Advanced

Effektiv projektering av broar

Bengtsson, Jimmy LU (2017) In TVBK-5260 VBK920 20171
Division of Structural Engingeering
Abstract (Swedish)
Marknaden för brobyggnad i Sverige är idag så god att företagen tvingas tacka nej till förfrågningar på grund av tidsbrist. Det är svårt att rekrytera nya konsulter eftersom det råder brist på arbetskraft med rätt kompetens, för att undvika att tacka nej till arbete är en potentiell lösning på tidsbristen att effektivisera arbetet. I samarbete med Skanska Tekniks brogrupp i Malmö utreder därför detta examensarbete potentiella effektiviseringsåtgärder med målet att korta ner den totala projekteringstiden utan att kompromissa med kvalitén på slutprodukten.

Arbetet inledes med en fördjupning i broprojekteringens olika skeden. Med hjälp av intervjuer av verksamma konstruktörer och projektörer undersöktes det vilka potentiella... (More)
Marknaden för brobyggnad i Sverige är idag så god att företagen tvingas tacka nej till förfrågningar på grund av tidsbrist. Det är svårt att rekrytera nya konsulter eftersom det råder brist på arbetskraft med rätt kompetens, för att undvika att tacka nej till arbete är en potentiell lösning på tidsbristen att effektivisera arbetet. I samarbete med Skanska Tekniks brogrupp i Malmö utreder därför detta examensarbete potentiella effektiviseringsåtgärder med målet att korta ner den totala projekteringstiden utan att kompromissa med kvalitén på slutprodukten.

Arbetet inledes med en fördjupning i broprojekteringens olika skeden. Med hjälp av intervjuer av verksamma konstruktörer och projektörer undersöktes det vilka potentiella effektiviseringsmöjligheter de såg i sitt arbete. En rad intressanta förslag på åtgärder för att effektivisera arbetet framkom av intervjuerna. Av dessa förslag valdes arbetet efter systemberäkningen som fokusområde för effektiviseringsåtgärder.

Tillsammans med verksamma konstruktörer utredes en rad förslag på effektiviseringsåtgärder. En stor del av effektiviseringsförslagen behandlar hur man förflyttar data, men även förslag som rör standardisering av arbetsmoment och andra mindre förändringar finns med som förslag. Förslagen verifierades till sist genom att resultaten jämfördes med en befintlig bro.

De viktigaste slutsatserna för denna rapport är:

o Både konstruktörerna och projektörerna anser att det finns flera potentiella effektiviseringsåtgärder i projekteringsprocessen. o Önskade effektiviseringsåtgärder varierar från person till person, det krävs därför valmöjlighet att kunna anpassa arbetsmetoderna efter personliga önskemål. o Föreslagna effektiviseringsåtgärder kan potentiellt spara tid och förenkla arbetet för konstruktören. o När beräkningar automatiseras krävs fortfarande att konstruktören är uppmärksam och kritiskt granskar resultateten. (Less)
Popular Abstract
The bridge construction industry in Sweden is prospering. The situation is such that companies are forced to decline work due to lack of time. In addition, the recruitment of new consultants has been difficult owing to a shortage of labour with the right competency. To avoid the situation where companies are forced to decline new projects due to lack of resources, focus should be on improving the efficiency of current practices. This master thesis investigates potential solutions to improve the efficiency of current bridge design practices. The work was conducted together with the bridge design group at Skanska Teknik in Malmö, Sweden. The primary objective with the master thesis is to determine and approach with the potential for... (More)
The bridge construction industry in Sweden is prospering. The situation is such that companies are forced to decline work due to lack of time. In addition, the recruitment of new consultants has been difficult owing to a shortage of labour with the right competency. To avoid the situation where companies are forced to decline new projects due to lack of resources, focus should be on improving the efficiency of current practices. This master thesis investigates potential solutions to improve the efficiency of current bridge design practices. The work was conducted together with the bridge design group at Skanska Teknik in Malmö, Sweden. The primary objective with the master thesis is to determine and approach with the potential for shortening the time spent in the design of bridge structures without compromising with the quality.

