Advanced

Traditionell jazz nu och då : Hälleviks tradjazzfestival analyserad genom autenticitetsglasögon

Nilsson, Roland LU (2017) MUVK01 20162
Division of Musicology
Abstract
Authenticity is a concept that permeates contemporary musicology. The term has several meanings. In this bachelor thesis authenticity means fidelity to the time period or so-called sounding authenticity. The work is a study of the traditional jazz festival in Hällevik 2016 where seven bands, according to the festival programme, play jazz as it was played around the 1920’s in the US. The essay answers the question what are the most important properties to make traditional jazz sound authentic. These properties are selected by weighing together results from literature studies and from interviews with experienced jazz musicians. From these properties the essay discusses the differences between how traditional jazz is played today by... (More)
Authenticity is a concept that permeates contemporary musicology. The term has several meanings. In this bachelor thesis authenticity means fidelity to the time period or so-called sounding authenticity. The work is a study of the traditional jazz festival in Hällevik 2016 where seven bands, according to the festival programme, play jazz as it was played around the 1920’s in the US. The essay answers the question what are the most important properties to make traditional jazz sound authentic. These properties are selected by weighing together results from literature studies and from interviews with experienced jazz musicians. From these properties the essay discusses the differences between how traditional jazz is played today by contemporary bands and how it was played around the 1920’s. The method used is by selective listening to the properties, compare recordings by today’s bands with original recordings of the same songs.
The survey shows that the most important things in order to achieve authenticity are: improvisation, rhythm, phrasing, repertoire and instrumentation.
The comparison shows some differences between today and around the 1920’s: in some cases more modern improvisations, more triplet feel, differences in instrumentation of some bands and more rare collective improvisations. The conclusion is that the way traditional jazz bands are playing today are more like revival jazz than jazz around the 1920’s. However, the feeling of joy and the want to move your body to the music are unaffected by these differences. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Autenticitet är ett begrepp som genomsyrar nutida musikvetenskap. Begreppet har flera innebörder. Denna kandidatuppsats använder autenticitet i betydelsen tidstrogenhet eller s.k. ljudande autenticitet. Arbetet är en studie av tradjazzfestivalen i Hällevik 2016 där sju orkestrar, enligt festivalprogrammet, har ambitionen att spela jazz så som man gjorde kring 1920 i USA. Uppsatsen besvarar frågan vilka de viktigaste parametrarna är, som gör att traditionell jazz upplevs tidstrogen. Dessa parametrar väljs ut genom att väga samman litteraturstudier och intervjuer av erfarna jazzmusiker. Mot bakgrund av detta behandlas frågan vad som skiljer nutida orkestrars sätt att spela traditionell jazz jämfört med hur den framfördes då. Metoden som... (More)
Autenticitet är ett begrepp som genomsyrar nutida musikvetenskap. Begreppet har flera innebörder. Denna kandidatuppsats använder autenticitet i betydelsen tidstrogenhet eller s.k. ljudande autenticitet. Arbetet är en studie av tradjazzfestivalen i Hällevik 2016 där sju orkestrar, enligt festivalprogrammet, har ambitionen att spela jazz så som man gjorde kring 1920 i USA. Uppsatsen besvarar frågan vilka de viktigaste parametrarna är, som gör att traditionell jazz upplevs tidstrogen. Dessa parametrar väljs ut genom att väga samman litteraturstudier och intervjuer av erfarna jazzmusiker. Mot bakgrund av detta behandlas frågan vad som skiljer nutida orkestrars sätt att spela traditionell jazz jämfört med hur den framfördes då. Metoden som används är att genom selektivt lyssnande, efter dessa parametrar - en i taget, jämföra moderna inspelningar av orkestrarna i fråga, med originalinspelningar av samma låtar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Roland LU
supervisor
organization
course
MUVK01 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Jazz, traditional jazz, revival jazz, Dixieland jazz, authenticity
language
Swedish
id
8924027
date added to LUP
2020-09-14 11:55:08
date last changed
2020-09-14 11:55:08
@misc{8924027,
 abstract   = {Authenticity is a concept that permeates contemporary musicology. The term has several meanings. In this bachelor thesis authenticity means fidelity to the time period or so-called sounding authenticity. The work is a study of the traditional jazz festival in Hällevik 2016 where seven bands, according to the festival programme, play jazz as it was played around the 1920’s in the US. The essay answers the question what are the most important properties to make traditional jazz sound authentic. These properties are selected by weighing together results from literature studies and from interviews with experienced jazz musicians. From these properties the essay discusses the differences between how traditional jazz is played today by contemporary bands and how it was played around the 1920’s. The method used is by selective listening to the properties, compare recordings by today’s bands with original recordings of the same songs.
The survey shows that the most important things in order to achieve authenticity are: improvisation, rhythm, phrasing, repertoire and instrumentation.
The comparison shows some differences between today and around the 1920’s: in some cases more modern improvisations, more triplet feel, differences in instrumentation of some bands and more rare collective improvisations. The conclusion is that the way traditional jazz bands are playing today are more like revival jazz than jazz around the 1920’s. However, the feeling of joy and the want to move your body to the music are unaffected by these differences.},
 author    = {Nilsson, Roland},
 keyword   = {Jazz,traditional jazz,revival jazz,Dixieland jazz,authenticity},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Traditionell jazz nu och då : Hälleviks tradjazzfestival analyserad genom autenticitetsglasögon},
 year     = {2017},
}