Advanced

Samma sjukvård i hela riket? En jämförelse av överlevnad vid behandling av allvarliga sjukdomar.

Wolf, Sarah (2017) MASK01 20171
Mathematical Statistics
Abstract (Swedish)
Syftet med rapporten är att undersöka om det finns statistiskt signifikanta skillnader för fyra sjukdomstyper mellan de 21 landstingen i Sverige. I Sverige eftersträvas vård på lika villkor, detta är däremot svårt att åstadkomma. För att kunna redogöra skillnader mellan landstingen måste det tas hänsyn till 'case-mix'. Detta betyder att de olika landstingen inkludera ett olikt antal patienter med olikaåldrar, sjukdom, kön och startår för behandlingen. Landstingsskillnader måste redogöras för att isolera effekterna av eventuella skillnader i vården. Genom användning av Kaplan-Meier uppskattningen och Cox proportionell hazards modell analyseras och redogörs för skillnader mellan landsting samt ålder, kön och sjukdom. Båda teorierna används... (More)
Syftet med rapporten är att undersöka om det finns statistiskt signifikanta skillnader för fyra sjukdomstyper mellan de 21 landstingen i Sverige. I Sverige eftersträvas vård på lika villkor, detta är däremot svårt att åstadkomma. För att kunna redogöra skillnader mellan landstingen måste det tas hänsyn till 'case-mix'. Detta betyder att de olika landstingen inkludera ett olikt antal patienter med olikaåldrar, sjukdom, kön och startår för behandlingen. Landstingsskillnader måste redogöras för att isolera effekterna av eventuella skillnader i vården. Genom användning av Kaplan-Meier uppskattningen och Cox proportionell hazards modell analyseras och redogörs för skillnader mellan landsting samt ålder, kön och sjukdom. Båda teorierna används inom överlevnadsstudier där överlevnadstiden kan förklaras av beroende variabler. En Cox proportionell hazards modell, så väl som en Kaplan-Meier modell, tar hänsyn till döds- och censureringtid, censureringstiden inkludera patienter som har flttat, lämnat eller överlevt studien. I studien kommer en Cox PH modell användas, som är en vanlig, icke-parametrisk överlevnadsmodell. även möjliga interaktionseffekter ska redogöras samt om en gruppering av landsting kan resultera i en bättre modell. Resultatet av studien tydliggörs när de olika landstingen jämförs i form av deras konfidensintervall, koefficienter och p-värden i Cox modellen. Analysen visar att det förekommer statistiskt signifikanta skillnader mellan olika landsting. Vidare studeras medelöverlevnads kurvor där tydliga skillnader mellan landsting samt mellan landsting och hela riket påvisas. Från det resultat konkluderas att några landsting är associerad med signifikant högre respektive lägre överlevnadssannolikhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wolf, Sarah
supervisor
organization
course
MASK01 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8925320
date added to LUP
2017-09-11 15:24:08
date last changed
2017-09-11 15:24:08
@misc{8925320,
 abstract   = {Syftet med rapporten är att undersöka om det finns statistiskt signifikanta skillnader för fyra sjukdomstyper mellan de 21 landstingen i Sverige. I Sverige eftersträvas vård på lika villkor, detta är däremot svårt att åstadkomma. För att kunna redogöra skillnader mellan landstingen måste det tas hänsyn till 'case-mix'. Detta betyder att de olika landstingen inkludera ett olikt antal patienter med olikaåldrar, sjukdom, kön och startår för behandlingen. Landstingsskillnader måste redogöras för att isolera effekterna av eventuella skillnader i vården. Genom användning av Kaplan-Meier uppskattningen och Cox proportionell hazards modell analyseras och redogörs för skillnader mellan landsting samt ålder, kön och sjukdom. Båda teorierna används inom överlevnadsstudier där överlevnadstiden kan förklaras av beroende variabler. En Cox proportionell hazards modell, så väl som en Kaplan-Meier modell, tar hänsyn till döds- och censureringtid, censureringstiden inkludera patienter som har flttat, lämnat eller överlevt studien. I studien kommer en Cox PH modell användas, som är en vanlig, icke-parametrisk överlevnadsmodell. även möjliga interaktionseffekter ska redogöras samt om en gruppering av landsting kan resultera i en bättre modell. Resultatet av studien tydliggörs när de olika landstingen jämförs i form av deras konfidensintervall, koefficienter och p-värden i Cox modellen. Analysen visar att det förekommer statistiskt signifikanta skillnader mellan olika landsting. Vidare studeras medelöverlevnads kurvor där tydliga skillnader mellan landsting samt mellan landsting och hela riket påvisas. Från det resultat konkluderas att några landsting är associerad med signifikant högre respektive lägre överlevnadssannolikhet.},
 author    = {Wolf, Sarah},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samma sjukvård i hela riket? En jämförelse av överlevnad vid behandling av allvarliga sjukdomar.},
 year     = {2017},
}