The first part of this thesis involves an investigation of the various stages involved during a bridge design. Interviews were conducted with active bridge design engineers in an effort to identify potential aspects of the design process which could be improved. A variety of interesting aspects where identified from the interviews. Based on these finding, it was decided the further work should focus on activities conducted after structural analyses using finite element (FE) software. These calculations form the basis for subsequent design and verification procedures of the bridge structure; e.g. the design of tensile reinforcement in the bridge deck.

Together with the active engineers a number of potential improvements to this process where investigated. Many of the suggested approaches concerned how to more efficiently transfer the FE-results into the reinforcement calculations. Another solution which was considered concerned how to standardize certain work activities as a means for improving efficiency. Ultimately, the suggested solutions were verified and compared using a design of an existing bridge.

The most important conclusions for this report are: o Bridge design engineers believes that there are a number of possible approaches which could be implemented to make the design of a bridge more efficient. o The engineers who were interviewed had varying opinions regarding which approach would be most appropriate, therefore it would be advantageous to all of them to have the possibility of choosing among a variety of different approaches. o The approach suggested in this thesis can potentially save time, simplify the work and ultimately help improve efficiency. o When calculations become more automated it is still important for the engineer to be observant and critically inspect the results to avoid errors. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengtsson, Jimmy LU
supervisor
organization
alternative title
Efficient design of bridges
course
VBK920 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Broprojektering, Effektivisering, Slakarmerad plattbro
publication/series
TVBK-5260
report number
TVBK-5260
ISSN
0349-4969
language
Swedish
additional info
Examinator: Miklos Molnar
id
8924043
date added to LUP
2017-09-01 12:47:15
date last changed
2017-09-01 12:47:15
@misc{8924043,
 abstract   = {Marknaden för brobyggnad i Sverige är idag så god att företagen tvingas tacka nej till förfrågningar på grund av tidsbrist. Det är svårt att rekrytera nya konsulter eftersom det råder brist på arbetskraft med rätt kompetens, för att undvika att tacka nej till arbete är en potentiell lösning på tidsbristen att effektivisera arbetet. I samarbete med Skanska Tekniks brogrupp i Malmö utreder därför detta examensarbete potentiella effektiviseringsåtgärder med målet att korta ner den totala projekteringstiden utan att kompromissa med kvalitén på slutprodukten. 
 
Arbetet inledes med en fördjupning i broprojekteringens olika skeden. Med hjälp av intervjuer av verksamma konstruktörer och projektörer undersöktes det vilka potentiella effektiviseringsmöjligheter de såg i sitt arbete. En rad intressanta förslag på åtgärder för att effektivisera arbetet framkom av intervjuerna. Av dessa förslag valdes arbetet efter systemberäkningen som fokusområde för effektiviseringsåtgärder. 
 
Tillsammans med verksamma konstruktörer utredes en rad förslag på effektiviseringsåtgärder. En stor del av effektiviseringsförslagen behandlar hur man förflyttar data, men även förslag som rör standardisering av arbetsmoment och andra mindre förändringar finns med som förslag. Förslagen verifierades till sist genom att resultaten jämfördes med en befintlig bro. 
 
De viktigaste slutsatserna för denna rapport är: 
 
o Både konstruktörerna och projektörerna anser att det finns flera potentiella effektiviseringsåtgärder i projekteringsprocessen. o Önskade effektiviseringsåtgärder varierar från person till person, det krävs därför valmöjlighet att kunna anpassa arbetsmetoderna efter personliga önskemål. o Föreslagna effektiviseringsåtgärder kan potentiellt spara tid och förenkla arbetet för konstruktören. o När beräkningar automatiseras krävs fortfarande att konstruktören är uppmärksam och kritiskt granskar resultateten.},
 author    = {Bengtsson, Jimmy},
 issn     = {0349-4969},
 keyword   = {Broprojektering,Effektivisering,Slakarmerad plattbro},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBK-5260},
 title    = {Effektiv projektering av broar},
 year     = {2017},
}