakgrund påverkade resultaten. Syftet med projektet var att bidra till det nationella och internationella konsensusarbetet kring kriterier för språkstörning för både klinik och forskning.
Metod: Till studien gjordes en översättning av CATALISE:s 27 påståenden om språkstörning. Denna samt bakgrundsfrågor om deltagarna bildade en enkät. Deltagarna fick skatta på en femgradig Likertskala till vilken grad de höll med om påståendena samt kommentera dem. Totalt svarade 184 personer. Vid dataanalysen... (More)
Syfte: Studien undersökte till vilken grad svenska logopeder och logopedstudenter håller med om kriterier för språkstörning framtagna av en engelskspråkig expertpanel (CATALISE). Vidare efterforskades samstämmigheten inom gruppen samt om deltagarnas bakgrund påverkade resultaten. Syftet med projektet var att bidra till det nationella och internationella konsensusarbetet kring kriterier för språkstörning för både klinik och forskning.
Metod: Till studien gjordes en översättning av CATALISE:s 27 påståenden om språkstörning. Denna samt bakgrundsfrågor om deltagarna bildade en enkät. Deltagarna fick skatta på en femgradig Likertskala till vilken grad de höll med om påståendena samt kommentera dem. Totalt svarade 184 personer. Vid dataanalysen beräknades typvärde samt andel konsensus för varje påstående. När minst 80% hade skattat 4 eller 5 tolkades det som konsensus. Vidare analyserades skattningarnas variationsvidd samt fritextkommentarerna. Det gjordes gruppjämförelser och korrelationsanalyser mellan deltagarnas bakgrund och skattningar.
Resultat: Konsensus uppnåddes på 14 påståenden. Nästan alla hade ett typvärde på 4 eller 5. Variationsvidden var 1–5 på de flesta påståendena. Endast svaga samband mellan deltagarnas bakgrund och skattning hittades.
Slutsats: Studien visar att svenska logopeder och logopedstudenter är samstämmiga och eniga med CATALISE inom vissa områden, men oeniga gällande andra, främst komorbiditet och kravet på diskrepans mellan verbal och ickeverbal förmåga. Resultaten indikerar att konsensusarbete kring språkstörning är viktigt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahlfont, Andrea LU and Eiman Nilsson, Liza LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20171
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
språkstörning, konsensus, kriterier, CATALISE
language
Swedish
id
8923102
date added to LUP
2017-08-16 20:28:23
date last changed
2017-08-16 20:28:23
@misc{8923102,
 abstract   = {Syfte: Studien undersökte till vilken grad svenska logopeder och logopedstudenter håller med om kriterier för språkstörning framtagna av en engelskspråkig expertpanel (CATALISE). Vidare efterforskades samstämmigheten inom gruppen samt om deltagarnas bakgrund påverkade resultaten. Syftet med projektet var att bidra till det nationella och internationella konsensusarbetet kring kriterier för språkstörning för både klinik och forskning.
Metod: Till studien gjordes en översättning av CATALISE:s 27 påståenden om språkstörning. Denna samt bakgrundsfrågor om deltagarna bildade en enkät. Deltagarna fick skatta på en femgradig Likertskala till vilken grad de höll med om påståendena samt kommentera dem. Totalt svarade 184 personer. Vid dataanalysen beräknades typvärde samt andel konsensus för varje påstående. När minst 80% hade skattat 4 eller 5 tolkades det som konsensus. Vidare analyserades skattningarnas variationsvidd samt fritextkommentarerna. Det gjordes gruppjämförelser och korrelationsanalyser mellan deltagarnas bakgrund och skattningar.
Resultat: Konsensus uppnåddes på 14 påståenden. Nästan alla hade ett typvärde på 4 eller 5. Variationsvidden var 1–5 på de flesta påståendena. Endast svaga samband mellan deltagarnas bakgrund och skattning hittades.
Slutsats: Studien visar att svenska logopeder och logopedstudenter är samstämmiga och eniga med CATALISE inom vissa områden, men oeniga gällande andra, främst komorbiditet och kravet på diskrepans mellan verbal och ickeverbal förmåga. Resultaten indikerar att konsensusarbete kring språkstörning är viktigt.},
 author    = {Ahlfont, Andrea and Eiman Nilsson, Liza},
 keyword   = {språkstörning,konsensus,kriterier,CATALISE},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Svenska logopeders och logopedstudenters uppfattningar om kriterier för språkstörning: en jämförelse med CATALISE-projektet},
 year     = {2017},
}