Advanced

Ekonomipriset och samhället – en undersökning av den ekonomiska vetenskapen ur ett sociologiskt perspektiv

Norming, Johan LU (2017) SOCK04 20171
Sociology
Department of Sociology
Abstract (Swedish)
Syftet med det här arbetet är att undersöka hur den forskning som tilldelats Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne förhåller sig till den allmänna samhällsutvecklingen och hur detta kan förstås utifrån sociologisk teori. Tre frågeställningar ska besvaras: 1) vilket övergripande perspektiv lyfts fram i de olika prispresentationerna, 2) går det att identifiera några trender i materialet och 3) hur kan dessa trender i så fall kopplas till den allmänna samhällsutvecklingen och relevanta sociologiska teorier? En kvalitativ innehållsanalys har genomförts av de allmänna presentationer av pristagarna och deras forskning som finns tillgängliga på Nobelprisets officiella webbplats. Innehållsanalysen har tagit sin... (More)
Syftet med det här arbetet är att undersöka hur den forskning som tilldelats Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne förhåller sig till den allmänna samhällsutvecklingen och hur detta kan förstås utifrån sociologisk teori. Tre frågeställningar ska besvaras: 1) vilket övergripande perspektiv lyfts fram i de olika prispresentationerna, 2) går det att identifiera några trender i materialet och 3) hur kan dessa trender i så fall kopplas till den allmänna samhällsutvecklingen och relevanta sociologiska teorier? En kvalitativ innehållsanalys har genomförts av de allmänna presentationer av pristagarna och deras forskning som finns tillgängliga på Nobelprisets officiella webbplats. Innehållsanalysen har tagit sin utgångspunkt i den utveckling från ett systemorienterat till ett individorienterat perspektiv som beskrivs i den sociologiska litteraturen. Denna analys har resulterat i tre olika kategorier: ett systemorienterat, ett individorienterat och ett samverkansorienterat perspektiv. Prispresentationerna har sedan med hjälp av dessa kategorier kopplats till olika faser i den samhällsutveckling som finns beskriven i den sociologiska teorin. Utifrån detta har slutsatsen dragits att det finns ett tydligt samband mellan den rådande samhällsandan och vilken forskning som tilldelas Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Detta väcker i sin tur frågor om den ekonomiska vetenskapens status i samhället. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Norming, Johan LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8924317
date added to LUP
2017-09-06 14:47:11
date last changed
2017-09-06 14:47:11
@misc{8924317,
 abstract   = {Syftet med det här arbetet är att undersöka hur den forskning som tilldelats Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne förhåller sig till den allmänna samhällsutvecklingen och hur detta kan förstås utifrån sociologisk teori. Tre frågeställningar ska besvaras: 1) vilket övergripande perspektiv lyfts fram i de olika prispresentationerna, 2) går det att identifiera några trender i materialet och 3) hur kan dessa trender i så fall kopplas till den allmänna samhällsutvecklingen och relevanta sociologiska teorier? En kvalitativ innehållsanalys har genomförts av de allmänna presentationer av pristagarna och deras forskning som finns tillgängliga på Nobelprisets officiella webbplats. Innehållsanalysen har tagit sin utgångspunkt i den utveckling från ett systemorienterat till ett individorienterat perspektiv som beskrivs i den sociologiska litteraturen. Denna analys har resulterat i tre olika kategorier: ett systemorienterat, ett individorienterat och ett samverkansorienterat perspektiv. Prispresentationerna har sedan med hjälp av dessa kategorier kopplats till olika faser i den samhällsutveckling som finns beskriven i den sociologiska teorin. Utifrån detta har slutsatsen dragits att det finns ett tydligt samband mellan den rådande samhällsandan och vilken forskning som tilldelas Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Detta väcker i sin tur frågor om den ekonomiska vetenskapens status i samhället.},
 author    = {Norming, Johan},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ekonomipriset och samhället – en undersökning av den ekonomiska vetenskapen ur ett sociologiskt perspektiv},
 year     = {2017},
}